Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SEC 422 ÇOCUK MEKANLARI VE GÜVENLİK 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Laboratuar Çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Şebnem ERTAŞ
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Çocukluk dönemi, çocuğun fiziksel ve zihinsel becerilerini geliştirmeye ihtiyaç duyduğu bir zamandır. Bu gelişim sırasında çocuğun sağlıklı olması çevresiyle uyumunun güvenilir olmasıyla ilişkilidir. Çocuklar için yapılan tasarımların güvenli oluşu yaralanmaları önleme amaçlıdır. Yaralanmalar birçok nedenden olabilir. Çocukları koruma amaçlı yapılması gerekenler, mekan ve ürün uyumu, denetim ve eğitim olarak sınıflandırılabilir. Bu nedenle mekan ile çocuk arasında ne kadar uyum sağlanırsa o kadar çok çocuğun güvenliği ve mekan içinde etkinliği sağlanır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Tasarımda güvenlik kavramını öğrenecekler

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

1,5

ÖÇ - 2 :

Mekan ile güvenlik ilişkisi üzerine çocukla ilgili bilgi, kavram ve süreci tanımlayabilecekler.

3,5

ÖÇ - 3 :

Fiziksel çevrenin ergonomik tasarımı üzerine güvenlik temasının ilişkisini değerlendirecekler.

3

ÖÇ - 4 :

Verilen teknikler, stratejiler ve uygulamalar kapsamında araştırma sistematiği kazanacaklar.

1,3,5

ÖÇ - 5 :

Bağımsız veya grup olarak çalışabilme yeteneğini kazanacaklar.

1,3,5

ÖÇ - 6 :

farketme, inceleme, tartışma, uygulama bakışı kazanacaklar

1,3,5

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

- Çocuk-mekan ve güvenlik kavramlarının ilişkisi. - Çocuk mekanlarına dayalı tanımlamalar - Çocuk güvenli mekan tasarım kriterleri - Çocuklar için güvenli mobilya tasarımı - Verilen tasarım problemine göre yaratıcı ve özgün çalışmalar - Tasarladığı ürüne bağlı olarak ürün- malzeme ilişkisi, detay çözümleri

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Güvenlik tanımı, tasarımda güvenlik kavramı

 Hafta 2

Güvenlik konusunun tasarıma etkileri

 Hafta 3

Mekan ile güvenlik ilişkisi

 Hafta 4

Güvenli iç mekan tasarımı kriterleri

 Hafta 5

Mekan ve ürün uyumu

 Hafta 6

Çocuk ve güvenlik kavramı

 Hafta 7

Çocuk gelişiminde güvenli mekan tasarımı ve etkileri

 Hafta 8

Mekanın şekillenmesinde antropometrik, fizyolojik, mekansal, psikolojik, enformatik açıdan güvenlik kavramı

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Çocuk ergonomisi ve güvenlik

 Hafta 11

Çocuklar için fiziksel çevrenin ergonomik tasarımı

 Hafta 12

workshop ya da teknik gezi

 Hafta 13

Potansiyel yaralanmalara karşı çocuk ve mekan uyumu

 Hafta 14

Belirlenen mekana dayalı değerlendirme ve öğrenci sunumları

 Hafta 15

Belirlenen mekana dayalı değerlendirme ve öğrenci sunumları

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

11/04/2014

2

30

Uygulama

7
11
12
15

22/04/2014

2
2
2
2

10

Ödev

6
14

20/05/2014

7
7

10

Dönem sonu sınavı

17

04/06/2014

1
50

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

6

5

30

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

4

1

4

Arasınav

0

1

0

Uygulama

4

10

40

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

5

4

20

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

7

1

7

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

5

2

10

Diğer 2

5

2

10

Toplam iş yükü

150