Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

DERSLER
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Dönem Dersleri
SBP1003 Planlamada Anlatım - İletim Teknikleri XX
YDB1001 İngilizce - I X
SBP1005 Kent Planlamaya GirişXXX X
MAT1007 Genel Matematik X X X X X X
SBP1001 Harita BilgisiX X X
SBP1007 Temel Tasarım X X
AITB1001 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - IX XX
TDB1001 Türk Dili - I
2. Dönem Dersleri
SBP1002 Planlama Stüdyosu - IXX XXX X XX XXXX X
SBP1004 Kent Sosyolojisi X XX X
YDB1004 İngilizce - II X X
TDB1000 Türk Dili - II X XX XX
SBP1008 Bilgisayar Destekli Tasarım X XXX X
AITB1000 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II X
SBP1006 Kent CoğrafyasıXXX X X
SBP1000 Bilimsel Düşüncenin Evrimi ve Planlama X X X X X
3. Dönem Dersleri
SBP2003 Planlama Stüdyosu - IIXXXXX X X XXXX X X
SBP2013 Mesleki Deneyim - I X X XXX
SBP2015 Tarihte Kent X XX
SBP2001 Ekonomi X X XX X
SBP2007 Planlamada İstatistikX X X X
SBP2009 Arazi Kullanımı PlanlamasıX X X
USEC0001 Bilim Tarihi
SBP2017 Sanat Tarihi X XX X
SBP2005 Antik Çağda Şehircilik X X X
SBP2011 Türk İktisat Tarihi X X X
4. Dönem Dersleri
SBP2004 Planlama Stüdyosu - III X XX X X X
SBP2006 Kent ve Bölge EkonomisiX X X X X
SBP2008 CBS ve Planlama X XX X
SBP2012 Kentsel Teknik Altyapı XX XX X
SBP2016 Yakın Dönem Türkiye İktisadi Tarihi X XX X
SBP2002 Anadolu Tarihinde Kent X X X X
SBP2010 İleri Bilgisayar Destekli Tasarım X XX XXX
5. Dönem Dersleri
SBP3003 Bölge Planlama X XX X X
SBP3005 Planlama Stüdyosu - IVX XXX XXX XX XXXXXX
SBP3013 Kentsel Ulaşım Planlaması X XX XX
SBP3007 Planlama Teori ve TeknikleriXXX X X
SBP3011 Kentsel Koruma X X X X X
PEM3023 Peyzaj Planlama ve Tasarımı X X XXX
SBP3009 Sürdürülebilir PlanlamaX XX X X
SBP3001 Planlamada ve Tasarımda Katılım X X X X X
SBP3019 Kent ve EkolojiX X X X
SBP3017 Planlamada CBS Uygulamaları X XX X
6. Dönem Dersleri
SBP3004 Kent Planlamada Modeller X X X XX
SBP3006 Planlama Stüdyosu - VXXX XX XX X XXX
SBP3014 Mesleki Deneyim - II X X X X X
SBP3010 Kentsel Tasarım İlke ve Yöntemleri X X X X
USEC0006 Genel Sosyoloji
SBP3018 Planlamada Uygulama Araçları X X X X X
SBP3016 Su Yapıları ve Çevre YönetimiX X X X
SBP3008 Turizm Alanları PlanlamasıX XX X X
SBP3012 Kırsal Planlama X
SBP3000 Mimarlık Bilgisi X X X X
7. Dönem Dersleri
SBP4001 Planlama Stüdyosu - VI XXXX X X XX
SBP4015 Planlamada Yasal - Yönetsel Çerçeve X X X X X
SBP4009 Kentsel Açık Alanlar ve Tasarım İlkeleri X X X X
SBP4007 Kentsel Tasarım Politika ve Uygulamaları XX X XX
SBP4011 Konut Politikaları X X X X X
SBP4013 Sosyal Sorumluluk X X X X X
SBP4017 Doğal Afetler ve PlanlamaXXX X
SBP4019 Kentsel Kültürel Miras, Turizm
USEC0003 Meslek Etiği
USEC0007 Kişisel Verilerin Korunması
8. Dönem Dersleri
SBP4006 Meslek Uygulama Bilgisi X X XX X
SBP4002 Mesleki Deneyim - III X X X X
SBP4000 Planlama Stüdyosu - VII XXXXX X XXXXX
SBP4020 Kamu ÖlçmeleriXX X X X
SBP4014 Çevre Yönetimi ve Ekonomisi X X XX X
SBP4022 Planlamada Fotogrametri ve Uzaktan Algılama X X X X
SBP4016 Kent Hukuku ve Yönetimi X X X X X
SBP4004 Optimizasyon ve Planlama X X XX X

Katkı yokAz oranda katkıOrta derecede katkıİyi derecede katkıÇok iyi derecede katkı