Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ULUSLARARASI İLİŞKİLER
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

AITB1000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0+0 ECTS:2
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuUluslararası İlişkiler Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. Veysel USTA
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriProf. Dr. Mehmet Okur, Okt. Semra Özen, Okt. Veysel Usta, Okt. Ülkü Köksal.
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Atatürk Devrimleri ve Atatürkçü Düşünce sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında doğru bilgiler vermek, Türk gençliğini Atatürkçü Düşünce Sistemi doğrultusunda yetiştirmek.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak için yaptığı siyasal, sosyal, ekonomik, hukuk, eğitim ve kültür alanlarındaki atılımlarının önemini anlarlar.

4,5

1

ÖÇ - 2 :

Atatürk'ün izlediği bağımsız ve onurlu dış politikanın önemini kavrayıp aynı düşünce ve davranışlara sahip olurlar. Atatürk'ün yurtta barış dünyada barış ilkesiyle, barış ve istikrarı koruma ve sürdürme bilinci kazanırlar.

4,5

1

ÖÇ - 3 :

Atatürk İlkelerinin anlamı, önemi ve hedeflerini kavrayıp benimseyerek, bu ilkelerin yürekten savunucusu olma bilincine sahip olurlar.

4,5

1

ÖÇ - 4 :

bu konularla ilgili çeşitli yazılı ve görsel kaynak, materyal ve dokümanları tanıma, kullanma ve uygulama becerileri kazanırlar.

4,5

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler, 1923-1938 Döneminde Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik) . Bütünleyici İlkeler.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Ulusal Ordunun Kurulması (Kuvay-ı Milliye, Düzenli Ordu) kurulması. Güney ve Güney Doğu Cephesi

 Hafta 2

Doğu Cephesi (TBMM ? Sovyet Rusya İlişkisi, Ermeni Sorunu.Ermenilerle yapılan Savaşlar, TBMM ? Gürcistan ilişkisi

 Hafta 3

Batı Cephesi (I. Ve II. İnönü Savaşları, Kütahya ? Eskişehir Muharebesi), Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taarruz

 Hafta 4

Ulusal Mücadelenin Toplumsal, Parasal ve Silah Kaynakları.Mudanya Ateşkes Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması

 Hafta 5

Lozan Konferansı, Lozan Barışı, II. TBMM?nin açılması

 Hafta 6

Türk İnkılâp Hareketleri (Siyasal İnkılâplar), Cumhuriyet Döneminin ilk Siyasal Partileri, İzmir Suikastı, Menemen Olayı

 Hafta 7

Hukuk İnkılâbı, Eğitim ve Kültür İnkılâbı (Cumhuriyet Döneminde Eğitim)

 Hafta 8

Tarih, Dil ve Güzel Sanatlar alanında çalışmalar. Sosyal Alanda yapılan İnkılâplar

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Ekonomik Alandaki Düzenlemeler. Milli Ekonomi Oluşturma Çalışmaları

 Hafta 11

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti?nin Dış Politikası. 1923-1932 Dönemi Dış Politikası Olayları

 Hafta 12

1932-1939 Dönemi Dış Politika Olayları. Atatürk Dönemi Dış Politikasının Özellikleri Kısa Sınav

 Hafta 13

II. Dünya Savaşı ve Türkiye. II. Dünya Savaşı?nın Türkiye Açısından Sonuçları

 Hafta 14

Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Lâiklik.)

 Hafta 15

Atatürk İlkeleri ( Devletçilik, Devrimcilik), Atatürk?ün Bütünleyici İlkeleri

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1M. Goloğlu, Türk Devrim Tarihi, Trabzon 2010

2Atatürk, M. K., 2005, Nutuk, Alfa Yayınları, İstanbul

 

İlave Kaynak

1Komisyon, 2006, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları

2Alpargu, M., Özçelik İ., Yavuz N., 2003, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

03/04/2019

30

50

Dönem sonu sınavı

16

22/05/2019

30

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

15

30

Sınıf dışı çalışma

1

15

15

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

5

1

5

Arasınav

2

1

2

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

6

1

6

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

60