Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IMB3005 ANADOLUDA KONUT MİMARİSİ 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Şengül YALÇINKAYA
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Anadolu'da konut mimarisine ilişkin kavramlar, bileşenler ve süreçlerin irdelenmesi, öğrencinin geleneksel konutlara ilişkin gözlem ve yorum yeteneğinin arttırılması.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Anadolu konut mimarisinin gelişimi ile ilgili bilgiyi hatırlamak ve açıklayabilecekler

8

2,6

ÖÇ - 2 :

Geleneksel Türk evi tipolojosini açıklayabilecekler.

8,11

4,6

ÖÇ - 3 :

Türk evinde mekan ve işlevsel organizasyon prensiplerini ifade edebilecekler.

8,11,12

4

ÖÇ - 4 :

Farklı bölgelere ait konut biçimlenmesine ilişkin değerlendirme yapabilecekler.

2,4

1,3

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Geleneksel türk evi özelliklerini etkileyen bileşenler, Türk evinin kentsel tasarım özellikleri, planlama ilkeleri, Türk evinin mekan birimi olan Türk odasının eylemleri, donanımı, geleneksel Türk evinde işlevsel organizasyon, farklı yörelerden Türk evleri örnekleri

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Dersin tanıtımı ve ödev dağıtımı

 Hafta 2

Anadolu'daki konut ve yerleşme süreci

 Hafta 3

Türk kentinin özellikleri (Mahalle, siluet, sokak)

 Hafta 4

Türk evi kavramı ve tarihçesi/kökeni

 Hafta 5

Türk evinin oluşumunu etkileyen faktörler

 Hafta 6

Türk evinde kullanılan malzemeler ve teknikler

 Hafta 7

Türk evi plan tipolojileri, görünüş ve kütle özellikleri

 Hafta 8

Türk evi mekan kurgusu (Oda, Hayat, Eyvan, Avlu, Bahçe)

 Hafta 9

Ara sınav

 Hafta 10

Oda kavramı ve odayı oluşturan öğeler (Kapı, Pencere, Dolap ve Yüklükler, Ocaklar, Tavanlar, Sedir ve Döşeme)

 Hafta 11

Oda kavramı ve odayı oluşturan öğeler (Kapı, Pencere, Dolap ve Yüklükler, Ocaklar, Tavanlar, Sedir ve Döşeme)

 Hafta 12

Bölgelere göre geleneksel konutlarda farklılaşmalar (Ödev Sunu)

 Hafta 13

Bölgelere göre geleneksel konutlarda farklılaşmalar (Ödev Sunu)

 Hafta 14

Bölgelere göre geleneksel konutlarda farklılaşmalar (Ödev Sunu)

 Hafta 15

Bölgelere göre geleneksel konutlarda farklılaşmalar (Ödev Sunu)

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Eldem, S. H. 1984; Türk Evi Osmanlı Dönemi, İstanbul

 

İlave Kaynak

1Küçükerman, Ö. 1985, Kendi Mekanının Arayışı İçinde Türk Evi,İstanbul

2Aran, K. 2000, Barınaktan Öte-Anadolu Kır Yapıları, Tepe Mimarlık Kültürü Merkezi, İstanbul

3Arü, K. A. ,1998; Türk Kenti, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları,İstanbul

4Sümerkan,. M. R, 1990; Biçimlendiren Etkenler Açısında Doğu Karadeniz Kırsal Kesiminde, Geleneksel Evlerin Yapı Özellikleri, Mimarlık Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Trabzon

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

17/11/2016

1

25

Proje

4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15

1

25

Dönem sonu sınavı

16

05/01/2017

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

4

14

56

Arasınav için hazırlık

2

1

2

Arasınav

1

1

1

Uygulama

1

4

4

Proje

1

14

14

Toplam iş yükü

105