Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IMB2012 TASARIM,SANAT VE GÜNCEL KAVRAMLARI 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Nihan CANBAKAL ATAOĞLU
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYrd. Doç.Dr. NİHAN CANBAKAL ATAOĞLU
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Mekanda, tasarımda ve sanatta etkileşimleri ve moda kavramları saptayarak popüler olan yaklaşımları ve tasarımda çağın ruhunu belirlemek.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Sanat ve tasarım ilişkisini öğreneceklerdir

1,3,4,13

5,6

ÖÇ - 2 :

Çağın ruhu ve etkileşimleri değerlendireceklerdir

ÖÇ - 3 :

Tasarımda geleneği ve geleneğin yeni yorumlarını öğreneceklerdir

ÖÇ - 4 :

Çağdaş tasarımda güncel ve moda olanı fark edeceklerdir

ÖÇ - 5 :

Tasarımın ve sanatın farklı esin kaynaklarını keşfedeceklerdir

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Mekan, sanat ve tasarım ilişkileri, Mekanda, tasarımda ve sanatta moda kavramlar ve etkileşimler, Mekan, sanat ve tasarımda konvansiyon, kültür ve gelenek kavramlarının sürekliliğinin sorgulanması, Mekanda ve sanatta geleneğin dışında olmak başkaldırı, bireysellik

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Sanat nedir? Sanat ve tasarım ilişkisi

 Hafta 2

Mekan, sanat ve tasarım ilişkileri

 Hafta 3

Mekan, sanat ve tasarımda klasik kavramı

 Hafta 4

Tasarımcının ve sanatçının esin kaynakları

 Hafta 5

Konvansiyon, gelenek ve kültür kavramları

 Hafta 6

Mekanda ve sanatta konvansiyon, kültür ve gelenek

 Hafta 7

Mekan, sanat ve tasarımda konvansiyon, kültür ve gelenek kavramlarının sürekliliğinin sorgulanması

 Hafta 8

Çağın ruhu zeitgeist, moda ve popüler kültür kavramları

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Mekanda, tasarımda ve sanatta moda kavramlar ve etkileşimler

 Hafta 11

Mekanda, tasarımda ve sanatta moda kavramlar ve etkileşimler

 Hafta 12

Mekanda ve sanatta geleneğin dışında olmak başkaldırı, bireysellik

 Hafta 13

Tasarımda ve sanatta modayı belirleyen tasarımcılar ve sanatçıların çalışmaları

 Hafta 14

Genel değerlendirme ve öğrenci sunumları

 Hafta 15

Genel değerlendirme ve öğrenci sunumları

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Davis, F., 1997; Moda, Kültür ve Kimlik, YKY

2Simmel, G., 2003; Modern Kültürde Çatışma, İletişim Yayınları, İstanbul

3Canbakal, N., 2002; Konvansiyon ve Moda Kapsamı İçinde Müzeler, Yüksek Lisans Tezi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon

4Wölfflin, H., 1995; Sanat Tarihinin Temel Kavramları, Remzi Kitabevi, 4. Basım, İstanbul.

5Baudot, F., 2001; ModeduSiecle, Modanın Yüzyılı, çev. N. Akatlı, Güncel Yayıncılık, İstanbul

6Ataoğlu, N. C.,2007. Modanın ve Geleneğin Tasarımdaki Yansıması, Yapı 308, S. 100-105

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

11/04/2018

2

30

Yıl içi çalışma

14
15

2

20

Dönem sonu sınavı

16

05/06/2018

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

12

24

Sınıf dışı çalışma

2

12

24

Arasınav için hazırlık

6

4

24

Arasınav

2

1

2

Ödev

6

2

12

Dönem sonu sınavı

14

1

14

Toplam iş yükü

100