Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IMB3015 MUTFAK TASARIMI 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Laboratuar Çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Tülay ZORLU
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Kullanıcı gereksinmelerine ve işlevsel özelliklerine bağlı olarak konut ve restoran mutfaklarının genel tasarım ilkelerinin öğretilmesi
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

konut mutfaklarında yer alan ekipmanlar, eylemler, eylem alanları (çalışma bölgeleri), eylem sırası ve çalışma üçgenin doğru kurgulanmasını açıklayabilecekler

5

1,4

ÖÇ - 2 :

konutlarda mutfak tipleri ve tasarım ilkelerini özetleyebilecekler

5

1

ÖÇ - 3 :

Restoran mutfaklarında gerçekleşen eylemler ve gerekli ekipmanları açıklayabilecekler

5

1,5

ÖÇ - 4 :

Restoran mutfaklarının tasarım ilkelerini açıklayabilecekler

5

1,4

ÖÇ - 5 :

mutfak tasarımında gerekli antropometrik boyutları listeleyebilecekler

3,5

1,4

ÖÇ - 6 :

konut ve restoran mutfaklarında kullanılan güncel malzemeleri ve seçim kriterlerini listeleyebilecekler

3,5,7

1,3

ÖÇ - 7 :

farklı tip ve özelliklerde mutfak tasarımı yapabilecekler.

3,4,5,6,7,9,11

4

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Fiziksel ve psiko-sosyal kullanıcı gereksinmelerine bağlı olarak; Mutfakların konutlardaki önemi, kullanıcı gereksinmeleri kavramı ve sınıflandırılması. Mutfakta yer alan ekipmanlar, eylemler, eylem alanları (çalışma bölgeleri) , eylem sırası, çalışma üçgeni, mutfak tipleri ve tasarım ilkeleri. Restoran mutfaklarının genel olarak işlevsel özellikleri ve buna bağlı olarak tasarım ilkeleri, Mutfak tasarımında kullanılan güncel malzemeler ve seçim kriterleri. Mutfak tasarımında önemli. antropometrik boyutlar.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Konut mutfaklarının tarihçesi, Mutfak mekanı tasarımının önemi, Mutfakların konutlardaki diğer mekanlar ile ilişkisi, Kullanıcı gereksinmeleri kavramı.

 Hafta 2

Mutfak mekanında gerçekleşen eylemler, eylem sırası, çalışma bölgeleri ve çalışma üçgeni.

 Hafta 3

Mutfakta yer alan ekipmanlar. Ekipman-Eylem, Ekipman-Kullanıcı İlişkileri. Muffaklarda önemli antropometrik boyutlar.

 Hafta 4

Mutfak Tipleri ve bu tiplere ilişkin tasarım ilkeleri.

 Hafta 5

Mutfaklarda yeni tasarım yaklaşımları. Mutfak tasarımları ile ilgili öğrenci sunumları.

 Hafta 6

Konut mutfaklarında malzeme

 Hafta 7

Mutfak tasarımı ile ilgili uygulama.

 Hafta 8

Mutfak tasarımı ile ilgili uygulama.

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Restoran mutfaklarında eylemler ve ekipmanlar

 Hafta 11

Restoran mutfaklarının tasarım ilkeleri ve malzeme

 Hafta 12

Restoran mutfağı tasarımı ile ilgili uygulama

 Hafta 13

Öğrencilerin önceden tasarımı yaptıkları mutfaklara ilişkin sunumları.

 Hafta 14

Öğrencilerin önceden tasarımı yaptıkları mutfaklara ilişkin sunumları.

 Hafta 15

Öğrencilerin önceden tasarımı yaptıkları mutfaklara ilişkin sunumları.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

 

İlave Kaynak

1Arcan, E. F. , ve Evci, F. , 1987, Mimari Tasarıma Yaklaşım 1 Bina Bilgisi Çalışmaları, Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fak. , İstanbul

2Baytin, N. , 1980, Konut Islak Mekanları, Tübitak Y. A. E. Yayın No: 45, Ankara

3Grandjean E. , 1973, Ergonomics of the Home, Taylor-Francis Ltd, London

4Woodson, E. W. , 1981, Human Factors Design Handbook, Mc Graw-Hiıı Book Co. , New York

5Zorlu, T. , 1996, Trabzon Kenti Ölçeğinde Kullanıcı Gereksinmelerine Bağlı Olarak Mutfak Mekanı ve Tipleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, K. T. Ü. Fen Bilimleri Ens. , Trabzon

6Ideas for Great Kitchens, Sunset pub, Menlo park, 1991

7Joyce, P. Ve Swift, P., 1988, Kitchens, ed. Mike Lawrence New Holland Publischer, London

8Murrel, R. ,1986, Small Kitchens, ad: M. Brezley, London

9Madden, C. C. ,1993, Kitchens, C. Potter, Newyork

10Pluckenett, J. , 1988, Home Design and Decorating, Hamlyn London

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

13/11/2015

1

30

Sunum

13
14
15

02/12/2015
09/12/2015
16/12/2015

2
2
2

20

Dönem sonu sınavı

16

05/01/2016

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

4

6

24

Arasınav için hazırlık

4

1

4

Arasınav

1

1

1

Uygulama

2

3

6

Ödev

2

6

12

Dönem sonu sınavı için hazırlık

5

1

5

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

81