Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IMB1003 TEMEL SANAT EĞİTİMİ 4+4+0 ECTS:8
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 4 saat teorik ve 4 saat uygulama
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Muteber ERBAY
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYrd. Doç.Dr. Ayça Araz Ustaömeroğlu Öğr. Gör. Dr. Dilara Onur
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Tasarlama etkinliğini tanıtmak, tasarımın ne olduğu ve nasıl gerçekleşeceği konusunda öğrenciyi bilgilendirmek ve yönlendirmek. Yaratıcılık ve yaratıcılığı geliştirmenin yollarını öğrenciye tanıtmak. Meslek yaşamları boyunca kullanabilecekleri temel kavramları çeşitli uygulamalar ve tartışmalarla öğrenciye aktarmak.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

tasarım kavramını anlayabilecekler

4

3,4,5

ÖÇ - 2 :

tasarım kavramları ile kompozisyonlar oluşturabilecekler.

12,13

3,4,5

ÖÇ - 3 :

grup olarak çalışmayı geliştirebilecekler.

10

3,4,5

ÖÇ - 4 :

soyut ve somut kavramları iki ve üç boyutlu kompozisyonlara dönüştürme becerisini kazanabilecekler.

3,4,5

ÖÇ - 5 :

tasarım kavramlarını mekansal bağlamda yorumlama becerisini elde edebilecekler.

13

3,4

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Gestalt Algı Teorisi Bağlamında Temel Tasarım Ögeleri; Nokta, Çizgi, Biçim, Ölçü, Yön, Aralık, Doku, Renk, Ton, ögelerinin tanıtımı ve uygulamaları.Görsel Algı Prensipleri; Görsel İletişim ve Görsel Algıda Belirlilik Oluşturma, Görsel İletişim ve Görsel Algıda Şekil- Zemin İlişkileriGestalt Algı Teorisi Bağlamında Temel Tasarım İlkeleri; Tekrar, Uyum, Zıtlık, Koram, Egemenlik, Denge, Birlik ilkelerinin tanıtılması ve uygulamalarıMekansal Elemanlar; Düzlem, Yüzey, Hacim, Form, Mekan...vb. Kavramlarının tanıtılması ve uygulamaları

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Gestalt Algı Teorisi Bağlamında Temel Tasarım Ögeleri; Nokta, Çizgi

 Hafta 2

Gestalt Algı Teorisi Bağlamında Temel Tasarım Ögeleri; Biçim

 Hafta 3

Gestalt Algı Teorisi Bağlamında Temel Tasarım Ögeleri; Ölçü, Yön, Aralık

 Hafta 4

Gestalt Algı Teorisi Bağlamında Temel Tasarım Ögeleri; Doku

 Hafta 5

Gestalt Algı Teorisi Bağlamında Temel Tasarım Ögeleri; Renk, Ton

 Hafta 6

Görsel Algı Prensipleri; Görsel İletişim ve Görsel Algıda Belirlilik Oluşturma Görsel İletişim ve Görsel Algıda Şekil - Zemin İlişkileri

 Hafta 7

Gestalt Algı Teorisi Bağlamında Temel Tasarım İlkeleri; Tekrar

 Hafta 8

Gestalt Algı Teorisi Bağlamında Temel Tasarım İlkeleri; Uyum, Zıtlık

 Hafta 9

Ara sınav

 Hafta 10

Önceki hafta verilen uygulamanın devamı

 Hafta 11

Gestalt Algı Teorisi Bağlamında Temel Tasarım İlkeleri; Etkili Çevre

 Hafta 12

Gestalt Algı Teorisi Bağlamında Temel Tasarım İlkeleri; Koram

 Hafta 13

Gestalt Algı Teorisi Bağlamında Temel Tasarım İlkeleri; Egemenlik, Denge, Birlik

 Hafta 14

Mekansal Elemanlar; Düzlem, Yüzey, Hacim, Form, Mekan Kavramlarının tanıtılması ve uygulamaları

 Hafta 15

Önceki hafta verilen uygulamanın devamı

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Şenyapılı, Ö. 1996; Görsel sanatlar ve İletişim, Sanat Yapım Yayıncılık Tic. Lim. Şti. , Ankara

 

İlave Kaynak

1Scott, R. G. , Design Fundamentals, Mc Graw- Hill Book Company , Inc. , New York, 1951.

2Lang, j. , Theories of Perception and Formal Design, Designing for Human Behavior, Halstead Pres, 1974.

3Graves, M. 1951; The Art of Color and Design, Mc Graw- Hill Book Company, Inc. , New York

4Ural, S., E. 1995; Mimarlıkta Renk: Yapay ortamların renklendirilmesinde renk dinamikleri, Doktora Tezi, KTÜ, FBE, Mimarlık ABD, Trabzon

5Denel, B. 1979; A Method for Basic Design, METU- Faculty of Architercture, Ankara

6Odabaşı, H., A. 2006; Grafikte Temel Tasarım, Yayınevi : Yorum Sanat Yayıncılık ISBN: 9759402599

7Öztuna, H., Y. 2007; Görsel İletişimde Temel Tasarım, Yayınevi : Tibyan Yayıncılık ISBN: 9944172006

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

10/15/2016

3

10

Uygulama

4
5
6
7
8
10
11
12
13

10/10/2016
17/10/2016
24/10/2016
31/10/2016
07/11/2016
17/11/2016
01/12/2016

2

40

Ödev

5
7
10
11
13

18/10/2016
01/11/2016
22/11/2016
24/11/2016
08/12/2016

2

40

Dönem sonu sınavı

16

04/01/2017

3

10

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

8

14

112

Sınıf dışı çalışma

2

10

20

Arasınav

3

1

3

Uygulama

3

14

42

Ödev

2

12

24

Toplam iş yükü

201