Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IMB3002 SAHNE TASARIMI 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Laboratuar Çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Erkan AYDINTAN
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Tiyatro sahnesi ve televizyon seti (stüdyo sahnesi) tasarımı konularında sahnenin tarihsel geçmişi, gelişimi, günümüzdeki durumu, iç mimarın bu tür bir tasarım ve uygulamadaki yeri ve önemi hakkında bilgilendirmek ve tasarıma yönelik olarak çalışmalar yapmak.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

antik Yunan, Antik Roma, Ortaçağ, Rönesans, 18. ve 19. Yüzyıl, Klasisizm, Romantizm, Realizm dönemlerindeki tiyatroların karakteristik özelliklerini ayırt edebilecekler.

ÖÇ - 2 :

çevreli ve çerçeve sahnelerin yapılarını ve teknik özelliklerini tanımlayabilecekler.

ÖÇ - 3 :

herhangi bir senaryo için algısal değerleri kullanarak, konuya göre tiyatro sahne dekoru uygulayabilecekler.

ÖÇ - 4 :

herhangi bir program formatı çerçevesinde televizyon set tasarımı uygulayabilecekler

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Tiyatronun Tarihi : Antik Yunan, Antik Roma, Ortaçağ, Rönesans, 18. ve 19. Yüzyıl, Klasisizm, Romantizm, Realizm, XX. Yüzyıl ve SonrasıÇevreli Sahne: (Tiyatro Yapısı, Sahne, Plastik Özellikler, Sahne ve El Eşyaları, Teknik Özellikler, Aydınlatma) Çerçeve Sahne: (1-Üst Sahne, 2- Asal Sahne, 3- Alt Sahne, Sahne Zemini) Dekor: Bir dekorda aranılacak özellikler, Dekor yapımında dikkate alınması gereken noktalar, Dekor Vurgusu, Algısal Değerler (Çizgiler, Renkler, Aksesuarlar, Panolar, Yükseltiler, Perdeler) Stüdyo sahnesi: Televizyon set tasarımı

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Sahne kavramı, sahne dekoru. Sahnenin tarihsel gelişimi (Antik Roma, Antik Yunan, Ortaçağ)

 Hafta 2

Sahnenin tarihsel gelişimi (Rönesans, 18. ve 19. y.y., 20. y.y. ve sonrası)

 Hafta 3

Sahne dekoru tasarımı. Sahne türleri (1. Çevreli Sahne, 2. Çerçeve Sahne)

 Hafta 4

Dekor tasarımında aranan özellikler. Dekor yapımında dikkat edilmesi gereken noktalar.

 Hafta 5

Dekor vurgusu. Algısal değerler (Çizgiler, renkler, aksesuarlar)

 Hafta 6

Paneller, yükseltiler, merdivenler.

 Hafta 7

Sahne örnekleri (Görseller ve videolar ile). Tartışma.

 Hafta 8

Gurupların oluşturulması ve senaryoların dağıtımı. Ödev: Ön araştırma ve oyun afiş tasarımı.

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Oyunun ve taslak projenin sunumu

 Hafta 11

Proje sunumu ve tartışma.

 Hafta 12

Projenin son sunumu. Örnekleri ile, televizyon set tasarımı, tasarımın genel ilkeleri. Gurupların oluşturulması ve set tasarımı yapılacak televizyon programlarının seçimi. Ödev: Ön araştırma.

 Hafta 13

Seçilen televizyon programı hakkında genel bir sunum ve taslak projenin sunumu

 Hafta 14

Proje sunumu ve tartışma.

 Hafta 15

Projenin son sunumu.

 Hafta 16

Dönem Sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Nutku, Ö. 2002; Sahne Bilgisi, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, ISBN : 9758240897

2Öğüt, T., Y. 2005; Sahne Çalışması İçin 100 Monolog, Boyut Yayınları, I. Cilt, 3. Baskı, İstanbul, ISBN: 9758106932

 

İlave Kaynak

1Dino, A., 2005; Sahne ve Kostüm Tasarımı, YKY Yayınları, İstanbul, ISBN: 9750810104

2Özertem, T. 1979; Türkiye'de Çocuk Tiyatrosu, Kültür Bakanlığı Yayınları, I. Baskı, Ankara

3Demirci, V. 2001; Sınıftan Sahneye, Bu Yayınevi, 2. Baskı, İstanbul, ISBN: 9755652124

4Griffiths, T., R. ; Stagecraft Pb, Yayınevi : Phaidon, ISBN: 0714826448

5Larmann, R. 2007; Stage Design / DAAB, Yayınevi : ISBN: 3866540329

6Appleton, I. 2008;Buildings for the Performing Arts/Secondy, Architectural Press, ISBN: 0750668350

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

09/04/2018

1

30

Uygulama

5
6
7
8
10
11
12
13

13/03/2018
20/03/2018
27/03/2018
03/04/2018
17/04/2018
24/04/2018
01/05/2018

2
2
2
2
2
2
2
2

10

Ödev

8
12

03/04/2018
01/05/2018

7
7

10

Dönem sonu sınavı

16

04/06/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

1.5

14

21

Arasınav için hazırlık

9.5

1

9.5

Arasınav

1

1

1

Uygulama

2

8

16

Ödev

7

2

14

Dönem sonu sınavı için hazırlık

11

1

11

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

1.5

1

1.5

Toplam iş yükü

75