Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IMB2030 KÜLTÜR VE MOBİLYA 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiARŞ. GÖR. Aylin ARAS
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Kültür kavramı ve bileşenlerinin (aile yapısı, yaşam biçimi, sosyo-ekonomik statü, vb) iç mekanda mobilyanın biçimlenmesine ve mobilya tercihlerine etkilerinin irdelenmesi.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Mekanı şekillendiren en önemli öğelerden kültür kavramını öğrenecekler

ÖÇ - 2 :

Mobilya tasarımında kullanıcı faktörünün önemini öğrenecekler

ÖÇ - 3 :

Mobilya tasarımında toplumsal yapı ve kültür ilişkisini sorgulayabilecekler

ÖÇ - 4 :

Mobilya tasarımında toplumsal yapı ve kültür ilişkisini analiz edebilecekler

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Kültür kavramı, kültür bileşenleri (çevresel imgeler, aile yapısı, yaşam tarzı, dini inançlar) ve bu bileşenlerin iç mekanda mobilyanın biçimlenmesine ve mobilya tercihlerine etkileri, farklı kültürlerde mobilya örneklerinin incelenmesi.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Kültür kavramı ve kültür çeşitleri

 Hafta 2

Kültür bileşenleri (çevresel imgeler, aile yapısı, yaşam tarzı, dini inançlar)

 Hafta 3

Kültür ve toplumsal yapı ilişkisi, toplumsal yapının kullanıcı davranışları üzerine etkisi

 Hafta 4

Farklı boyutlarıyla (fiziksel ve sosyal) kültürün mekana yansımaları

 Hafta 5

Mobilya kavramı ve mobilya tasarımına etki eden faktörler

 Hafta 6

Fiziksel kültür bileşenlerinin mobilyaya etkisi

 Hafta 7

Sosyal kültür bileşenlerinin mobilyaya etkisi

 Hafta 8

Farklı kültürlerde mobilya biçimlenmesinin ve kullanımının örnekler üzerinden incelenmesi - Batı kültüründe mobilya

 Hafta 9

Yarıyıl içi değerlendirme

 Hafta 10

Farklı kültürlerde mobilya biçimlenmesinin ve kullanımının örnekler üzerinden incelenmesi - Doğu kültüründe mobilya

 Hafta 11

Farklı kültürlerde mobilya biçimlenmesinin örnekler üzerinden incelenmesi - Türk kültüründe mobilya

 Hafta 12

Farklı kültürlerde mobilya kullanımlarının örnekler üzerinden incelenmesi - Türk kültüründe mobilya

 Hafta 13

Öğrenci sunumları

 Hafta 14

Öğrenci sunumları

 Hafta 15

Öğrenci sunumları

 Hafta 16

Dönem Sonu Sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Aras A., 2015, Mekan Örgütlenmesi ve Mobilya Seçiminde Kültür Grupları ve Kültür Bileşenlerinin Etkileşimi: Konut Yaşama Mekanları, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Trabzon.

2Rapoport A., 2004. Kültür Mimarlık Tasarım, Çeviri Batur, S., Yapı – Endüstri Merkezi, İstanbul.

 

İlave Kaynak

1Bilgin N., 1991. Eşya ve İnsan, Gündoğan Yayınları, Ankara.

2Chaney D., 1999. Yaşam Tarzları, Çeviren: Kutluk, İ., Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.

3Güvenç B., 2002. İnsan ve Kültür, 9. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

1

40

Sunum

13
14
15

2

10

Dönem sonu sınavı

16

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

4

14

56

Arasınav için hazırlık

4

1

4

Arasınav

1

1

1

Ödev

5

3

15

Dönem sonu sınavı için hazırlık

5

1

5

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

110