Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP2004 PLANLAMA STÜDYOSU - III 4+4+0 ECTS:10
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulZ.SBP2003 - Planlama Stüdyosu - II dersini geçmiş olmalı
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 4 saat teorik ve 4 saat uygulama
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Dilek BEYAZLI
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriBölüm öğretim elemanları
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Küçük/orta büyüklükte bir yerleşme için fiziksel plan üretiminde temel bilgiler. Yerleşme planlarının üretiminde süreçler, yaklaşımlar, yöntemler, teknikler. Planlama pratiğinde ve plan raporu hazırlanmasında gerekli teknik bilgilerin geliştirilmesi.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

üst ölçek plan kararlarını çalışılan alt ölçeğe indirebilecekler

11

3,5

ÖÇ - 2 :

yerleşmedeki farklı dokuları ayırt edebilmeli, oluşumu yönlendiren etmenleri tartışabilecekler

6,9

3,5

ÖÇ - 3 :

yerleşmenin fiziksel, sosyal, ekonomik, görsel/algısal analizinde uygun teknikleri seçebilecekler

8,9,21

3,5

ÖÇ - 4 :

üç boyutlu doku çalışmasını iki boyuta ifade edebilmeli, iki boyutta yaptığı çalışmaları üçüncü boyutta algılayabilecekler

11,19

3,5

ÖÇ - 5 :

plan uygulanmasına yönelik politika seçenekleri ve plan uygulama araçlarını ortaya koyabilecekler

8,9,21

3,5

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

(Proje II'nin devamı niteliğindedir) Proje alanında sosyo-ekonomik, kültürel, mekânsal çevrenin detay analizi ve değerlendirmesi; yerleşmenin ekonomisi, fiziki yapısı (strüktürü, dokusu) , mekân organizasyonu, ulaşım ve teknik altyapısı, donatılar, yerleşme imgeleri, okunabilirliği. 1/5000 plan kararlarının 1/1000 plan çalışmasına aktarılması, Yerleşik alanda bir sorunlu alanların ve yeni gelişme alanının planlama ve tasarımı; İki ve üç boyutlu arazi kullanım çalışmaları, seçenekler. 1/1000 plan üretimi, raporlama. 1/1000 ve 1/5000 plan çalışmalarının uyumlandırılması. 1/5000 ve 1/1000 planlar, plan notları ve plan raporu.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Ulaşım ve arazi kullanım planlaması.

 Hafta 2

Kentsel, kimlik, imaj, kentsel algı. Uygulama:Yapılan nazım plan revizyon çalışmalarının gözden geçirilmesi. Uygulama planına konu olacak verirlerin gözden geçirilmesi, eksiklerin tamamlanması (arazi kullanımı, mevcut yapı yoğunlukları, yapı kalitesi, doğal ve kültürel varlıklar, mülkiyet verileri, alt yapı verileri vb).

 Hafta 3

Kentsel mülkiyet olgusu. Konut alanlarının tasarım kriterleri. Kamusal alan, özel alan, mekân hiyerarşisi. Uygulama: Yoğunluk kararlarının üretim için deneysel çalışmalar, üç boyutlu modellerin üretilmesi.

 Hafta 4

Konut alanları tasarım yaklaşımları, dünya ve Türkiye örnekleri.Uygulama: Gelişme alanlarından bir bölge seçilerek, tasarım çalışmalarına başlaması.

 Hafta 5

Yaya ve taşıt trafiğine ilişkin düzenlemeler, yol kesitleri, kavşak düzenlemeleri vb. yaşanabilir sokakların tasarımına ilişkin yaklaşımlar.

 Hafta 6

Kentsel açık yeşil alanların sınıflanması ve tasarım kriterleri. Uygulama: Gelişme alanlarında tasarım çalışmalarına devam edilecek

 Hafta 7

Kültürel ve Doğal varlıkların korunması. Uygulama: Gelişme alanlarına ilişkin çözümlerin değerlendirilmesi.

 Hafta 8

Yapılaşmış alanda plan uygulama çalışmaları, yöntemleri uygulama planlarının operasyonel araçları. Uygulama: Mevcut dokudan bir alanın tespit edilerek, önerilerin geliştirilmesi.

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Tasarım çalışmalarına devam edilecek.

 Hafta 11

Tasarım çalışmalarına devam edilecek.

 Hafta 12

Eleştiriler ışığında çalışmaların gözden geçirilmesi.

 Hafta 13

Proje çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler.

 Hafta 14

Proje çalışmalarına ilişkin son değerlendirmeler çizim ve sunum teknikleri üzerinde çalışmalar.

 Hafta 15

Projenin çizimi ve teslimi.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Bademli, Raci. "Paradoks", Kentsel Planlama ve Tasarım Öğrencilerine Notlar, Ankara: TMMOB Şehir Plancıları Odası, 2013, s.1-5.

2Bilgin, İhsan. "Modern Bir Yerleş(tir)me Biçimi Olarak Toplu Konut," Domus M, 2011/ 11, s.51-58 (http://v3.arkitera.com/v1/diyalog/ihsanbilgin/modernlestirme1.htm ve http://v3.arkitera.com/v1/diyalog/ihsanbilgin/modernlestirme2.htm)

3Bilgin, İhsan. "Anadolu'da Modernleşme Sürecinde Konut ve Yerleşme," Tarihten Günümüze Anadolu'da Konut ve Yerleşme, ed. Yıldız Sey, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1997, ss. 472-90.

4Günay, Baykan. "Tasarım İmara Karşı," Planlama. 2012/3-4, s.3-16.

5Günay, Baykan. "Planlama ve Kentin Kurgusu," Kentsel Planlama Kuramları. Ed. Melih Ersoy, Ankara: İmge Kitabevi, 2012, s. 355-426.

6Görer, Nilgün. "Konut Alanlarında Yaya Ağırlıklı Trafik Düzenlemeleri (Hollanda Örneği-Woonerf)," Planlama 1989/2-3-4, s. 58-61.

7Appleyard, Donald. Livable Streets, Berkeley: University of California Press, 1981.

8Aydemir, Şinasi vd. Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı, Trabzon: Akademi Kitabevi, 2004.

9Bademli, Raci. Kentsel Planlama ve Tasarım Öğrencilerine Notlar, Ankara: TMMOB Şehir Plancıları Odası, 2013

10Baykan, C. S." Kent Planlaması ve Kentsel Yeşil Ağ – Bütünleşik Planlamaya Yönelik Yöntem Denemesi," KTÜ FBE, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Trabzon. 2005, s. 69-105.

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

6
11

14/03/2018
17/03/2018
18/04/2018
21/04/2016

8

30

Dönem sonu sınavı

16

28/05/2018
29/05/2018

12

70

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

8

14

112

Sınıf dışı çalışma

5

13

65

Arasınav için hazırlık

35

1

35

Arasınav

1

1

1

Proje

3

12

36

Dönem sonu sınavı için hazırlık

50

1

50

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

300