Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP3000 MİMARLIK BİLGİSİ 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Zeynep YILMAZ BAYRAM
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrenciye, mimarlık ve mimarlık pratiği hakkında bilgiler vermek, mimarlıkta planlama ve tasarlama süreçlerini tanıtmak, insan-çevre ilişkisi, bina-çevre ilişkisini açıklamak, mekan oluşumuyla ilgili bilgi vermek.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Mimarlık bilim ve uygulama alanının özetleyebilecekleri, bir binanın bileşenlerini ve bina tipolojilerini sınıflandırabilecekler.

2

1

ÖÇ - 2 :

Binalarda işlev-form ilişkisini açıklayabilecekler, kent dokusu içinde tanıyabilecekler.

3,21

1

ÖÇ - 3 :

İşlev-arsa-yapı ilişkisinin açık ve kapalı alan bağlamında değerlendirebilecekler.

4,21

1,5

ÖÇ - 4 :

Binanın dış mekanla olan ilişkilerini işlev, topografya, ulaşım, vb. kısıtlayıcılar çerçevesinde kurabilecekler, görsel tekniklerle ifade edebilecekler.

1,16

1,5

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Konut, eğitim, yönetim, sağlık, kültür, vb. bina tipolojileri analizi. Bina formunun kent mekanı, kent dokusu içinde incelenmesi. Arsa büyüklüğü ve formu ile bina formu etkileşimleri. Bina iç ve dış mekan ilişkileri.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Derse ilişkin genel açıklamalar

 Hafta 2

Mimarlık nedir, Mimarlık ve kente ilişkin temel kavramlar

 Hafta 3

Binalarda işlev ve form ilişkileri

 Hafta 4

Binalarda iç-dış mekan organizasyonu

 Hafta 5

Binalara işlev-doğal ve yapay çevre ilişkisi

 Hafta 6

Binalarda işlev-kentsel çevre ilişkisi (ulaşım, açık alan)

 Hafta 7

Binalarda işlev-kentsel çevre ilişkisi – devam

 Hafta 8

Mimarlık tarihi

 Hafta 9

Ara Sınav

 Hafta 10

Mimari tarihi-devam

 Hafta 11

Mimari akımlar, arayüzler, cephe ögeleri, biçim ve organizasyonları

 Hafta 12

Konut tipleri-mekan organizasyonu

 Hafta 13

Konut tipleri-dış mekan organizasyonu

 Hafta 14

Sunum

 Hafta 15

Genel değerlendirme

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1İnceoğlu, İ., 1990, Mimarlık Bilgisi, YTÜ Mimarlık Fak. Yayını, İstanbul

2Mardan, E., 2001, Kent Belleğinin Oluşumunda Mimarlık Yapıtları, Mimarlık Dergisi, 298, s.47-49.

3Hasol, D., 1993, Mimarlık Sözlüğü, YEM Yayınları, İstanbul

 

İlave Kaynak

1Kuban, D., 2002, Mimarlık Kavramları, YEM Yayınları, İstanbul

2Aksoy, E., 1987, Mimarlıkta Tasarım Bilgisi, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara

3Çakın, Ş., 1990, Mimari tasarım, İnsan ve Çevre, Özal Matbaası, İstanbul

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

1

25

Sunum

14

2

25

Dönem sonu sınavı

16

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Arasınav için hazırlık

10

1

10

Arasınav

1

1

1

Ödev

10

1

10

Dönem sonu sınavı için hazırlık

10

1

10

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

102