Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP3009 SÜRDÜRÜLEBİLİR PLANLAMA 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Aygün ERDOĞAN
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleriİlgili bölüm öğretim elemanları
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrencinin; sürdürülebilirlik ve çevre kavramlarının planlama ile bütünsel ilişkisini ve plancı ile planlamanın doğal değerleri koruma-kollamasındaki sorumluluğunu kavraması, sürdürülebilir planlamanın yöntem ve teknikleri konusunda bilgilenmesi.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Sürdürülebilirlik kavramını; politikalar, göstergeler vb. kapsamlarda dünya, Avrupa ve Türkiye'deki durumlarını öğrenerek karşılaştırabilecekler doğal ve kent ekosistemleri tanımlayabilecekler, karşılaştırabilecekler

1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,18,21

1,5,6

ÖÇ - 2 :

Ekosistem ve ekoloji kavramlarının planlama açısından önemini kavrayacak, bu kavramlardaki döngülerin kentsel sistemlerde nasıl korunabileceğine yönelik tedbirleri öğrenecekler

1,2,3,4,5,7,9,10,12,13,18,21

1,5,6

ÖÇ - 3 :

Önemli ekosistemlerin ve habitatların planlama sürecindeki yerini örneklerle kavrayacak, yenilenemez kaynakların tüketimini kısıtlayıcı eylemleri planlama ile bütünleştirilebilecekler

1,2,4,5,7,10,12,17,18,21

1,5,6

ÖÇ - 4 :

Sürdürülebilir kalkınmanın farklı ölçeklerdeki mekansal kapsamını örnekleriyle algılayarak planlama eylemlerinde bu amaçla çözüm üretebilecekler

1,2,3,4,5,7,10,12,13,14,15,17,18,21

1,5,6

ÖÇ - 5 :

Sürdürülebilirliğin ülkemizdeki yeni örgütsel yapılanma gerekliliklerini kavrayarak planlama mevzuatımızı sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde değerlendirilebilecekler

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,18,21

1,5,6

ÖÇ - 6 :

Yaptıkları çalışmaları topluluk önünde sunabilecekler, savunabilecekler

16,21

5

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Sürdürülebilirlik kavramı, politika araçları ve bunun planlama üzerindeki yansımaları. Çevre duyarlı planlama sistemi. Farklı ölçeklerde, yerleşimlerde çevre duyarlı planlamanın farklı sektörlerin de değerlendirilmesiyle nasıl gerçekleştirilebileceği ve örnekler. Türkiye'de çevre mevzuatı, çelişkileri.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Dersin içeriği ve genel kapsamının tartışılması, referanslar, vs.

 Hafta 2

Sürdürülebilirlik kavramı; politikalar, göstergeler vb. kapsamları

 Hafta 3

Temel kapsamların dünya, Avrupa ve Türkiye?deki durumlarının karşılaştırması

 Hafta 4

Ekosistem ve ekoloji kavramlarının planlama açısından önemi, doğal döngüler ve nasıl korunabilecekleri

 Hafta 5

Doğal ve kent ekosistemleri, önemli doğal ekosistemlerin örneklendirilmesi, planlama sürecindeki yerleri

 Hafta 6

Devam (bozkır habitatları, ?vd. karasal habitatlar)

 Hafta 7

Devam (sulak alanlar, vd. sucul , denizel habitatlar)

 Hafta 8

Yenilenebilir enerji kaynakları ve farklı sektörlerin sürdürülebilir kalkınmadaki rolü, yenilenemez enerji kaynaklarını kısıtlayıcı tedbirler

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Sürdürülebilir kalkınmanın ve planlamanın farklı ölçeklerdeki mekansal yansımaları ve ilkeleri

 Hafta 11

Sürdürülebilirlik kapsamında ülkemizdeki örgütsel yeniden yapılanmadaki gereklilikler ve nedenleri

 Hafta 12

Devam (bu konuda yapılan kuramsal çalışmaların değerlendirilmesi)

 Hafta 13

Sürdürülebilir planlama örnekleri üzerinden tartışmalar

 Hafta 14

Dönem ödevi sunumu

 Hafta 15

Dönem ödevi sunumu

 Hafta 16

Final sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Brown, L.R. (2003) (Çev. A. Yeşim Erkan) Eko-ekonomi, İstanbul: TEMA Vakfı Yayınları

 

İlave Kaynak

1Yenice Z.F., Keskin L., Erdoğan A. (2001) Avrupa Birliği ve Türkiye'de çevre ve planlama politika ve uygulamalarının sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde irdelenmesi, 5. Türkiye Şehircilik Kongresi: Avrupa Birliği Süreci ve Planlama Sempozyumu Bildirileri içinde, Ankara: Özkan Matbaacılık Ltd. Şti, 267-282

2Eke, F., Gürer, N. ve Üçer, A. (2007) Sürdürülebilir kalkınmanın bölgesel düzeyde ölçülebilmesine yönelik olarak tanımlanması, İTÜ, Mimarlık Fakültesi,12. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Bölge Biliminde Yeni Yaklaşımlar Bildiriler Kitabı içinde, 309-320

3Türker, P.A. (2000) Kent ve bölge planlama pratiğinde kentsel çevreye yaklaşımlar ve sürdürülebilirlik, KTÜ, Mimarlık Bölümü, Şehircilik Anabilim Dalı, 9. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi Bildiriler Kitabı içinde, 457-468

4Aydemir, S. ve Aydemir, Ş. (2002) Avrupa Birliğinde mekansal planlama ve Türkiye, İTÜ, Mimarlık Fakültesi,10. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Şehirsel ve Bölgesel Dönüşüm Bildiriler Kitabı içinde, 11-24

5Köroğlu, N.T. (2004), KTÜ, Mimarlık Bölümü, Şehircilik Anabilim Dalı, 11. Ulusal Bölge Bilimi Kongresi Bildiriler Kitabı içinde, 78-84

6Keleş, R., Hamamcı, C., 2009, Çevre Politikası, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara

7Akıllı, H., Kemahlı, F., Okudan, K., Polat, F., 2008, Ekolojik Ayak İzinin Kavramsal İçeriği ve Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Bireysel Ekolojik Ayak İzi Hesaplaması, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (15), S. 1-25

8BİB, 2009, İklim değişikliği, Doğal Kaynaklar, Ekolojik Denge,Enerji Verimliliği ve Kentleşme Komisyonu Raporu, Kentleşme Şurası Komisyon Raporları, Cilt 2, s. 254-370

9Gökok, E., Uysal, A. ve Paçacı, G. (1994) Geçmişten günümüze çevre duyarlı planlama, KTÜ, Mimarlık Bölümü, Şehircilik Anabilim Dalı, 4. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi Bildiriler Kitabı içinde, 54-62

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

17/11/2016

2

20

Yıl içi çalışma

6
7
8
11

25/10/2016
01/11/2016
08/11/2016
29/11/2016

2
2
2
2

15

Sunum

14
15

20/12/2016
27/12/2016

2
2

15

Dönem sonu sınavı

16

09/01/2017

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

2

14

28

Arasınav için hazırlık

5

2

10

Arasınav

2

1

2

Ödev

3

6

18

Dönem sonu sınavı için hazırlık

6

2

12

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

100