Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IMB3018 İÇ MİMARİ PROJE - VI 4+4+0 ECTS:8
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulZ.IMB3013 - İç Mimari Proje - V dersini geçmiş olmalı
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Laboratuar Çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 4 saat teorik ve 4 saat uygulama
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Erkan AYDINTAN
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriDiğer öğretim üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Hacmin iç mekan donatımı, sabit ve hareketli donatılar, form araştırmaları, malzeme, renk, doku etkileri, işlevsel analiz, işlevler ve ilişkiler sistemi, insan-eylem-biçim ilişkilerine bağlı olarak iç mekan düzenleme projelerinin üretilmesi.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

verilen bir konut projesinin iç mekan örgütlenmesini organize edebilecekler.

ÖÇ - 2 :

tasarım yaklaşımları, kavramsal tasarım, mekan organizasyonu, renk, doku, malzeme gibi temel kavramları bir proje konusu bağlamında yorumlayabilecek ve uygulayabilecekler.

ÖÇ - 3 :

bir proje konusu bağlamında, projeye özgü sınırlar, vitrin tasarımları, amblem ve/veya logo konularında çözümler önerebilecekler.

ÖÇ - 4 :

kavramsal düşünme, bilgi toplama, araştırma, eleştirme, yorumlama, sorgulama, soyutlama, çözüm / seçenek üretme, aktarma, karar verme, geliştirme, sunum yapma adımlarını bir proje konusu bağlamında yeniden geliştirebilecekler.

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

konut, villa, özel konut, stüdyo-ev, . . vb. mimari proje önerileri üretmek, iç mekan düzenlemeleri yapmak. Öğrencinin mimarlık ve sanat tarihi, estetik, ergonomi, mimarlık ve bina bilgisi, malzeme bilgisi,mobilya tasarımı. . .vb. derslerden aldığı mimari bilgilerin ışığında üç boyutlu form araştırması yapmaları ve ürettikleri formun iç mekanlarını belli ilkeler doğrultusunda düzenlemeleri.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Proje gruplarının oluşturulması, konu tespiti Çalışma Programının Öğrencilere duyurulması

 Hafta 2

Konut ile ilgili senaryonun geliştirilmesi. Konu ile ilgili bilgileri toplanması

 Hafta 3

Konut tipi ve kavramlarının irdelenmesi, senaryonun geliştirilmesi

 Hafta 4

Konut ile ilgili örneklerin analiz paftalarının teslimi ve sunumu

 Hafta 5

Stüdyo çalışması

 Hafta 6

Stüdyo çalışması ve ilk maket istenmesi

 Hafta 7

Stüdyo çalışması

 Hafta 8

Stüdyo çalışması

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Stüdyo çalışması

 Hafta 11

Stüdyo çalışması ve malzeme önerileri

 Hafta 12

Stüdyo çalışması ve rengin önerileri

 Hafta 13

Teknik gezi

 Hafta 14

Stüdyo çalışması ve sunum tekniklerin önerileri

 Hafta 15

Proje teslim haftası / Proje teslimi

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Panero, J., De Chiara, J. 2001; Time-Saver for Interior Design and Space Planning, Mcgraw-Hill, ISBN: 0071346163

2Nuckolls, J. L. 1976; Interior lighting for environmental designers, New York

3Odabaşı, H., A. 2006; Grafik?te Temel Tasarım, Yayınevi : Yorum Sanat Yayıncılık ISBN: 9759402599

4Lang, j. 1974; Theories of Perception and Formal Design, Designing for Human Behavior, Halstead Pres

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Dönem sonu sınavı

16

30/05/2018

3

100

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

8

12

96

Sınıf dışı çalışma

9.5

3

28.5

Dönem sonu sınavı için hazırlık

31

2

62

Dönem sonu sınavı

3

1

3

Diğer 1

5.5

1

5.5

Toplam iş yükü

195