Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP4001 PLANLAMA STÜDYOSU - VI 4+4+0 ECTS:10
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulZ.SBP3006 - Planlama Stüdyosu - V dersini geçmiş olmalı
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 4 saat teorik ve 4 saat uygulama
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Cenap SANCAR
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriBölüm öğretim elemanları
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Yerleşme sistemi içinde, yerleşmenin özelliğine bağlı olarak konut, sanayi, rekreasyon, merkezler, kıyılar gibi işlev alanlarının belirlenerek, bu alanlardaki sosyal- ekonomik ve fiziksel problemlerin belirlenmesi, tanımlanması ve tartışılması sağlamak, bu alanlara farklı ölçeklerde günün koşullarına bağlı olarak tasarım kurgusunun ortaya konmasıdır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Kentsel tasarım çalışması için gerekli analizleri yapmayı, yorumlayı öğrenmek

5,6

ÖÇ - 2 :

Kentin sorunlarını, potansiyellerini, fırsat ve tehditlerini belirlemeyi öğrenmek

5,6

ÖÇ - 3 :

Tasarım kriterlerini ortaya koymayı öğrenmek

5,6

ÖÇ - 4 :

Ortaya konan kriterlere göre alternatif yaklaşımları oluşturmak

5

ÖÇ - 5 :

Farklı kentsel sistemleri değerlendirerek, plana çok boyutlu yaklaşımı anlamak

5

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Kentsel yerleşmelerde belirlenen farklı konu alanlarına yönelik ayrıntılı analizler, temel sorunlaarın saptanması, potansiyeller, kısıtlar ve olanakların tanımlanması, özel fonksiyon alanlarının günün koşullarına bağlı olarak düzenlenmesi, taşıt yaya ilişkiler şeması, dönüşümü ve gelişimine yönelik tasarım kurgusu, alternatif plan ve tasarım kaarlarının üretilmesi, yasal çerçeve, teknik rapor ve grafik ifadeler üç boyutlu çalışmlar olarak belirlenmiştir.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Kentsel tasarım çalışma alanının ve grupların belirlenmesi,

 Hafta 2

haritaların temini, çalışma alanı sınırlarının belirlenmesi, analiz çalışmaları

 Hafta 3

çalışma alanına yönelik sorunların, potansiyellerin, fırsat ve tehditlerin belirlenmesi

 Hafta 4

alan çalışmaları ve rapor hazırlıkları

 Hafta 5

alan çalışmaları ve rapor hazırlıkları

 Hafta 6

analiz ve sentez çalışmalarının sonlandırılması

 Hafta 7

maketin yapılması, tasarıma kriterlerinin belirlenmesi

 Hafta 8

tasarım kriterlerine göre alternatif yaklaşımları oluşturmak

 Hafta 9

tasarım çalışmalarına devam etmek

 Hafta 10

tasarım çalışmalarına devam etmek

 Hafta 11

tasarım çalışmalarına devam etmek

 Hafta 12

Jüri değerlendirmesi

 Hafta 13

tasarım çalışmalarına devam etmek

 Hafta 14

tasarım çalışmalarına devam etmek

 Hafta 15

proje çizimi ve teslimi

 Hafta 16

dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

17/10/2016

4

15

Sunum

12

08/12/2016

4

15

Dönem sonu sınavı

16

02/01/2017

4

70

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

8

14

112

Sınıf dışı çalışma

8

14

112

Uygulama

6

4

24

Dönem sonu sınavı için hazırlık

26

2

52

Toplam iş yükü

300