Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IMB3027 TASARIMDA ESNEKLİK 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiARŞ. GÖR. Özge İSLAMOĞLU
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Esneklik kavramının tasarımda kullanımının sağlanması, mekan ve donatı ölçeğinde esnek çözümler üretilmesine yönelik ilkelerin öğretilmesi.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Esneklik kavramına ilişkin kavramsal bilgiye sahip olabilecekler.

ÖÇ - 2 :

Esneklik kavramının neden gerekli olduğunu anlayabilecekler.

ÖÇ - 3 :

Tasarımda esnekliğin tarihsel süreçte nasıl sağlandığını ve sağlanabileceğini bilecekler.

ÖÇ - 4 :

Esnek tasarımlar yapabilmek için gerekli metodolojik bilgiye sahip olacaklar.

ÖÇ - 5 :

Mekan ve donatı ölçeğinde esnek tasarımlar yapabilecekler.

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Esnek tasarıma yönelik kavramsal ve metodolojik bilgiler, esneklik tanımı, esnek tasarım tanımları, esnek tasarım gerekliliği, tasarımda ve uygulamada esneklik sağlama yaklaşımları, mekan ve donatı ölçeğinde öğrencilerin kendi araştırmaları sonucunda bir proje üzerinde esnek tasarım uygulamalarını içerir.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Bir tasarım faktörü olarak esneklik kavramı, kapsamı ve tanımı.

 Hafta 2

Esneklik kavramına ilişkin yapılan tanımların irdelenmesi ve tartışılması.

 Hafta 3

Tasarımda esneklik kavramının gerekliliği.

 Hafta 4

Tasarımda esneklik kavramının tarihsel süreci ve örnekler.

 Hafta 5

Tarihsel süreçte esneklik sağlama yaklaşımları.

 Hafta 6

Tasarım ve uygulama aşamasında esneklik kavramının incelenmesi.

 Hafta 7

Dünyadan ve Türkiye'den çeşitli örneklerin araştırılması ve irdelenmesine ilişkin öğrenci sunumları

 Hafta 8

Dünyadan ve Türkiye'den çeşitli örneklerin araştırılması ve irdelenmesine ilişkin öğrenci sunumları

 Hafta 9

Yarıyıl içi değerlendirme

 Hafta 10

Daha önceden belirlenen ölçekte esnek tasarım uygulamalarının yapılması

 Hafta 11

Daha önceden belirlenen ölçekte esnek tasarım uygulamalarının yapılması

 Hafta 12

Daha önceden belirlenen ölçekte esnek tasarım uygulamalarının yapılması

 Hafta 13

Daha önceden belirlenen ölçekte esnek tasarım uygulamalarının sunumu

 Hafta 14

Daha önceden belirlenen ölçekte esnek tasarım uygulamalarının sunumu

 Hafta 15

Daha önceden belirlenen ölçekte esnek tasarım uygulamalarının sunumu

 Hafta 16

final

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1İslamoğlu, Ö., 2014, Okullarda Esneklik Stratejilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Yöntem Önerisi, Doktora Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı, Trabzon

2Kronenburg, Robert, ?Flexible: Architecture That Responds To Change?, Laurence King Publishing Ltd, London, 2007.

3Schneider, T. ve Till, J., 2005, Flexible Housing: Oppourtunities and Limits.

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

21/11/2018

1

20

Uygulama

8
10
11

12/11/2018
26/11/2018
03/12/2018

2
2
2

15

Sunum

12
13
14
15

10/12/2018
17/12/2018
24/12/2018
31/12/2018

2
2
2
2

15

Dönem sonu sınavı

16

17/01/2019

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Arasınav için hazırlık

4

1

4

Arasınav

1

1

1

Uygulama

2

3

6

Ödev

6

3

18

Dönem sonu sınavı için hazırlık

6

1

6

Toplam iş yükü

105