Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Dönem Dersleri
SBP1005 Kent Planlamaya GirişXXX X
YDB1001 İngilizce - I X
SBP1007 Temel Tasarım X X
SBP1003 Planlamada Anlatım - İletim Teknikleri XX
TDB1001 Türk Dili - I
SBP1001 Harita BilgisiX X X
AITB1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - IX XX
MAT1007 Genel Matematik X X X X X X
2. Dönem Dersleri
SBP1006 Kent CoğrafyasıXXX X X
SBP1000 Bilimsel Düşüncenin Evrimi ve Planlama X X X X X
TDB1000 Türk Dili - II X XX XX
AITB1000 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II X
SBP1002 Planlama Stüdyosu - IXX XXX X XX XXXX X
YDB1004 İngilizce - II X X
SBP1008 Bilgisayar Destekli Tasarım X XXX X
SBP1004 Kent Sosyolojisi X XX X
3. Dönem Dersleri
SBP2015 Tarihte Kent X XX
SBP2009 Arazi Kullanımı PlanlamasıX X X
SBP2003 Planlama Stüdyosu - IIXXXXX X X XXXX X X
SBP2001 Ekonomi X X XX X
SBP2007 Planlamada İstatistikX X X X
SBP2013 Mesleki Deneyim - I X X XXX
SBP2011 Türk İktisat Tarihi X X X
SBP2005 Antik Çağda Şehircilik X X X
SBP2017 Sanat Tarihi X XX X
4. Dönem Dersleri
SBP2008 CBS ve Planlama X XX X
SBP2012 Kentsel Teknik Altyapı XX XX X
SBP2004 Planlama Stüdyosu - III X XX X X X
SBP2006 Kent ve Bölge EkonomisiX X X X X
SBP2016 Yakın Dönem Türkiye İktisadi Tarihi X XX X
SBP2010 İleri Bilgisayar Destekli Tasarım X XX XXX
SBP2002 Anadolu Tarihinde Kent X X X X
5. Dönem Dersleri
SBP3007 Planlama Teori ve TeknikleriXXX X X
SBP3013 Kentsel Ulaşım Planlaması X XX XX
SBP3011 Kentsel Koruma X X X X X
SBP3003 Bölge Planlama X XX X X
SBP3005 Planlama Stüdyosu - IVX XXX XXX XX XXXXXX
PEM3023 Peyzaj Planlama ve Tasarımı X X XXX
SBP3001 Planlamada ve Tasarımda Katılım X X X X X
SBP3017 Planlamada CBS Uygulamaları X XX X
SBP3009 Sürdürülebilir PlanlamaX XX X X
SBP3019 Kent ve EkolojiX X X X
6. Dönem Dersleri
SBP3006 Planlama Stüdyosu - VXXX XX XX X XXX
SBP3014 Mesleki Deneyim - II X X X X X
SBP3004 Kent Planlamada Modeller X X X XX
SBP3010 Kentsel Tasarım İlke ve Yöntemleri X X X X
SBP3016 Su Yapıları ve Çevre YönetimiX X X X
SBP3018 Planlamada Uygulama Araçları X X X X X
SBP3022 Planlamada Temel Ekoloji
SBP3012 Kırsal Planlama X
SBP3008 Turizm Alanları PlanlamasıX XX X X
SBP3000 Mimarlık Bilgisi X X X X
7. Dönem Dersleri
SBP4001 Planlama Stüdyosu - VI XXXX X X XX
SBP4015 Planlamada Yasal - Yönetsel Çerçeve X X X X X
SBP4007 Kentsel Tasarım Politika ve Uygulamaları XX X XX
SBP4019 Kentsel Kültürel Miras, Turizm
SBP4017 Doğal Afetler ve PlanlamaXXX X
SBP4009 Kentsel Açık Alanlar ve Tasarım İlkeleri X X X X
SBP4013 Sosyal Sorumluluk X X X X X
SBP4011 Konut Politikaları X X X X X
8. Dönem Dersleri
SBP4000 Planlama Stüdyosu - VII XXXXX X XXXXX
SBP4002 Mesleki Deneyim - III X X X X
SBP4006 Meslek Uygulama Bilgisi X X XX X
SBP4022 Planlamada Fotogrametri ve Uzaktan Algılama X X X X
SBP4020 Kamu ÖlçmeleriXX X X X
SBP4014 Çevre Yönetimi ve Ekonomisi X X XX X
SBP4016 Kent Hukuku ve Yönetimi X X X X X
SBP4004 Optimizasyon ve Planlama X X XX X

Katkı yokAz oranda katkıOrta derecede katkıİyi derecede katkıÇok iyi derecede katkı