Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Dönem Dersleri
SBP1001 Harita Bilgisi
SBP1007 Temel Tasarım X X
YDB1001 İngilizce - I X
SBP1003 Planlamada Anlatım - İletim Teknikleri XX
TDB1001 Türk Dili - I
SBP1005 Kent Planlamaya GirişXXX X
MAT1007 Genel Matematik X X X X X X
AITB1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - IX XX
2. Dönem Dersleri
SBP1004 Kent Sosyolojisi X XX X
SBP1002 Planlama Stüdyosu - IXX XXX X XX XXXX X
TDB1000 Türk Dili - II X XX XX
AITB1000 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II X
YDB1004 İngilizce - II X X
SBP1000 Bilimsel Düşüncenin Evrimi ve PlanlamaXX X X X X X
SBP1008 Bilgisayar Destekli Tasarım X X
SBP1006 Kent CoğrafyasıXXX X X
3. Dönem Dersleri
SBP2009 Arazi Kullanımı PlanlamasıX X X
SBP2007 Planlamada İstatistikX X X X
SBP2013 Mesleki Deneyim - I X X XXX
SBP2003 Planlama Stüdyosu - IIXXXXX X X XXXX X X
SBP2015 Tarihte Kent XXXXX X X
SBP2001 EkonomiXXXXXXXX XXXXXXX X XX
SBP2011 Türk İktisat Tarihi
SBP2005 Antik Çağda Şehircilik X X X X X X X X X X X X X X X X
SBP2017 Sanat TarihiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4. Dönem Dersleri
SBP2008 CBS ve PlanlamaXXXXX XXXX XXXXX XX XX X
SBP2012 Kentsel Teknik AltyapıX XXX XX X
SBP2006 Kent ve Bölge EkonomisiXXX X XX X XX X X XX
SBP2004 Planlama Stüdyosu - III X XX X X X
SBP2010 İleri Bilgisayar Destekli Tasarım
SBP2002 Anadolu Tarihinde Kent X X X X
SBP2016 Yakın Dönem Türkiye İktisadi Tarihi X XX X XX X XX X
5. Dönem Dersleri
SBP3005 Planlama Stüdyosu - IVX XXX XXX XX XXXXXX
SBP3003 Bölge Planlama
SBP3011 Kentsel Koruma
SBP3013 Kentsel Ulaşım Planlaması X XX XX
SBP3007 Planlama Teori ve TeknikleriXXX X X X X
SBP3019 Kent Ve Ekoloji X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
SBP3009 Sürdürülebilir PlanlamaXXX XXX XXXX XXXXX XXX X
SBP3015 Planlamada CAD Sistemleri X X
SBP3017 Planlamada CBS Uygulamaları X X X X X X X
PEM3023 Peyzaj Planlama ve TasarımıXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6. Dönem Dersleri
SBP3004 Kent Planlamada ModellerXXXXXXXXX X XXXXX X
SBP3010 Kentsel Tasarım İlke ve Yöntemleri
SBP3014 Mesleki Deneyim - II X XXX X X XXXXXX
SBP3006 Planlama Stüdyosu - VXXX XX XX X XXX
SBP3008 Turizm Alanları PlanlamasıX XX X X X X
SBP3016 Su Yapıları Ve Çevre Yönetimi
SBP3018 Planlamada Uygulama Araçları X X X X X
SBP3012 Kırsal Planlama X
7. Dönem Dersleri
SBP4001 Planlama Stüdyosu - VI
SBP4015 Planlamada Yasal - Yönetsel Çerçeve X X X X X X X X X
SBP4011 Konut Politikaları X X XX X X X X X
SBP4007 Kentsel Tasarım Politika ve Uygulamaları
SBP4009 Kentsel Açık Alanlar ve Tasarım İlkeleri
SBP4003 Gayrimenkul DeğerlemeXXX X X X X
SBP4017 Doğal Afetler ve PlanlamaXXX X X XXX X X
SBP4013 Sosyal SorumlulukX X X X X X X
8. Dönem Dersleri
SBP4002 Mesleki Deneyim - III
SBP4006 Meslek Uygulama Bilgisi X X X XX X
SBP4000 Planlama Stüdyosu - VII XXXXX X XXXXX
SBP4018 Kentsel Kültürel Miras , Turizm
SBP4010 Yerel Yönetimler
SBP4014 Çevre Yönetimi ve EkonomisiXX XXX X XXX
SBP4016 Kent Hukuku ve Yönetimi
SBP4004 Optimizasyon ve PlanlamaXXX X X XX X XX X X

Katkı yokAz oranda katkıOrta derecede katkıİyi derecede katkıÇok iyi derecede katkı