Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP2007 PLANLAMADA İSTATİSTİK 2+2+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 2 saat uygulama
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Dilek BEYAZLI
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
İstatistiği ve istatistiksel temel kavramları öğretmek, frekans dağılımları, veri toplama/üretme teknikleri, veri analizi ve yorumlama, veri içindeki iç ilişkiler, hesap makineleri ve bilgisayar yardımıyla basit istatiksel analizler yapmayı öğretmek
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

istatistiğin temellerini bilecekler, sayısal verileri ve grafikleri okuyabilecekler.

12,16

1

ÖÇ - 2 :

bilgi derleyip kullanılır hale getirebilecekler.

12,18

6

ÖÇ - 3 :

her tür resmi istatistikleri yorumlayabilecekler

1,12

1,6

ÖÇ - 4 :

istatistik sonuçları sorgulayabilecekler.

12,16,18

6

ÖÇ - 5 :

istatistik modeller kullanabilecekler, sonuçları çeşitli yollarla sunabilecekler.

16,18

1,6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Temel istatistik kavramları; Ölçme-ölçeklendirme; Dağılımlar- frekans, merkezi dağılım ve yayılım ölçütleri; Örnekleme ve güvenilirlik, anlamlılık, neden-sonuç ilişkileri: ki-kare-korelasyon-regresyon analizleri

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

İstatistik nedir? Uygulama alanları ve planlama ile ilişkisi

 Hafta 2

İstatistiğin temel kavramları/Bilimsel araştırma/ Veri kaynakları

 Hafta 3

Veri toplama teknikleri: mülakat-anket-gözlem; sunum teknikleri; grafikleme-haritalama

 Hafta 4

Ölçme-ölçeklendirme, Frekans dağılımları-histogram

 Hafta 5

Tanımlayıcı istatistik-Merkezi eğilim ve dağılım ölçütleri

 Hafta 6

Örneklem-örnekleme türleri

 Hafta 7

Hipotez testlerine giriş-Ki-kare analizi

 Hafta 8

Korelasyon analizi-regresyon analizi

 Hafta 9

Ara sınav

 Hafta 10

SPSS'e programına giriş; Excel-SPSS programlarının ilişkisi

 Hafta 11

Tanımlayıcı analizler, çapraz tablo hazırlanması

 Hafta 12

SPSS ile veri düzenleme, tablolama ve grafik oluşturma

 Hafta 13

SPSS ile ki-kare analizi

 Hafta 14

SPSS ile korelasyon analizi

 Hafta 15

SPSS ile regresyon analizi

 Hafta 16

Final sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Köklü, N., Büyüköztürk, Ş., Bökeoğlu, Ö. Ç. 2006; Sosyal Bilimler İçin İstatistik, Pegem Yayıncılık, Ankara.

 

İlave Kaynak

1Aydemir, Ş. 1989; Planlama Teknikleri Ders Notu, KTÜ; Trabzon.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

18/11/2017

1

25

Ödev

13

30/11/2017

3

25

Dönem sonu sınavı

16

05/01/2018

1,5

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

4

14

56

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

6

1

6

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

8

1

8

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

8

1

8

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

123