Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SEC 430 GÖRSEL MEDYA VE MİMARLIK 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Muteber ERBAY
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı kitle iletişim araçlarından özellikle görsel medyanın (tv, dergi, gazete, afiş, reklam) yaygınlaşması ve etki gücünün artmasıyla mimarlık ve iç mimarlık alanındaki değişimlerin ve etkileşimlerin ortaya konmasıdır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Görsel medya ve mimarlık ilişkisi hakkında yorum yapabilecekler.

4,11

1,3

ÖÇ - 2 :

Yapı ve donatı ölçeğinde görsel medyanın etkileri hakkında eleştirisel yaklaşımlarda bulunabilecekler.

4,5,6

1,3

ÖÇ - 3 :

Yaşam tarzlarının sanal mekânlarda nasıl sunulduğunu kavrayabilecekler.

9,12

3,4

ÖÇ - 4 :

Hazırladıkları bir ürünü, görsel medyada sunum haline getirebilecekler.

12

5,6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Görsel medyanın tanımı ve çeşitleri, iç mimarlık ile ilişkisi, Tüketim kültürü, yaşam tarzları, boş zamanlar ve medya, Modern hayatın oluşumunda medyanın etkileri, Küresel baskın kültürün taşıyıcısı olan medyaya karşı tepkiler, Postmodernizim ve tüketim kültürü, Sanayileşmenin ürünü olarak medya, Görsel medyanın tasarımlar ve tasarımcılar üzerindeki etkileri, Derste öğrendikleri doğrultusunda bir ürün tasarlayarak, bunun görsel medya aracılığı ile sunulmasının sağlanması

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Görsel medyanın tanımı ve çeşitleri, iç mimarlık ile ilişkisi

 Hafta 2

Tüketim kültürü, yaşam tarzları, boş zamanlar ve medya

 Hafta 3

Modern hayatın oluşumunda medyanın etkileri

 Hafta 4

Küresel baskın kültürün taşıyıcısı olan medyaya karşı tepkiler

 Hafta 5

Postmodernizim ve tüketim kültürü

 Hafta 6

Sanayileşmenin ürünü olarak medya

 Hafta 7

Görsel medyanın tasarımlar ve tasarımcılar üzerindeki etkileri

 Hafta 8

Öğrencilerin görsel bir ürün tasarlaması

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Tasarlanan ürünün hangi görsel medya aracılığı ile sunulacağının belirlenmesi

 Hafta 11

Belirlenen görsel medya hakkında verilerin toplanması

 Hafta 12

Toplanan verilerin tasarlanan ürünle sunulması: ilk çalışmalar

 Hafta 13

Çalışmaların olgunlaşması ve tamamlanması

 Hafta 14

Çalışmaların sunulması

 Hafta 15

Çalışmaların sunulması

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Kellner, D.,2010; Medya Gösterisi, Açılım Kitap, İstanbul.

2Laughey, D., 2010; Medya Çalışmaları-Teoriler ve Yaklaşımlar, Kalkedon Yayıncılık, İstanbul.

3Lull, J., 2001; Medya İletişim Kültür, Çeviren: Nazife Güngör, Birinci Baskı, Vadi Yayınları, Ankara.

4Gülnar, B., Balcı, Ş., 2011; Yeni Medya ve Kültürleşen Toplum, Litera Türk, İstanbul.

5Aydoğan, F., 2011; Küresel Medya, Beta yayınevi-İletişim Kitapları, İstanbul.

 

İlave Kaynak

1Yılmazkol, Ö., 2007; Medya Okumaları, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

2Aydoğan, F., 2005; Medya ve Tüketim Kültürü Üzerine eleştirisel Bir Analiz, Türkmen Yayınevi, İstanbul.

3Aytaç, G., 2005; Edebiyat ve Medya, Hece Yayınları, İstanbul.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Yıl içi çalışma

9

09/04/2017

1

10

Uygulama

10
11
12
13

14/04/2017
21/04/2017
28/04/2017
05/05/2017

Sunum

7
8

24/03/2017
31/03/2017

40

Dönem sonu sınavı

16

05/06/2017

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı