Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IMB2019 İNSAN MEKAN İLİŞKİSİ 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Filiz TAVŞAN
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleriyok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu ders İç mekanın oluşumuna katılan tüm bileşenlerin ilişkilerini çeşitli ölçeklerde araştıran, bu mekanlarda insan boyutları ve gereksinimleri sağlamak amacıyla iç mekan ve dış mekan ilişkisini birlikte düşünme becerisi veren bir disiplindir. Mimari mekan ve bu mekana katılan bileşenler hakkında atölye çalışmalarıyla bilgilenme sağlamak, öğrenciye iç mekanları tasarlama ve donatma becerisi vermek amaçlanmaktadır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Öğrenciler mekan tanımı ve kavramı anlatacaklar (Bilgi)

1,4,9

1

ÖÇ - 2 :

Öğrenciler projelerinde insanın anatomik, fizyolojik ve psikolojik boyutlara göre tasarlayacaklarıdır ( Sentez)

2,3,4,5,8

1,6

ÖÇ - 3 :

Öğrenciler iç mimari tasarımlarında, insan gereksinmelerini karşılayan mekanlar tasarlayacaklardır. (Sentez)

7,8

6

ÖÇ - 4 :

Öğrenciler tasarlanacak bir mekanın, donatım elemanı veya araçların ölçü ve biçimleri, onu kullanacak olan insanın vücut ölçülerini göre ilişkilendireceklerdir. (Analiz)

7

1,6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

1. Hafta : İnsan: insan boyutları, antropometrik boyutlar,duyusal boyutlar, algısal ve zihinsel boyutlar 2. Hafta : Antropometri: vücüt ölçüleri , statik antropometrik boyutlar, dinamik antropometrik boyutlar 3. Hafta : Ergonomi : İç mekanda işlev ve donanıma bağlı en verimli kullanım şekilleri 4. Hafta : İnsan-Çevre İlişkileri: iç uzaklık , kişisel uzaklık,kişilerarası uzaklık, dolaşım alanı uzaklığı fiziki çevrenin gerekli işlevler doğrultusunda, insana göre, düzenlenmesi veya inşa edilmesidir 5. Hafta : Mekan: tanımı, kavramı, tarihi, oluşumunu etkileyen koşullar 6. Hafta : Mekan türleri: mimari mekan, doğal mekan, kentsel mekan,mekan çeşitleri; iç mekan dış mekan, kapalılıklarına göre mekanlar;kapalı, açık, yarı kapalı mekanlar , kullanımlarına göre mekanlar, 7. Hafta : Mekan düzenleme ilkeleri ve organisazyonu; oranlama, sıralama,ritm, 8. Hafta : Arasınav 9. Hafta : Mekan tanımlayan bileşenler; yatay ve düşey elemanlar 10. Hafta : Mekan sınır öğeleri; duvar, renk, merdiven,.. 11. Hafta : Mekan örgütlemesi: Farklı işlevdeki mekandaki mobilya ile örgütleme ilkeleri 12. Hafta : Mekan ve Algı; mekanın oluşumunu, kullanımını, değişimini ve dönüşümünü ve algısını etkileyen faktörler 13. Hafta : Mekan ve renk ; renk psikoloji, mekanda renk kullanımı 14. Hafta : Mekan ve doku; mekanda farklı malzeme dokuları, kullanımları ve algılaması

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Derse giriş. Tanışma

 Hafta 2

İnsan: insan boyutları, antropometrik boyutlar,duyusal boyutlar, algısal ve zihinsel boyutlar

 Hafta 3

Antropometri: vücüt ölçüleri , statik antropometrik boyutlar, dinamik antropometrik boyutlar

 Hafta 4

Ergonomi : İç mekanda işlev ve donanıma bağlı en verimli kullanım şekilleri

 Hafta 5

İnsan-Çevre İlişkileri: iç uzaklık , kişisel uzaklık,kişilerarası uzaklık, dolaşım alanı uzaklığı fiziki çevrenin gerekli işlevler doğrultusunda, insana göre, düzenlenmesi veya inşa edilmesidir

 Hafta 6

Mekan: tanımı, kavramı, tarihi, oluşumunu etkileyen koşullar

 Hafta 7

Mekan türleri: mimari mekan, doğal mekan, kentsel mekan,mekan çeşitleri; iç mekan dış mekan, kapalılıklarına göre mekanlar;kapalı, açık, yarı kapalı mekanlar , kullanımlarına göre mekanlar,

 Hafta 8

Mekan düzenleme ilkeleri ve organisazyonu; oranlama, sıralama,ritm,

 Hafta 9

Dönem arası sınav

 Hafta 10

Mekan tanımlayan bileşenler; yatay ve düşey elemanlar

 Hafta 11

Mekan sınır öğeleri; duvar, renk, merdiven,..

 Hafta 12

Mekan örgütlemesi: Farklı işlevdeki mekandaki mobilya ile örgütleme ilkeleri

 Hafta 13

Mekan ve Algı; mekanın oluşumunu, kullanımını, değişimini ve dönüşümünü ve algısını etkileyen faktörler

 Hafta 14

Mekan ve renk ; renk psikoloji, mekanda renk kullanımı

 Hafta 15

Mekan ve doku; mekanda farklı malzeme dokuları, kullanımları ve algılaması

 Hafta 16

Final Sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Öğretim elemanın kendi ders notları

 

İlave Kaynak

1Arcan, E.,Evci,F.,Mimari Tasarıma Yaklaşım,İki Yayınevi, İstanbul, 1992

2Özer,F.,Çağdaş Mimari Dizaynlamada Tarihsel Sürekliliğin Değerlendirmesi, İTÜ.Matbaası, İstanbul, 1982

3Hasol,D.,Mimarlık Sözlüğü, Yem Yayınları, İstanbul,1988.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

17/11/2016

1

30

Ödev

4
6
8
12
13

13/10/2016
27/10/2016
10/11/2016
08/12/2016
15/12/2016

2

20

Dönem sonu sınavı

16

04/01/2017

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

0

0

0

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

9

1

9

Arasınav

1

1

1

Uygulama

8

2

16

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

7

5

35

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

10

1

10

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

100