Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IMB2021 İÇ MEKAN TASARIMI İLE İLİŞKİLİ DİSİPLİNLER 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim Sistemi
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. DR Dilara ONUR
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Farklı disiplin sınırlarının iç içe geçtiği bir çağda, iç mimari tasarım ile ilişkili disiplinlerin incelenmesi, bu disiplinler arası etkileşimin tasarım ve uygulama açısından irdelenmesi dersin temel amacıdır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Tasarım kavramını çok yönlü bir şekilde irdeleyecekler

ÖÇ - 2 :

Farklı tasarım tabanlı disiplinleri inceleyecekler

ÖÇ - 3 :

Tasarlama etkinliğinde farklı disiplinlerden nasıl yararlanacakları hakkında farklı bakış açılarına sahip olacaklar

ÖÇ - 4 :

Farklı disiplinlerin iç mekan tasarımına katkılarını kavrayarak tasarımlarında kullanabilecekler

ÖÇ - 5 :

İç mekan tasarımı ile ilişkisi olan farklı disiplinler hakkında bilgi edinecekler

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

İç mimarlık disiplinin görsel sanatlar(grafik, resim, heykel,tiyatro,sinema,fotoğrafçılık, moda vb. gibi), sosyal bilimler(coğrafya, tarih,psikoloji, felsefe vb.gibi) matematik, edebiyat, müzik vb. diğer disiplinlerle kurduğu ilişkilerin incelenmesi, bu disiplinler arası ilişkilerin uygulama, öğrenci çalışmaları özelin detartışma ortamları yaratılarak irdelenmesi.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Dersin işleyişinin ve içeriğinin açıklanması. Tasarım kavramının irdelenmesi

 Hafta 2

Tasarım kavramı ve felsefe ilişkisi

 Hafta 3

Tasarım kavramı ile bilim ilişkisi

 Hafta 4

Tasarım kavramı ve sanat ilişkisi

 Hafta 5

Tasarım kavramı ve teknik ilişkisi

 Hafta 6

Tasarım kavramının mimarlıkla ve kentle ilişkisinin öğrencilerle tartışılması

 Hafta 7

Tasarım kavramının iç mimarlıkla ilişkisinin öğrencilerle tartışılması.

 Hafta 8

Tasarım kavramının resimle ilişkisinin öğrencilerle tartışılması

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Tasarım kavramının müzikle ilişkisinin öğrencilerle tartışılması

 Hafta 11

Tasarım kavramının edebiyatla ilişkisinin öğrencilerle tartışılması

 Hafta 12

Tasarım kavramının moda ile ilişkisinin öğrencilerle tartışılması

 Hafta 13

Tasarım kavramının sinema ile ilişkisinin öğrencilerle tartışılması

 Hafta 14

Tasarım kavramının matematik-geometri ile ilişkisinin öğrencilerle tartışılması

 Hafta 15

Tasarım kavramının sosyal bilimlerle(sosyoloji,tarih,psikoloji vb.) ilişkisinin tartışılması

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Tunalı,İ. ,Tasarım Felsefesi, Tasarım Modelleri ve Endüstri Tasarımı, Yem Yayın

 

İlave Kaynak

1Beyazıt, N.,2008,Tasarımı Anlamak

2Berger, J., 2009, Görme Biçimleri

3Karatani, K., 2009, Metafor Olarak Mimari,Dil, Sayı, Para

4Quinn, B., 2003, The Fashion of Architecture

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

17/11/2016

1

50

Dönem sonu sınavı

16

05/01/2017

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

4

14

56

Sınıf dışı çalışma

6

6

36

Arasınav için hazırlık

6

1

6

Arasınav

1

1

1

Ödev

1

7

7

Kısa sınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

6

1

6

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

114