Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP3019 KENT VE EKOLOJİ 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Emrah YALÇINALP
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrencinin; kentin fizyolojik ve sosyolojik karakteritikleri yanında ekolojik karakteristikleri ve bunların dinamiklerinin de olduğunu anlamasını, kenti bir canlı yaşam alanı olarak değerlendirmesini sağlamak.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Kentlerin ekolojik bileşenlerinin neler olduğunu anlayacak, bu bileşenlerin hassasiyetleri ve etki alanları konusunda analiz ve sentez yapabilme yetisi kazanacaklar

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21

ÖÇ - 2 :

Kentlerin geçmişten günümüze geçirdikleri ekolojik serüvene neden olan şartları ve bu şartların yakın bir gelecekte nasıl bir projeksiyon ortaya koyabileceğiyle ilgili çıkartımlarda bulunabilecekler.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21

ÖÇ - 3 :

Kentlerin ekolojik kalitelerinin sosyolojik ve ekonomik şartlara olan etkilerini kavrayacaklar, ekolojik etmenlerin birbirleri üzerine etkileri konusunda yorum yapabilecekler.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21

ÖÇ - 4 :

Meslek disiplinleri kapsamında kent ekosistemlerinin sürdürülebilir bir biçimde değerlendirilebilmesi için gerekli ekolojik alt yapıyı edinmiş olacaklar.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21

ÖÇ - 5 :

Kırsal ekosistemlerin ekolojik kalite konusunda kentsel ekosistemlere nasıl referans olabilecekleri konusunda fikir sahibi olacaklar.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21

ÖÇ - 6 :

Topluluk önünde bilgi sahibi oldukları konularda konuşabilme, bilgi sahibi olmadıkları konularda ise mevcut verilerle yorum yaparak yeni bilgiler üretme yetileri kazanacaklar.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Kent ekolojisi ve bileşenlerinin detaylıca ele alınması ve birbirleriyle olan ilişkilerin belirtilmesi

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Dersin içeriği, işleniş yöntemi ve genel kapsamının tartışılması, etkileşimin önemi, referanslar, vs.

 Hafta 2

Ekolojik çerçevede kent ve kentleşmenin ekolojik etkileri

 Hafta 3

Kentsel ekosistem hizmetleri

 Hafta 4

Kent ekolojisine ilişkin temel sorunlar, nedenleri, potansiyel çözüm önerileri; Karbon ayak izi ve etkileri

 Hafta 5

Kent ekolojisine ilişkin temel sorunlar, nedenleri, potansiyel çözüm önerileri; Yağış suyu yönetimi

 Hafta 6

Kent ekolojisine ilişkin temel sorunlar, nedenleri, potansiyel çözüm önerileri; Isı adası etkisi

 Hafta 7

Kent ekolojisine ilişkin temel sorunlar, nedenleri, potansiyel çözüm önerileri; Polenizasyon ve önemi

 Hafta 8

Arasınava hazırlık

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Kent ekolojisine ilişkin temel sorunlar, nedenleri, potansiyel çözüm önerileri; Polenizasyon ve önemi

 Hafta 11

Kent ekolojisine ilişkin temel sorunlar, nedenleri, potansiyel çözüm önerileri; Yenilebilir kent

 Hafta 12

Kentsel açık yeşil alanlar ve ekolojik yapılar

 Hafta 13

Kentin ekolojik kalitesinin kent sosyolojisi, ekonomisi ve toplum sağlığına etkileri

 Hafta 14

Dünyadan önemli kentler ve belli başlı ekolojik özellikleri

 Hafta 15

Dönem sonu sınavına hazırlık

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

 

İlave Kaynak

1Urban Ecology; An International Perspective on the Interaction Between Humans and Nature: Editors: Marzluff, J., Shulenberger, E., Endlicher, W., Alberti, m., Bradley, G., Ryan, C., ZumBrunnen, C., Simon, U. (Eds.) 2008

2Advances in Urban Ecology Integrating Humans and Ecological Processes in Urban Ecosystems, Marina Alberti, 2008

3Ecological Urbanism Edited by Mohsen Mostafavi, with Gareth Doherty, Harvard University Graduate School of Design, 2010

4Ekolojik Perspektifler : Kentte Yaşamda Mimaride, Ayşen Ciravoğlu, 2010

5Kent Ekolojisi, Osman Ketenoğlu;Gül Nihan Tuğ;Latif Kurt; Palme Yayınevi , 2010

6Ecosystem Services and Carbon Sequestration in the Biosphere, Lal, Lorenz, Hüttl, Schneider, von Braun (Eds.), 2013

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

16,11,2016

30 dakika

50

Dönem sonu sınavı

16

10,01,2017

30 dakika

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

15

30

Sınıf dışı çalışma

4

15

60

Arasınav için hazırlık

8

1

8

Arasınav

1

1

1

Uygulama

6

2

12

Dönem sonu sınavı için hazırlık

8

1

8

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

120