Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IMB4001 ENGELLİLER İÇİN TASARIM 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Laboratuar Çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Filiz TAVŞAN
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYOK
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersinin amacı , engelli, yaşlı ve çocuklar için engelsiz mekanlar tasarlamaktır. Evrensel Tasarım anlayışı kapsamında her yaş grubunda insanın iç ve dış mekânlarda engelsiz olarak yaşabilmesi için gerekli bilincin geliştirilmesini hedeflenmektedir. Ders içi uygulamalarla bilgiler pekiştirilmeye çalışılacaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

engelli ergonomik ölçüleri bilecekler.

ÖÇ - 2 :

engelli yaşamı ve problemlerine dair duyarlılık ve bilinç kazanacaklardır.

ÖÇ - 3 :

engelliler ile ilgili yasaları bilecekler.

ÖÇ - 4 :

evrensel tasarım kriterlerini, engelli insanlar için tasarım yapabilme becerisi kazanacaklar.

ÖÇ - 5 :

engellilerle ilgili daha duyarlı bir tasarımlar anlayışına sahip olacaklar.

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

EVRENSEL TASARIM Tanımı, Tarihi ENGELLİ Engelli Kavramı,Tanımı,Engellilik Nedenleri, Engelli Sınıflandırılması, Engelli Konut ve Çevresel Gereksinimleri, Engelli ve Ulaşabilirlik Sorunları, Engelli psikolojisi. ENGELLİ VE YASALAR-YÖNETMELİKLER Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Yasalar ENGELLİ VE ERGONOMİ Ergonomik Ölçütler ENGELLİ VE MEKÂN Diş Mekan :Otoparklar, Kaldırımların Düzenlenmesi İç Mekan:Yaşama, dinlenme, Çalışma, hizmet ve ıslak mekan Tasarımı Sirkülayon Alanları: Bina İçi Ulaşım:Merdivenler, Asansörler, Koridorlar, Rampalar Ve Sahanlıklar. ENGELLİ VE ULAŞIM Bina Dışı Ulaşım:Üst Geçitler, Merdivenler, Rampalar Toplu Taşıma: Özel ve Toplu Taşıtlarla Ulaşım ENGELSİZ MEKÂN Tasarımda Özel Tasarımlar: Engelli, yaşlı ve çocuklar için engelsiz mekan tasarımları

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Derse Giriş. Ders Programının tanıtılması.

 Hafta 2

EVRENSEL TASARIM-Tanımı,Tarihi. ENGELLİ-Engelli Kavramı, Tanımı,Engellilik Nedenleri, Engelli Sınıflandırılması.

 Hafta 3

ENGELİ- Engelli Konut ve Çevresel Gereksinimleri, Engelli ve Ulaşabilirlik Sorunları, Engelli psikolojisi.

 Hafta 4

ENGELLİ VE YASALAR-YÖNETMELİKLER-Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Yasalar

 Hafta 5

ENGELLİ VE ERGONOMİ-Ergonomik Ölçütler

 Hafta 6

ENGELLİ VE MEKÂN- Diş Mekan :Otoparklar, Kaldırımların Düzenlenmesi

 Hafta 7

ENGELLİ VE MEKÂN- İç Mekan:Yaşama, Dinlenme, Çalışma, Hizmet Ve Islak Mekan Tasarımı

 Hafta 8

ENGELLİ VE MEKÂN- Sirkülasyon Alanları: Bina İçi Ulaşım: Merdivenler, Asansörler, Koridorlar, Rampalar ve Sahanlıklar.

 Hafta 9

I. Arasınav

 Hafta 10

ENGELLİ VE ULAŞIM-Bina Dışı Ulaşım:Üst Geçitler, Merdivenler, Rampalar.

 Hafta 11

ENGELLİ VE ULAŞIM- Toplu Taşıma: Özel ve Toplu Taşıtlarla Ulaşım.

 Hafta 12

ENGELSİZ MEKÂN-Tasarımda Özel Tasarımlar: Engelliler İçin Engelsiz Mekan Tasarımları

 Hafta 13

ENGELSİZ MEKÂN-Tasarımda Özel Tasarımlar: Yaşlılar İçin Engelsiz Mekan Tasarımları

 Hafta 14

ENGELSİZ MEKÂN- Tasarımda Özel Tasarımlar: Çocuklar İçin Engelsiz Mekan Tasarımları

 Hafta 15

ENGELSİZ MEKAN TASARIMI UYGULAMALARI

 Hafta 16

Dönem Sonu Sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Tavşan, F.,Engeller için Mekan Tasarımı Ders Notu

 

İlave Kaynak

1Aydemir I. Özürlüler için fiziksel çevre düzenlemesi ve özel binalar. MEB semineri. Ankara 10/14 Ekim1993

2Özürlü kişilere uyarlanmış yapı. SN 521 500 normlarıyla ulaşılabilirlik klavuzu (1. basım) İstanbul 2001

3Kaplan E. Uyarlanabilir konutlarda mimari düzenlemeler: Uyarlanabilir konut-mekan örnekleri İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2002

4Sürmen Ş. Tekerlekli koltuktaki insan hayatından tablolar ve mimarlık klavuzu İstanbul İTÜ Vakfı 1998.

5Peterson MJ. Universal kitchen and bathroom planning. Design that adapts to people. National kitchen and bath association 1998.

6Statham R, Korczak J, Monaghan P.A guidance manual for practitioners. Department of the environment, house adaptations for people with disabilities. 1997 Toronto.

7Colvin ME, Korn TL. Eliminating barriers to the disabled. Am J Occup Therapy 1984; 38: 758-53.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

11/11/2016

2

20

Yıl içi çalışma

12

02/12/2016

2

20

Uygulama

6
8
10
11

28/10/2016
04/11/2016
18/10/2016
25/12/2016

1
1
1
1

5

Ödev

2
3
4
5
7
13

23/09/2016
30/09/2016
07/10/2016
14/10/2016
28/10/2016
09/12/2016

2
2
2
2
2
2

5

Dönem sonu sınavı

15

30/12/2017

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Arasınav için hazırlık

13

1

13

Arasınav

2

1

2

Uygulama

1

4

4

Ödev

2

6

12

Dönem sonu sınavı için hazırlık

14

1

14

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

75