Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP1007 TEMEL TASARIM 4+4+0 ECTS:9
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Laboratuar Çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 4 saat teorik ve 4 saat uygulama
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Yelda AYDIN TÜRK
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYrd. Doç. Dr. Yelda Aydın TÜRK
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; tasarlama etkinliğini tanıtmak, tasarımın ne olduğu ve nasıl gerçekleşeceği konusunda öğrenciyi bilgilendirmek ve yönlendirmektir. Yaratıcılık ve yaratıcılığı geliştirmenin yollarını öğrenciye tanıtmak da bu dersin kapsamı içerisindedir. Meslek yaşamı boyunca kullanılabilecek temel kavramlar bu ders kapsamında çeşitli uygulamalar ve tartışmalarla öğrenciye aktarılmak istenmektedir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

tasarım kavramını anlayacaklar.

15

3,4

ÖÇ - 2 :

tasarım kavramları ile kompozisyonlar oluşturabilecekler.

15

3,4

ÖÇ - 3 :

iki ve üç boyutlu kompozisyonlar oluşturmayı geliştireceklerler.

15

3,4,6

ÖÇ - 4 :

soyut ve somut kavramları iki ya da üç boyutlu kompozisyonlara dönüştürebilecekler.

15,20

3,4,6

ÖÇ - 5 :

tasarım kavramlarını mekansal bağlamda yorumlama becerisini edinecekler.

15,20

3,4,6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Gestalt Algı Teorisi Bağlamında Temel Tasarım Elemanları; Nokta, Çizgi, Yön, Aralık, Ölçü, Oran, Biçim, Doku, Renk elemanlarının tanıtımı ve uygulamalarıGörsel Algı Prensipleri; Görsel İletişim Ve Görsel Algıda Belirlilik Oluşturma, Görsel İletişim Ve Görsel Algıda Şekil-Zemin İlişkileri, Görsel İletişim ve Görsel Algıda Derinlik AnlatımlarıGestal Algı Teorisi Bağlamında Temel Tasarım İlkeleri; Uyum, Zıtlık, Tekrar, Koram, Egemenlik, Denge, Birlik ilkelerinin tanıtılması ve uygulamalarıMekânsal Elemanlar; Düzlem, Yüzey, Hacim, Form, Mekan kavramlarının tanıtılması ve uygulamaları.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Tasarım, tasarlama ve yaratıcılık kavramları,Gestalt Algı Teorisi Bağlamında Temel Tasarım Ögeleri; Nokta, Çizgi

 Hafta 2

Temel Tasarım Ögeleri; Biçim

 Hafta 3

Temel Tasarım Ögeleri; Ölçü, Yön, Aralık

 Hafta 4

Temel Tasarım Ögeleri; Doku

 Hafta 5

Temel Tasarım Ögeleri; Renk, Değer

 Hafta 6

Görsel Algı Prensipleri; Görsel İletişim ve Görsel Algıda Belirlilik Oluşturma Görsel İletişim ve Görsel Algıda Şekil - Zemin İlişkileri

 Hafta 7

Gestalt Algı Teorisi Bağlamında Temel Tasarım İlkeleri; Tekrar

 Hafta 8

Temel Tasarım İlkeleri; Uyum, Zıtlık

 Hafta 9

Yarıyıl içi çalışma

 Hafta 10

Temel Tasarım İlkeleri; Etkili Çevre

 Hafta 11

Temel Tasarım İlkeleri; Koram

 Hafta 12

Temel Tasarım İlkeleri; Egemenlik, Denge, Birlik

 Hafta 13

Daha önce belirlenen temel uygulama konuları bağlamında çalışma

 Hafta 14

Temel uygulamanın devamı

 Hafta 15

Temel uygulamanın devamı

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Gürer, L., 1990; Temel Tasarım, İTÜ Matbaası, İstanbul

 

İlave Kaynak

1Gürer, L., 1992; Görsel Sanat Eğitimi ve Mekan-Form, İTÜ Baskı Atölyesi, İstanbul

2İpşiroğlu, N., 1991;İpşiroğlu, M., Sanatta Devrim, Remzi Kitabevi, İstanbul

3Denel, B., 1981; Temel Tasarım ve Yaratıcılık, ODTÜ Mimarlık Fak. Basım işbirliği, Ankara

4Graves, M., 1951; The Art of Color and Design, Mc Graw-Hill Book Company İnc., Newyork

5Divanlıoğlu, D., 1997; Temel Tasar-Tasar? ın Öğe ve İlkeleri, Birsen Yayınevi, İstanbul

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Yıl içi çalışma

9

23/11/2016

3,3

30

Uygulama

7
10
11
13

09/11/2016
16/11/2016
04/12/2016
17/12/2016

2
2
2
2

10

Ödev

2
4
6
12
13
14

01/10/2016
12/10/2016
26/10/2016
07/12/2016
14/12/2016
21/12/2016

2
2
2
2
2
2

10

Dönem sonu sınavı

16

11/01/2017

3,3

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

8

15

120

Sınıf dışı çalışma

3

7

21

Arasınav için hazırlık

7.5

1

7.5

Arasınav

3.5

1

3.5

Uygulama

2

5

10

Ödev

8

5

40

Proje

2

3

6

Dönem sonu sınavı için hazırlık

6

3

18

Dönem sonu sınavı

3.5

1

3.5

Diğer 1

1.5

14

21

Toplam iş yükü

250.5