Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Dönem Dersleri
SBP1001 Harita Bilgisi
SBP1007 Temel Tasarım X X
YDB1001 İngilizce - I X
SBP1005 Kent Planlamaya GirişXXX X
TDB1001 Türk Dili - I
SBP1003 Planlamada Anlatım - İletim Teknikleri XX
AITB1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
MAT1007 Genel Matematik X X X X X X
2. Dönem Dersleri
SBP1004 Kent Sosyolojisi X XX X
SBP1006 Kent CoğrafyasıXXX X X
TDB1000 Türk Dili - II X XX XX
SBP1000 Bilimsel Düşüncenin Evrimi ve PlanlamaXX X X X X X
AITB1000 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II X
SBP1002 Planlama Stüdyosu - IXX XXX X XX XXXX X
SBP1008 Bilgisayar Destekli Tasarım X X
YDB1004 İngilizce - II X X
3. Dönem Dersleri
SBP2007 Planlamada İstatistikX X X X
SBP2003 Planlama Stüdyosu - IIXXXXX X X XXXX X X
SBP2013 Mesleki Deneyim - I X X XXX
SBP2001 EkonomiXXXXXXXX XXXXXXX X XX
SBP2015 Tarihte Kent XXXXX X X
SBP2009 Arazi Kullanımı PlanlamasıX X X
SBP2017 Sanat TarihiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SBP2011 Türk İktisat Tarihi
SBP2005 Antik Çağda Şehircilik X X X X X X X X X X X X X X X X
4. Dönem Dersleri
SBP2004 Planlama Stüdyosu - III X XX X X X
SBP2008 CBS ve PlanlamaXXXXX XXXX XXXXX XX XX X
SBP2006 Kent ve Bölge EkonomisiXXX X XX X XX X X XX
SBP2012 Kentsel Teknik AltyapıX XXX XX X
SBP2016 Yakın Dönem Türkiye İktisadi Tarihi X XX X XX X XX X
SBP2010 İleri Bilgisayar Destekli Tasarım
SBP2002 Anadolu Tarihinde Kent X X X X
5. Dönem Dersleri
SBP3007 Planlama Teori ve TeknikleriXXX X X X X
SBP3003 Bölge Planlama
SBP3005 Planlama Stüdyosu - IVX XXX XXX XX XXXXXX
SBP3013 Kentsel Ulaşım Planlaması X XX XX
SBP3011 Kentsel Koruma
PEM3023 Peyzaj Planlama ve TasarımıXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SBP3017 Planlamada CBS Uygulamaları X X X X X X X
SBP3019 Kent Ve Ekoloji X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
SBP3015 Planlamada CAD Sistemleri X X
SBP3009 Sürdürülebilir PlanlamaXXX XXX XXXX XXXXX XXX X
6. Dönem Dersleri
SBP3014 Mesleki Deneyim - II X XXX X X XXXXXX
SBP3010 Kentsel Tasarım İlke ve Yöntemleri
SBP3004 Kent Planlamada ModellerXXXXXXXXX X XXXXX X
SBP3006 Planlama Stüdyosu - VXXX XX XX X XXX
SBP3020 Kentsel Mekan - Toplumsal Yapı Dinamiği
SBP3000 Mimarlık Bilgisi X X X X X X
SBP3012 Kırsal Planlama X
SBP3016 Su Yapıları Ve Çevre Yönetimi
SBP3018 Planlamada Uygulama Araçları X X X X X
7. Dönem Dersleri
SBP4001 Planlama Stüdyosu - VI
SBP4015 Planlamada Yasal - Yönetsel Çerçeve
SBP4003 Gayrimenkul DeğerlemeXXX X X X X
SBP4009 Kentsel Açık Alanlar ve Tasarım İlkeleri
SBP4007 Kentsel Tasarım Politika ve Uygulamaları
SBP4011 Konut Politikaları X X XX X X X X X
SBP4013 Sosyal Sorumluluk
SBP4017 Doğal Afetler ve Planlama
8. Dönem Dersleri
AITB492 Atatürk İlk. ve İnk. Tar - II X X
TEZ 400 Proje (Bitirme Çalışması) - VII XXXXX X XXXXX
SBP 402 Meslek Uygulama Bilgisi X X X XX X
SBP 404 Çevre Yönetimi Ve EkonomisiXX XXX X XXX
SEC 402 Kamu ÖlçmeleriX X X X X
SEC 416 Planlamada Fotogrametri Ve Uzaktan AlgılamaX X X XX XXXX X X
SEC 418 Optimizasyon Ve PlanlamaXXX X X XX X XX X X
SEC 420 Kentsel Kültürel Miras, Turizm

Katkı yokAz oranda katkıOrta derecede katkıİyi derecede katkıÇok iyi derecede katkı