Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IMB2010 İÇ MEKANDA SINIR ÖĞELERİ 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Funda KURAK AÇICI
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Mekan ve mekan örgütlenmesinin tanımlanarak mekan örgütlenmesinde etkili olan parametrelerin tasarım sürecine etkilerinin ele alınması. Mekan bileşen ve öğelerinin tasarım sürecinde kullanılan malzeme, renk ve doku ile irdelenmesi. Farklı mekanların ele alınarak öğrencilerin mekan sınırlayıcıları konusunda bilinçlenmesinin sağlanması ve tasarıma öğrendiklerini aktarmaları.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

mekan kavramını anlayacak ve İç Mimari deki biçimini tanımlayabilecekler

1,5

ÖÇ - 2 :

mekan örgütlenmesini tanımlayabilecek ve mekan örgütlenmesini etkileyen parametreler üzerinde durularak sınır öğelerinin yerlerini belirleyebilecekler

1,6

ÖÇ - 3 :

mekan bileşen ve öğelerinin iç mekanlarda aldığı farklı rolleri tanımlayabilecekler

1,5,6

ÖÇ - 4 :

mekan bileşen ve öğelerinin sınır öğesi olarak kullanımını ifade edebilecek ve uygulayabilecekler.

1,5,6

ÖÇ - 5 :

renk, doku ve malzemenin sınır öğeleri olarak kullanımının insan ve mekan üzerindeki etkisini yorumlayabilecekler

1,3,5

ÖÇ - 6 :

farklı iç mekan örnekleriyle sınır öğelerinin kullanımı sunum olarak anlatabilecekler ve plan üzerinde örgütleyebilecekler

1,5,6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Mekan Kavramı: Mekan, İç Mekan, Dış Mekan Tanımları. Mekan Örgütlenmesi: Mekan Örgütlenmesinin Tanımlanması, Örgütlenmede Etkili Olan Parametrelerin Belirlenmesi ve Açıklanması. Mekan Bileşen ve Öğeleri: Mekan Bileşenleri- Döşeme, Duvar, Kolon, Kiriş, Çatı, Merdiven. Mekan Öğeleri- Bölücü Duvarlar, Pencereler, Kapılar, Mobilyalar, Aksesuarlar (Bitki ve Aydınlatma Öğeleri) Mekan Bileşen ve Öğeleri: Mekanlarda aldıkları farklı rollerle ele alınması. Mekan Sınırlayıcıları: Tüm Mekan Bileşen ve Öğelerinin Mekan Sınırlayıcısı Olarak Kullanılması. Renk ve Doku: Renk ve Dokunun Mekan Sınırlayıcısı Olarak Kullanımı, Renk ve Dokunun Tanımlanması, Renk ve Dokunu İnsanlar ve Mekanlar Üzerindeki Etkileri, Anlamları, Mekan İçerisinde Kullanımları. Malzeme: Sınır Öğesi Olarak Kullanılan Tüm Mekan Bileşen ve Öğelerinin Kullanılan Malzemelerle Ele Alınması

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Başlangıç Yapılması. Mekan Kavramı: Mekan, İç Mekan, Dış Mekan tanımlarının yapılması

 Hafta 2

Mekan Örgütlenmesi: Mekan Örgütlenmesinin Tanımı, Mekan Örgütlenmesini etkileyen parametreler üzerinde durularak sınır öğelerinin tanımlanması ve belirlenmesi

 Hafta 3

Mekan Bileşen ve Öğelerinin İç Mekanlarda Aldığı Farklı Roller

 Hafta 4

Mekan Bileşenleri: Döşeme, Duvar, Kolon

 Hafta 5

Mekan Bileşenleri:Kiriş, Çatı, Merdiven

 Hafta 6

Mekan Öğeleri: Bölücü Duvarlar, Pencere, Kapı

 Hafta 7

Mekan Öğeleri: Mobilya, Aksesuarlar (Bitki ve Aydınlatma Elemanları)

 Hafta 8

Mekan Sınırları: Sınır Öğeleri olarak Mekan Bileşen ve Öğelerinin Kullanımı

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Renk ve Doku: Mekanlar ve İnsanlar Üzerindeki anlamı ve etkileri

 Hafta 11

Renk ve Dokunun Tanımı, Sınır Öğeleri olarak Renk ve Dokunun Kullanımı

 Hafta 12

Malzeme olarak Mekan Bileşen ve Öğlerinin Kullanımı

 Hafta 13

Sınır Öğeleri olarak kullanılan Farklı Malzemeler ve Tanımlanması

 Hafta 14

Ders Üzerine Öğrenci Sunumları

 Hafta 15

Ders Üzerine Öğrenci Sunumları

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Kurak Açıcı, F., 2015; İç Mekanda Sınır Öğeleri, Akademisyen Kitabevi, Ankara. ISBN: 978-605-9942-54-6

 

İlave Kaynak

1Kurak Açıcı, Funda, 2006; İç Mekan Örgütlenmesinde Sınır Öğeleri: Post Modern ve Minimal Mekanlar, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

10/04/2018

1

30

Yıl içi çalışma

15

21/05/2018

1

20

Dönem sonu sınavı

18

31/05/2018

1.2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

2

14

28

Arasınav için hazırlık

2

2

4

Arasınav

1

1

1

Uygulama

2

14

28

Ödev

2

2

4

Kısa sınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

2

2

4

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

100