Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IMB1000 İÇ MİMARLIKTA TEKNİK RESİM - II 2+2+0 ECTS:8
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulZ.IMB1001 - İç Mimarlıkta Teknik Resim - I dersini geçmiş olmalı
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 2 saat uygulama
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Erkan AYDINTAN
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriDoç.Dr.Muteber ERBAY, Yrd.Doç.Dr.Şengül YALÇINKAYA
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
İç Mimari projelerin teknik çizimlerini doğru yöntem, detay ve tekniklerle sunabilme bilgi ve becerisini kazandırılması.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

kompleks mobilyaları ortografik olarak ifade edebilecekler.

ÖÇ - 2 :

mekan bileşenlerinin plan ve kesitlerini uygun ölçek ve tekniklerine göre çizebilecekler.

ÖÇ - 3 :

mekanların plan ve kesitlerini uygun ölçek ve tekniklerine göre çizebilecekler.

ÖÇ - 4 :

teknik ölçülendirme kurallarını çizimlerinde uygulayabilecekler

ÖÇ - 5 :

merdivenlerin plan ve kesitlerini uygun ölçek ve tekniklerine göre çizebilecekler.

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Kompleks mobilyaların ortografik olarak çizim uygulamaları. Kapı, pencere gibi mekan bileşenlerinin 1/100, 1/50, 1/20 ölçeklerine uygun olarak çizim uygulamaları. Herhangi işlevdeki bir mekanın 1/50 ölçekteki plan ve kesit anlatımları. Bir konut projesinin bütünden parçaya doğru farklı ölçeklerde teknik anlatım uygulamaları. Teknik ölçülendirme kurallarının anlatımı ve önceki çizimler üzerinden yapılan uygulamalar. Bir mekan bileşeni ve düşey sirkülasyon elemanı olarak ?merdiven? anlatımı. Çeşitli tip merdivenlerin farklı ölçeklerdeki çizim uygulamaları.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Mobilya anlatımlarında ortografik çizim egzersizleri. Uygulama: Mutfak dolap ve tezgahı plan, kesit ve görünüşü çizimi (SAMET)

 Hafta 2

Mobilya anlatımlarında ortografik çizim egzersizleri. Uygulama: TV ünitesi plan, kesit ve görünüşü çizimi (Resim üzerinden verilen TV ünitesinin, öğrenci tarafından boyutlandırılıp maketinin yapılarak çizilmesi)

 Hafta 3

Mekan Bileşenleri Anlatımı: 1/100, 1/50, 1/20 ölçekte kapı ve pencerelerin ortografik olarak ifade edilmeleri. (Mevcut sınıf üzerinden)

 Hafta 4

Farklı kombinasyonlar ile ilişkilendirilmiş kapı ve pencerelerin seçilen bir ölçekte çizimi. Ödev: Seçilen herhangi bir işlevli mekanın 1/50 ölçekteki maketi

 Hafta 5

Bir mekanın 1/50 ölçekteki plan anlatımı.

 Hafta 6

Aynı mekanın 1/50 ölçekteki kesit anlatımı. Ödev: Farklı bir açıdan ikinci bir kesit alınması.

 Hafta 7

Bir konuta ait yaşam alanlarının 1/100 ölçekte plan ve kesit çizimi. Ödev: aynı alanın 1/50 ölçekte çizimi

 Hafta 8

Ödevlerin kontrolü ve revizyonu.

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Aynı konuta ait seçilen bir yaşam alanının 1/20 ölçekte çizimi. Ödev: Aynı konuta ait seçilen bir başka yaşam alanının 1/20 ölçekte çizimi.

 Hafta 11

Teknik ölçülendirme kuralları. Uygulama: Daha önce çizilen konut plan ve kesitlerinin ölçülendirilmesi (1/50). Ödev: Verilen bir plan ve kesitin ölçülendirilmesi (1/20).

 Hafta 12

Bir mekan bileşeni ve düşey sirkülasyon elemanı olarak ?merdiven? anlatımı. Ödev: İstenen özelliklerde bir merdivenin katı modelinin yapılması.

 Hafta 13

1/50 ve 1/20 ölçeklerdeki merdiven plan ve kesit çizimleri. Ödev: Var olan çift kollu merdiven maketi yapımı.

 Hafta 14

1/20 ölçeklerdeki çift kollu merdiven plan ve kesit çizimleri. Ödev: Var olan dönel merdiven maketi yapımı.

 Hafta 15

1/20 ölçeklerdeki dönel merdiven plan ve kesit çizimleri.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Şahinler, O. ve Kızıl, F. 1990; Mimarlıkta Teknik Resim, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul

 

İlave Kaynak

1Bankol, A. ve Bland S. 1991; Technical Drawing; Plane and Solid Geometry, Longman

2Giesecke, F., E. 1992; Principles of Technical Drawing, Prentice Hall

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

09/04/2018

3

30

Uygulama

1
2
3
4
7
12
13

12/02/2018
19/02/2018
26/02/2018
05/03/2018
26/03/2018
30/04/2018
07/05/2018

3

12

Ödev

5
6
11
14
15

19/03/2018
26/03/2018
23/04/2018
14/05/2018
25/05/2018

3

8

Dönem sonu sınavı

16

29/05/2018

3

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

4

14

56

Sınıf dışı çalışma

6

14

84

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

10

1

10

Arasınav

3

1

3

Uygulama

3

7

21

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

3

3

9

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

10

1

10

Dönem sonu sınavı

3

3

9

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

202