Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IMB3011 OFİS BİNALARINDA İÇ MEKAN ÖRGÜTLENMESİ 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Muteber ERBAY
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Ofis binalarının ve ofis mekanlarının tanıtılması, tipolojileri ve donatıları hakkında bilgi verilmesi, tasarım ilkelerinin öğretilmesi, öğrencinin fonsiyonel ve estetik bakış açısının geliştirilmesi.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Ofis kavramını ve işlevini tanımlayabilecekler.

1

1,2

ÖÇ - 2 :

Farklı amaçlara hizmet eden farklı ofis tipolojilerini ayırtedebilecekler

2,3

3,5

ÖÇ - 3 :

Ofis donatıları ve tarihçesi hakkında bilgi sahibi olabilecekler.

1

2,5

ÖÇ - 4 :

Ofis içinde yer alan mekanları ve tasarım ilkelerini öğrenebilecekler

5

1,5

ÖÇ - 5 :

Ofis iç mekanında renk, malzeme kullanımı ve genel planlama ilkeleri hakkında bilgi sahibi olabilecekler.

4

3

ÖÇ - 6 :

İnsan- mobilya-mekan sisteminde ergonomi kavramını öğrenebilecekler.

6

5

ÖÇ - 7 :

Yönetici ofislerini kendi tasarladıkları bir örnek üzerinde tartışabilecekler

11

1,5

ÖÇ - 8 :

Çalışma mekanı ve insan ilişkisinin önemini kavrayabilecekler.

11

5

ÖÇ - 9 :

Öğrendikleri bütün bilgileri lisans dönemi projelerde ve mezun olduklarında projelerin çözümlenmesinde kullanabilecekler.

13

5

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Ofis mekanlarının tanımı ,işlevi, mekan tipolojileri, ofis için gerekli mekanların tanıtılması, ofislerin tarihsel süreçte gelişimi, teknolojik gelişmelerin ofis mekanı üzerindeki etkileri, ofis donatılarının tarihsel süreci, yönetici ofisleri ve tasarım ilkeleri, mobilya-mekan- insan sisteminde ergonomi, ofis mekanlarında aydınlatma tekniklerinin önemi.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Ofis mekanlarının tanımı, işlevi

 Hafta 2

Ofis mekanlarının tarihsel gelişimi

 Hafta 3

Ofis mekanlarının örgütlenme tipolojisi

 Hafta 4

İç mekan organizasyonu açısından ofislerin sınıflandırılması

 Hafta 5

Ofis tiplerinin karşılaştırılması

 Hafta 6

Ofislerde bulunması gereken mekanlar

 Hafta 7

Ofis iç mekanlarının genel tasarım ilkeleri

 Hafta 8

Teknolojik gelişmelerin ofis iç mekan düzenlemesine etkileri

 Hafta 9

Ara Sınav

 Hafta 10

Telebüro ve sanal ofisler

 Hafta 11

Yönetici ofisleri tasarımı

 Hafta 12

Ofis iç mekanlarından örnekler

 Hafta 13

Ofis iç mekanlarından örnekler

 Hafta 14

Ödev sunumu

 Hafta 15

Ödev sunumu

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Hascher, R., Jeska, S., Klauck, B., 2002; Offıce Buıldıng/A Desıgn Manual, Bırkhauser Verlag, Switzerland

2Duffy, F., Cave C., Worthington J., 1976; Planning Office Space, Nicholas Publishing Company, U.S.A

 

İlave Kaynak

1Mullin, S., 1976; Planning Office Space, The Architectural Pres Ltd., London.

2Klein, J. G., 1982; The Office Book, Frederick Muller, London

3Anonim, 2006; Ofis Binaları, Tasarım Yayın Grubu, İstanbul

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

17/11/2016

1

30

Uygulama

10
11

21/11/2016
28/11/2016

1
1

5

Sunum

6
7
13
14

24/10/2016
31/10/2016
12/12/2016
19/12/2016

1
1
1
1

10

Ödev

12

05/12/2016

1

5

Dönem sonu sınavı

16

05/01/2017

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

2

8

16

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

6

1

6

Arasınav

1

1

1

Uygulama

2

2

4

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

6

2

12

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

8

1

8

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

76