Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IMB2000 İÇ MİMARİ PROJE - IV 4+4+0 ECTS:8
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulZ.IMB2001 - İç Mimari Proje - III dersini geçmiş olmalı
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 4 saat teorik ve 4 saat uygulama
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Şengül YALÇINKAYA
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleriİlgili öğretim üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Mevcut ya da yaratılacak bir mekan üzerinde insan gereksinimlerine, davranış ve eylemlerine yanıt verecek iç mekan düzenlemesi yaratmak, proje önerileri geliştirmek. 3. yarıyıl iç mimari proje kapsamında tüm proje derslerinde olduğu gibi verilen kuramsal alt yapıya bağlı olarak iç mekan projesi üretmek, seçenekler oluşturmak.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

herhangi bir tasarım problemi karşısında insanın psikolojik, sosyolojik, fizyolojik gereksinmelerini, davranış ve eylemlerini tanımlayabilecek, ilişkilendirebilecek ve tasarlayabilecekler.

5,6

2,3,5

ÖÇ - 2 :

tasarım yaklaşımları, kavramsal tasarım, mekan organizasyonu, renk, doku, malzeme gibi temel kavramları bir proje konusu bağlamında yorumlayabilecek ve uygulayabilecekler.

5,6,13

2,3,5

ÖÇ - 3 :

bir proje konusu bağlamında, projeye özgü sınırlar, vitrin tasarımları, amblem ve/veya logo konularında çözümler önerebilecekler.

3,5,6,13

2,3,5

ÖÇ - 4 :

eskiz, 2 / 3 boyutlu çizimler, 2 / 3 boyutlu grafik anlatımlar, katı model anlatımları gibi farklı anlatım dillerini kullanabilecekler.

8

1,6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

İç mekan düzenlenmesinde renk, doku, yön, doluluk, boşluk, donatı yoğunluğu, aydınlatma ve malzeme özelliklerinin vurgulanması, tarihsel gelişim ve sürec içinde iç mekan düzenleme ilişkilerinin incelenmesi.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Proje gruplarının oluşturulması, konu tespiti Çalışma Programının Öğrencilere duyurulması

 Hafta 2

Rektörlük Binası 1. Katı ile ilgili senaryonun geliştirilmesi. Konu ile ilgili bilgileri toplanması

 Hafta 3

Rektörlük Binası 1. Katı için belirlenen kavramların irdelenmesi, senaryonun geliştirilmesi

 Hafta 4

Rektörlük Binası ile ilgili örneklerin analiz paftalarının teslimi ve sunumu İlk eskizlerin geliştirilmesi

 Hafta 5

Stüdyo Çalışması 1.Jüri

 Hafta 6

Stüdyo Çalışması ve ilk maket istenmesi

 Hafta 7

Stüdyo Çalışması

 Hafta 8

Stüdyo Çalışması

 Hafta 9

Stüdyo Çalışması

 Hafta 10

Stüdyo Çalışması

 Hafta 11

Stüdyo Çalışması ve malzeme önerileri

 Hafta 12

Stüdyo Çalışması

 Hafta 13

Stüdyo Çalışması ve Rengin Önerileri

 Hafta 14

Stüdyo Çalışması ve sunum tekniklerinin önerileri

 Hafta 15

Proje teslim haftası / Proje teslimi

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Hensel, M., Menges, A., Hight C.2009; Space Reader Heterogeneous Space in Architecture, Wiley-Academy, ISBN: 0470519436

2Karlen, M. 2004; Space Planning Basics, Wiley-Academy, ISBN: 0471434396

 

İlave Kaynak

1Özkaya, M. 2000; Aydınlatma Tekniği, Birsen Yayınevi, İstanbul, ISBN/ISSN: 9755111042

2Fikret Uçar, T. 2004; Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkılap Yayınları, İstanbul

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Dönem sonu sınavı

16

04/01/2016

3

100

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

8

10

80

Sınıf dışı çalışma

5.5

3

16.5

Dönem sonu sınavı için hazırlık

20

2

40

Dönem sonu sınavı

3

1

3

Diğer 1

5.5

11

60.5

Toplam iş yükü

200