Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP2017 SANAT TARİHİ 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Fulya ÜSTÜN DEMİRKAYA
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Avrupa’daki sanat ve mimarlık eylemleri hakkında, öğrencilerin kısa ve öz bilgiler edinmesini sağlayarak, onların bu sanat dallarının üslup özellikleri hakkında değerlendirmeler yapmalarını sağlayacak donanıma sahip olmalarını sağlamaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Erken Hıristiyanlık devirlerinde ve Ortaçağda Avrupa?da oluşmaya başlayan dini mimari, bunun oluşum şartları ve bu oluşuma yapılan dini, siyasi ve sosyal katkıların neler olduğu görülür.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21

ÖÇ - 2 :

Avrupa mimarisinin oluşum safhasında denenen yapı tipleri ve bunların plan tipolojisi bakımından ne şekilde geliştiği görülür.

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21

ÖÇ - 3 :

Kıta Avrupa?sı ile Bizans dünyasındaki mimari oluşumlar ve bunların kendi aralarındaki farkların ne olduğu öğrenilir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21

ÖÇ - 4 :

Ortaçağda manastır külliyesi anlayışının ne olduğu ve bunun şehir yapılanmasına etki ve katkılarının neler olduğu öğrenilir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, Avrupa mimarisi oluşum sürecinden itibaren (330-1900); erken hırıstiyanlık, romanik, gotik, rönesans, barok ve eklektik uslupların temel özellikleri, farklı ülkelerden seçilen mimari örnekler eşliğinde tanıtılıp değerlendirilmektedir.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Terminolojik bilgi edinme, erken hırıitiyanlık devrindeki mimari faaliyetler, yeni yapı tipleri ve plan şemaları, bazilikanın kökeni.

 Hafta 2

Ravenna'daki mimari yapılaşmalar (Avrupa ve Bizans)ve örnek yapıların plan şemaları, Aachen saray şapeli ve avrupa mimarisindeki önemi.

 Hafta 3

St. Galen manastır külliyesi, St. gallen Şehir yapılanması, St. Gallen ideal plan şeması ve bunun şehir planma açısından ortaya koyduğu yenilikler.

 Hafta 4

Cluny I, II., III. kilise ve şehir yapılanması ve manastır yapıları ile bunların Cluny şehir yapılanmasına etkileri.

 Hafta 5

Romanik Sanat, romanik sanatı oluşturan temel yapı tipleri, romanik santın genel özellikleri, romanik mimariyi oluşturan yapısal unsurlar.

 Hafta 6

Ara sınav

 Hafta 7

Fransa (Burgonya bölgesi Cluny I. II. III.) ve Almanya (Ren bölgesi)'da romanik mimari, romanik dönem alman imparatorluk yapılarının genel özellikleri, ülke farklılıkları, örnek yapılar ve kent mimarisine etkileri.

 Hafta 8

Gotik mimari, gotik mimariyi oluşturan şartlar, gotik mimarinin genel özellikleri. Gotik mimariyi romanik mimariden ayıran unsurlar.

 Hafta 9

Gotik üslubun ilk deneme yerleri, St. Denis Katedrali ve rahip Suger'in ortay kotduğu yenilikler. Fransız, Alman ve italyan gotik mimari örnekleri, bunların kent dokusu içindeki yeri, çevresine etkileri.

 Hafta 10

ingiliz gotik mimarisi, ingiliz gotik mimarisini kıta avrupa'sındaki gotik mimari örneklerinden ayıran farklılıklar, örnek yapı tanıtımları ve değerlendirme.

 Hafta 11

Rönesans mimarisi, rönesans mimarisinin ortasya çıkış şartları, rönesans mimarisinin temel plan çözümleri ve tasarım felsefesi.

 Hafta 12

Rönesans mimarisinde yapı çeşitliği, örnek yapı tanıtımları, farklı işlevli yapılarda uslup birlikteliğinin sağlanması meselesi.

 Hafta 13

Barok üslubun ortaya çıkışı, rönesans ile barok mimari arasındaki üslup farklılıkları. Barok mimarinin temel felsefesi ve ana kavramları.

 Hafta 14

Barok mimari örneklerinin tanıtımı, fransız, italyan, alman baroğunun temel farklılıklar.

 Hafta 15

19.yy. avrupa mimarisinin temel nitelikleri, üslup çokluğu ve karması, dini, sivil ve kamu binaları için seçilen/ tercih edilen mimari usluplar, örnek yapı tanıtımları ve değerlendirmeler.

 Hafta 16

sömestir sonu yazılı sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Sanat Tarihi Ansiklopedisi. İstanbul 1980.

2A. Turani: Dünya Sanat Tarihi, İstanbul 1992.

3E. Ponofsky:Gotik Mimarlık ve Skolastik Düşünce, İst. 1995.

4M.Ş.İpşir: Rönesans Sanatı, İst. 1942.Nazan-Mazhar İpşiroğlu: Sanat Tarihi, İstanbul 2012.

5M.Ş.İpşir: Rönesans Sanatı, İst. 1942.

6Nurhan Atasoy: 17. Ve 18. Yüzyıllarda Avrupa Sanatı, İst. 1985

7Roth M., L. 2000; Mimarlığın Öyküsü, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.

8S. Eyice: Son Devir Bizans Mimarisi, İst. 1955.

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

    

    

    

    

    

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

0

14

0

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

2