Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IMB3019 MOBİLYA TARİHİ 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Laboratuar Çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Filiz TAVŞAN
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriÖğr. Gör. Betül AKGÜL
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Antik Mısır, Ortaçağ, Rönesans, Barok Dönemi, Rokoko Dönemi, Yeniçağ Dönemi, 20. Yüzyıl Başı, Arts and Crafts, Art Nouveau, Art Deco, De Stijl, Bauhaus, 20. Yüzyıl Ortası, Pop Kültürü, Post Modernizm ve 20. Yüzyıl Sonu mobilyaların öğretilmesi
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

antik dönem Mısır-Mezopotamya-Yunan-Roma mobilyalarının özelliklerini özetleyebilecekler.

1

1

ÖÇ - 2 :

ortaçağ - Rönesans dönemi mobilyalarını tanımlayabilecekler.

11

1

ÖÇ - 3 :

arts and Crafts-20. yüzyıl sonu arasında kalan dönemi kavrayıp her dönemi tasvir edebilecekler.

1,11

1

ÖÇ - 4 :

verilecek konularla ilgili sunum hazırlayıp anlatabilecekler.

10,11,12

5

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

İki bölüm halinde ele alınan bu ders ilk çağ mobilyasından günümüze değin geniş bir yelpaze içinde öğrenciye verilmektedir. 20.yy'a kadar mobilya tarihi; İlk Çağ, Orta Çağ, Barok, Rokoko, Rönesans, Yeni Çağ ve Yakın Çağ olarak 7 bölümde kısaca irdelenmektedir. Daha sonra ki bölümde 20.yy dan günümüze değin mobilya tarihi üzerinde durulmaktadır.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Antik Çağ Dönemi Mobilyalar: Mısır,Mezopotamya Yunan,Roma

 Hafta 2

Orta Çağ Dönemi Mobilyalar:Bizans, Roman ve Gotik Rönesans Çağ Dönemi Mobilya: Tudor, elizabethan, Jacobean

 Hafta 3

Barok Dönemi Mobilya Stilleri:Louis Stili ,William and Mary Stili

 Hafta 4

Rokoko Dönemi Mobilya Stilleri:Regence Stili, XV Louis Stili, Rokoko Dönemi Amerikan Stilleri, Queen Anne, Erken Georgian ve Kolonial

 Hafta 5

Yeniçağ Dönemi Mobilya Stilleri:XVI. Louis Stili, Directoire Stili, Geç Georgian ve Empire Stili

 Hafta 6

Yakınçağ Mobilya Stilleri:Geç Federal Dönem, Regency, Victorian ve Louis Philippe

 Hafta 7

Mobilya Bileşenleri:Ayak baçak ve arkalık

 Hafta 8

20. Yüzyıl Başı Mobilya Stilleri:Michael Thonet, Arts and Crafts, Art Nouveau

 Hafta 9

Ara Sınav

 Hafta 10

Art deco Stil Mobilyalar :Paul Follot, Emile-Jacques Ruhlmann, Eileen Gray De Stijl Stil Mobilyalar :Gerrit Rietveld

 Hafta 11

Bauhaus Stili Mobilyalar:Walter Gropius, Marcel Breuer, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Alvar Aalto

 Hafta 12

20. Yüzyıl Ortası Mobilyalar: Charles Eames, Eero Saarinen, Harry Bertoia ang Arne Jacobsen

 Hafta 13

2.Ara Sınav: Ödev+Sunum

 Hafta 14

Pop Kültür Mobilyalar:Gio Ponti, Joe Colombo ve Achille&Pier Giacomo Castiglioni Post Modernizm:Gio Ponti, Joe Colombo ve Achille&Pier Giacomo Castiglioni Graves, Hans Hollein, Aldo Rossi, Mario Botta, Memphis Grubu; Ettore Sottsass, Alessandro Mendini, Andrea Branzi

 Hafta 15

20. Yüzyıl Sonu Mobilyalar:Starck, Zaha Hadid, Karim Rashid, Marc Newson, Ron Arad, Stefano Giovannoni, Jasper Morrison ve Tom Dixon

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Özdemir,İ.,Tavşan,F.,Akgül, B.,Mobilya Tarihi Ders Notu, KTÜ (Basım Aşamasında)

 

İlave Kaynak

1Dincel, K., 1979; History of furniture Art, İstanbul

2Tavşan, F.,2002; İç Mekan Stillerinin İncelenmesinde Sistematik Bir Yaklaşım Önerisi, Doktora Tezi, K. T. Ü Fen bilimleri enstütüsü, Trabzon

3Eti, M. ,1996; Tarihsel süreç içinde Dönemlerin Sosyo Kültürel Oluşumlarının Tanığı Olarak Mobilya , M. Ü. İç Mimarlık Ana Sanat Dalı , Yüksek Lisans Tezi, İstanbul

4Küçükerman , Ö.,1978; Kişi ? Çevre İlişkilerinde Çağdaş Gelişmeler ve Oturma Eylemi, İ. D.G.S.A Yayın No: 54,İstanbul

5Cranz, G., The Chair Rethinking Culture Body and Design , w.w.w. Norton & company newyork. London.

6Baker, Fiana & Keith, 20th Furniture, Carlton Books Limited, 2003.

7Sembach, L., 1991;Twentieth Century Furniture Design , Benedict Tasch,Veglar Gmblt.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

18/11/2016

3

30

Kısa sınav

2
3
5
11
12
14

26/09/2016
03/10/2016
17/10/2016
28/11/2016
05/12/2016
09/12/2016
19/12/2016

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

2

Uygulama

2
3
5
11
12
14

26/09/2016
03/10/2016
17/10/2016
28/11/2016
05/12/2016
09/12/2016
19/12/2016

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

3

Sunum

13

12/12/2016

3

10

Ödev

2
3
5
11
12
14

26/09/2016
03/10/2016
17/10/2016
28/11/2016
05/12/2016
09/12/2016
19/12/2016

3
3
3
3
3
3

5

Dönem sonu sınavı

16

05/01/2017

3

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

0

0

0

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

13

1

13

Arasınav

3

1

3

Uygulama

8

1

8

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

3

6

18

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

6

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

13

1

13

Dönem sonu sınavı

3

1

3

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

100