Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP1002 PLANLAMA STÜDYOSU - I 4+4+0 ECTS:10
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 4 saat teorik ve 4 saat uygulama
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Yelda AYDIN TÜRK
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriBölüm öğretim elemanları
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Kentsel yerleşmelerin planlanmasında, teori ve uygulamalar ile süreç ve kapsam bilgisini edindirmek. Sosyo-kültürel ve ekonomik çevre ile mekân etkileşimini kavratmak. Kentsel alanının tümevarım yöntemiyle konuttan kent bütününe varan hiyerarşinin ölçekler arası geçiş yoluyla algılanması.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

birey, aile ve toplum ölçeğinde yaşam ve talep çeşitliliklerinin farkına varacaklar.

1,5,6,7,9,15,16,17,20

3,6

ÖÇ - 2 :

insan-mekan ilişki türlerini, sosyal, kültürel, ekonomik, politik belirleyicilerini açıklayabilecekler.

5,6,7,12,14,15,16,17

3,6

ÖÇ - 3 :

kendi yaşam çevresinden başlayarak kademeli olarak kentsel alanı ve bileşenlerini tanımlayabilecekler.

2,5,6,7,9,11,12,14,15,17,20

5,6

ÖÇ - 4 :

belirlediği ilkeler ve amaçlar çerçevesinde, değişik ölçeklerde yaşanabilir yerleşim alanları tasarlayabilecekler.

7,9,14,15,16,17,20

6

ÖÇ - 5 :

sözlü ve görsel anlatım tekniklerini kullanarak topluluk önünde çalışmalarını sunabilecekler, savunabilecekler.

14,16,20

6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Konut ve çevresinden hareketle mekân organizasyonu, konut yakın çevresi kullanım türleri ve işlevleri, sosyo-kültürel ve ekonomik yapı ile mekân etkileşimi. Şehir Planlama Disiplininde temel kavramlar. Mekân, mekânsal gelişme ve kent planlama, doğal, yapay ve sosyal çevre. Yerleşim senaryoları oluşturma. Mekân oluşum süreci ve planlama (iki, üç boyutlu çalışma) . 1/500 ve 1/1000 ölçekte planlama çalışmaları, anlatım ve sunum teknikleri. 1/5000 ölçekte tematik çalışma ve rapor teknikleri.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Dersin tanıtımı, açıklamalar, Öğrencilerin,yaşadıkları konut yakın çevresinin çizerek anlatması

 Hafta 2

Örnek bir aile tanımlama ve tanımlanan ailenin konut dışı yaşamlarının yazarak-çizerek anlatılması Alan Gezisi

 Hafta 3

Aile bireylerinin konut dışı yaşamlarının grafiksel anlatımı ve sunumu Ailenin konutunu merkez alarak yakın çevrenin kurgusunun oluşturulması ve çizilmesi

 Hafta 4

Konut alanları (Teorik sunum), Konut kurgusu tasarımına devam edilmesi Konut yakın çevresi donatı alanları (Teorik sunum), Konut kurgusu tasarımına devam edilmesi

 Hafta 5

I. Jüri değerlendirmesi 1/1000 çalışma alanının verilmesi

 Hafta 6

Günübirlik kullanımların konut birimleri ile ilişkisinin kurularak leke çalışmasının geliştirilmesi, İlköğretim birimi konut ve donatı lekelerinin maket üzerinde organizasyonu ve çizimi

 Hafta 7

İlköğretim birimi konut ve donatı lekelerinin maket üzerinde organizasyonu ve çizimi (Devam).

 Hafta 8

Arasınav

 Hafta 9

İlköğretim birimi konut ve donatı lekelerinin maket üzerinde organizasyonu ve çizimi (Devam).

 Hafta 10

II. Jüri değerlendirmesi 1/5000 paftasının verilmesi

 Hafta 11

Konuttan kent bütününe hiyerarşiyi anlatmak (Teorik sunum), 1/5000 ölçekli tasarım Sosyo-kültürel ve ekonomik yapı ile mekan etkileşimi (Teorik sunum),

 Hafta 12

1/5000 ölçekli tasarım (Devam).

 Hafta 13

1/5000, 1/1000 ve 1/500 tekniği (Teorik sunum), Jüri hazırlığı, görüşme

 Hafta 14

III. Jüri değerlendirmesi (Teslim hazırlığı).

 Hafta 15

Sunum teknikleri ve pafta düzenlemeleri, Final Sunumuna hazırlık

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Aydemir, S., Aydemir, S., Beyazli, D., Ökten, N., Öksüz, A., M., Sancar, C., Özyaba, M., Türk, Y., 2004; Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı, Akademi Kitabevi, Trabzon

 

İlave Kaynak

1Keleş, R., 1990; Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara

2Ersoy, M., 1994; Kentsel Alan Kullanım Normları, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara

3Bakan, K., Konuk, G., 1987; Türkiye?de Kentsel Dış Mekanların Düzenlenmesi, TÜBİTAK Yapı Arş.Mrk. Yayını

4Giritlioğlu, C., 1991; Şehirsel Mekan Ögeleri ve Tasarımı, İTÜ Mimarlık Fak. Baskı Atölyesi, İstanbul

5Herald, D., vd., 1994; Konut Grupları, Ayıntap Yayıncılık, Ankara

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Sunum

5
10

11/11/2016

6
6

30

Dönem sonu sınavı

16

30/12/2016

6

70

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

10

14

140

Sınıf dışı çalışma

8

11

88

Arasınav için hazırlık

20

1

20

Arasınav

6

1

6

Dönem sonu sınavı için hazırlık

40

1

40

Dönem sonu sınavı

6

1

6

Toplam iş yükü

300