Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IMB3010 RÖLEVE 4+2+0 ECTS:6
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim Sistemi
Dersin suresi14 hafta - haftada 4 saat teorik ve 2 saat uygulama
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Tülay ZORLU
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriDr. Özge İSLAMOĞLU, Öğr.Gör:Saffet E. LÜLECİ
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Ölçme bilgisinin iç mimarlıktaki yeri ve önemine vurgu yaparak rölöve projesini hazırlamak için gerekli teorik bilgilerin, ölçme ve çizim tekniklerinin öğretilmesi.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

ölçmede geleneksel, elektronik, optik araç ve gereçleri kullanıp ölçüm tekniklerini uygulayabilecekler

1,10

1,4

ÖÇ - 2 :

Farklı ölçeklerdeki rölöve çalışmalarında (Plan-kesit-görünüş) çizim ve sunum tekniklerinin gösterebilecekler

1,2,10

1,4

ÖÇ - 3 :

mevcut yeni yapılarda ölçüm yaparak proje hazırlayabilecekler

1,2,10,12

3,4

ÖÇ - 4 :

tarihi yapılarda ölçümler yaparak rölöve projesini yapabilecekler

1,2,10,12

1,4,6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Rölöve kavramının tanımı. Ölçme bilgisinin iç mimarideki yeri ve öneminin anlatılması. Ölçme araç ve gereçlerinin tanıtılması.Farklı mekanların ölçülerek tanımlanması, ölçme tekniklerinin öğretilmesi.Çizim tekniklerinin öğretilmesi; mevcut eski/yeni mekanların ölçülerinin plan-kesit-görünüş olarak ölçekli çizimlere dönüştürülmesi; eleman detaylarının çizilmesi.Rölöve çalışmalarında karşılaşılabilen sorunlar ve çözüm yollarının tartışılması.Farklı ölçeklerde rölöve çalışmaları.Çizim ve sunum teknikleri

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Dersin tanımı, rölöve çalışmalarında kullanılacak araç ve gereçlerin tanıtımı. Öğrenci çalışma gruplarının belirlenmesi

 Hafta 2

Rölöve, Restorasyon ve Restitüsyon kavramları. Rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerin hazırlanmasında izlenen yöntemler.

 Hafta 3

Plan ölçüsü alma yöntem ve teknikleri Pilot alan çalışması

 Hafta 4

Rölöve projelerinde planların ölçülendirme yöntem ve teknikleri Atölye çalışması

 Hafta 5

Kesit ve görünüş ölçüsü alma yöntem ve tekniklerinin anlatılması. Pilot alan çalışması

 Hafta 6

Rölöve projelerinde kesit ve görünüşlerin ölçülendirme yöntem ve tekniklerinin anlatılması . Atölye çalışması

 Hafta 7

Atölye çalışması Taslak çizimlerin değerlendirilmesi

 Hafta 8

Atölye çalışması

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Alan çalışması. Tarihi bir yapının yerinde ölçülerek rölövesinin çıkarılması.

 Hafta 11

Atölye çalışması. Taslak çizimlerin değerlendirilmesi.

 Hafta 12

Alan çalışması - Eksik ölçülerin tamamlanması.

 Hafta 13

Atölye çalışması. Taslak çizimlerin eksiklerinin tamamlanması.

 Hafta 14

Atölye çalışması. Taslak çizimlerin eksiklerinin tamamlanması.

 Hafta 15

Atölye çalışması.Tüm taslak çizimlerin sunulması

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Uluengin, M. 2002; Rölöve, YEM Yayınları, İstanbul

 

İlave Kaynak

1Ahunbay, Z. 1996; Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayın, İstanbul

2Alsaç, Ü. 1992; Türkiye'de Restorasyon, İletişim Yayınları, İstanbul, ,

3Kuban, D. 2000; Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, YEM Yayın, İstanbul,

4ICOMOS Guide to Recording Historic Buildings, Butterworth-Heinmann, 1990

5Recording Historic Structure, The American Institute of Architects Press, Washington, DC, 1989

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

09/04/2019

1

30

Uygulama

4
6
7
11

27/02/2019
13/03/2019
20/03/2019
17/04/2019

2
2
2
2

20

Dönem sonu sınavı

16

29/05/2019

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

12

24

Sınıf dışı çalışma

3

13

39

Arasınav için hazırlık

5

1

5

Uygulama

4

13

52

Dönem sonu sınavı için hazırlık

30

1

30

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

151