Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IMB3022 KORUMA VE YENİDEN KULLANIM 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiARŞ. GÖR. Aylin ARAS
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Korumanın felsefi gelişimi, çağdaş koruma kuramları ve farklı işlevle yeniden kullanılan tarihi yapılarda yeni işlev seçim kriterleri, müdahale yöntem ve tekniklerini anlatmak.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Öğrenciler, korumanın gelişimi öğrenecek, uluslar arası, ulusal ve bölgesel gelenekler ve tarihi miras hakkında bilgi edineceklerdir.

2,13

1,5

ÖÇ - 2 :

Öğrenciler, tarihi çevreyi tanıyacak, tarihi yapılara yönelik koruma bilinci kazanacaklardır.

ÖÇ - 3 :

Öğrenciler, tarihi bir yapının yeniden kullanımında işlev önerileri verirken nasıl bir araştırma yapmaları gerektiği hakkında bilgi edineceklerdir.

ÖÇ - 4 :

Öğrenciler, tarihi bir yapının iç mekan organizasyonlarında bilgi toplama, araştırma, analiz ve sentez yapma becerilerini geliştireceklerdir.

ÖÇ - 5 :

Öğrenciler, tarihi bir yapının iç mekan organizasyonlarında uygun müdahale yöntemlerini kavrayacaklardır.

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Tarihi yapı korumanın kuramsal temeli. Çağdaş koruma kuramının 19. yüzyıldan günümüze kadar gelişimi. Koruma ölçütleri ve korunacak değerlerin tanımı. Tarihi yapılara müdahale yöntem ve teknikleri. Tarihi yapıların farklı işlevle yeniden kullanımlarında işlev seçiminde dikkat edilecek faktörler. Yeniden kullanımın iç mekana etkileri. Yeniden kullanım proje örneklerinin analiz edilip değerlendirilmesi.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Dersin işleyişinin ve içeriğinin açıklanması. Tarihi yapı korumanın kuramsal temeli. Çağdaş koruma kuramının 19. yüzyıldan günümüze kadar gelişimi

 Hafta 2

Korumayla ilgili örgütlenme. Koruma ölçütleri ve korunacak değerlerin tanımı. Tarihi yapılara müdahale yöntem ve teknikleri

 Hafta 3

Tarihi yapılarda yeniden kullanım kavramı. Yeniden kullanımı gerektiren nedenler. Yeniden kullanım yöntemleri

 Hafta 4

Tarihi yapıların yeniden kullanımları için işlev seçiminde dikkat edilecek faktörler

 Hafta 5

Farklı işlevle yeniden kullanılan yapı örnek uygulamalarının tartışılması

 Hafta 6

Yeni işlev nedeniyle yapılara müdahalelerde kabul gören ilke ve yöntemler

 Hafta 7

Yeniden kullanımları nedeniyle yapılara müdahaleler

 Hafta 8

Yeniden kullanım nedeniyle uygulanan müdahale yöntemlerinin örnek uygulamalar üzerinde tartışılması

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Yeniden kullanım nedeniyle yapıların mekânsal kurgusuna müdahalelerin örnek uygulamalar üzerinde tartışılması

 Hafta 11

Yeniden kullanım nedeniyle yapıların mimari strüktür ve elemanlarına müdahalelerin örnek uygulamalar üzerinde tartışılması

 Hafta 12

Yeniden kullanım nedeniyle yapıların teknik sistemlerine müdahalelerin örnek uygulamalar üzerinde tartışılması

 Hafta 13

Yeniden kullanım nedeniyle yapıların cephelerine müdahalelerin örnek uygulamalar üzerinde tartışılması

 Hafta 14

Yeniden kullanım nedeniyle yapıların yakın çevrelerine müdahalelerin örnek uygulamalar üzerinde tartışılması.

 Hafta 15

Öğrenci sunumları

 Hafta 16

Final Sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Ahunbay Z., (1996). Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayın, İstanbul.

 

İlave Kaynak

1Mardan E., Özgönül N., (2005). Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara.

2Kuban D., (2000). Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, Yem Yayın, İstanbul.

3Altınoluk Ü., (1998). Binaların Yeniden Kullanımı, YEM Yayın, İstanbul.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

07/04/2016

1

50

Dönem sonu sınavı

16

27/05/2016

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

4

14

56

Arasınav için hazırlık

3

1

3

Arasınav

1

1

1

Ödev

2

6

12

Dönem sonu sınavı için hazırlık

6

1

6

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

107