Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP3018 PLANLAMADA UYGULAMA ARAÇLARI 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Volkan YILDIRIM
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriDoç. Dr. Volkan YILDIRIM
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
İmar planlarının yapımı sonrası, plan kararlarının araziye nasıl yansıtılacağı, ne tür yöntemler ile plan kararları araziye yansıtılmakta, planlama kararlarının plan uygulaması sonrasında ne tür olumlu/olumsuzluklara neden olduğu, gelişmiş ülkelerde ne tür yöntemler kullanıldığı, alternatif yöntemler, bilgi teknolojilerinin imar planının uygulanma safhasında kullanılabilirliği, plan kararlarının uygulamaya yansıyan sosyal, hukuki ve teknik problemler konusunda bilgi aktarmak.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

İmar planlarının uygulama yöntemlerini öğrenecek

2,11,15,17,19

1,6

ÖÇ - 2 :

planlamaya yardımcı olacak uzaktan algılama ve CBS gibi bilgi teknolojilerinin öneminin ve kullanım alanlarının öğrenecek

ÖÇ - 3 :

Tapu ve Kadastro, mülkiyet ile planlama ilişkisini kavrayacak

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

İmar Planı Uygulama Yöntemleri (Bütüncül ve Parçacıl yaklaşımlar); İmar Kanunu 18. Madde uygulaması (Arsa ve Arazi Düzenlemesi (AAD)), AAD?de Ek1 a uygulaması, Islah İmar Planı Uygulaması, İmar uygulama yöntemi seçim esasları, İmar uygulama yöntemlerinin karşılaştırılması, İmar uygulamasında düzenleme alanlarının seçimi esasları, İmar uygulamalarının iptal nedenleri, İmar planı uygulamalarında bilgi sistemleri ve uydu görüntülerinden faydalanma, AAD bağlamında tapu ve kadastro mevzuatı, Gelişmiş ülkelerde imar uygulama yöntemleri, Değer esasına dayalı imar uygulaması, İmar planı uygulamalarında karşılaşılan hukuki, teknik ve sosyal problemler.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

İmar Planları ve türleri

 Hafta 2

İmar planları için konumsal veri toplama yöntemleri

 Hafta 3

İmar planları için konumsal veri toplama yöntemleri

 Hafta 4

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan algılama

 Hafta 5

Katı atık deponi sahalarının seçimi örneği üzerinde Yer seçimi çalışmalarında CBS kullanımı

 Hafta 6

İmar kanunu gereği planlı ve plansız alanlarda ifraz, tevhid, yola terk uygulamaları

 Hafta 7

İmar kanunu gereği planlı ve plansız alanlarda ifraz, tevhid, yola terk uygulamaları

 Hafta 8

İmar kanunu 18. madde uygulaması, temel kavram ve yasal alt yapı

 Hafta 9

Yarı Yıl içi sınavı

 Hafta 10

İmar kanunu 18. madde uygulamasında (AAD) DOPO hesabı ve dağıtım kriterleri

 Hafta 11

AAD uygulamalarında yöntem seçimi

 Hafta 12

Islah imar planı uygulaması

 Hafta 13

AAD yöntemlerinin karşılaştırılması

 Hafta 14

Alana esaslı AAD uygulamasına alternatif yöntemlerin karşılaştırılması

 Hafta 15

Üniversite kuruluş şenlikleri ve telafi haftası

 Hafta 16

Yarı yıl sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Yomralıoğlu Tahsin, 1997, Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Planı Uygulama Teknikleri, JEFOD derneği yayını, Yayın No:1, Trabzon

2Yomralıoğlu Tahsin, 2005, Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Kavramlar ve Uygulamalar, İber ofset 3. baskı, Trabzon

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

06/04/2016

60

30

Yıl içi çalışma

14

10/04/2016

4

20

Dönem sonu sınavı

16

30/05/2016

60

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

12

24

Sınıf dışı çalışma

1

7

7

Laboratuar çalışması

1

5

5

Arasınav için hazırlık

8

1

8

Arasınav

1

1

1

Ödev

2

6

12

Dönem sonu sınavı için hazırlık

12

1

12

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

70