Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IMB2004 ESTETİK 2+0+0 ECTS:2
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. DR Dilara ONUR
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriDoç. Dr. Asu Beşgen
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Estetik ve mimarlık arasındaki ilişkinin tartışılması; sosyal, kültürel ve gündelik yaşamda, mimarlık ve iç mimarlık eğitiminde, tasarımın her adımında, estetiğin varlığının, öneminin ve yerinin vurgulanması.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

tarihsel değişim-gelişim sürecinde estetik kavramını sorgulayabilecekler.

1,3,4,6

1

ÖÇ - 2 :

süje ve obje kavramlarının estetik algılamada işlevini tanımlayabilecekler.

1,3,13

1,3

ÖÇ - 3 :

estetik algılamada birincil duyuları, görme ve işitme duyularının haz alma olayına katılmasını test edebilecekler.

1,2,3,6,13

1,3

ÖÇ - 4 :

herhangi bir mimari ürünün algısal, simgesel ve biçimsel estetik analizini yorumlayabilecekler.

1,3,5,6,11,13

1,2,3,5

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Temel kavramlar: Estetik, güzellik, sanat ve mimarlık. Estetik bilimi ve problem alanları, estetik doktrinler, çevresel estetik, algılamada Gestalt teorisi, mimarlıkta bir değerlendirme ölçütü olarak estetik, mimarlıkta hacimsel estetik, görsel denge. Biçim özellikleri ile ilgili kavramlar: Birim boyut, birlik ölçü, oran, ritim, simetri. Biçimlendirme yaklaşımları: Biçimin düşünülmesi, görselleştirme ve soyut/somut biçim, soyutlama/somutlaştırma, biçimin oluşturulması, düşünce ve kavram geliştirme, ürün özelliklerinden hareket etme. Algısal estetik, simgesel estetik, biçimsel estetik.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Derse giriş, içeriğin açıklanması, Bilim olarak estetik.

 Hafta 2

Subjektivist- psikolojik estetik, estetik tavırlar.

 Hafta 3

Estetik obje çözümlemesi- Sanat ve sanatsal yaratım.

 Hafta 4

Sanatsal içerik.

 Hafta 5

Sanatsal Biçim.

 Hafta 6

Güzellik Kavramı, doğada güzellik, sanatta güzellik.

 Hafta 7

Estetik açıdan sanat, mekansal çözümlemeler.

 Hafta 8

Güzel, estetik kavramlarının tarihsel süreç içinde gelişim ve değişimi; 20. yy. estetik kuramlarına giriş.

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Algı, algılama kavramlarına giriş; insan-algı-algılama kurgusunda güzel ve estetiğin yeri; algı türleri işitsel, dokunsal, kokusal ve görsel algı; algılama koşulları; algı ve estetikte sezgi, duygu, hissetmek, düşünmek kavramları.

 Hafta 11

Algı, estetik ve mimarlık ilişkisi; mimarlığın tarihsel süreci içinde estetiğin algı bağlamında değişen tanımları; güzel ve estetik kavramlarının mimarlık içindeki yeri, önemi.

 Hafta 12

Mimarlıkta estetik değerlendirme yöntemleri: Duyusal estetik; duyum, haz kavramları; mimarlıkta duyusal estetik üzerine tartışma.

 Hafta 13

Mimarlıkta estetik değerlendirme yöntemleri: Simgesel estetiğe giriş; simge, imaj, anlam, simgesel anlam kavramlarına giriş; bina biçimi, mekansal biçimlenmeler, malzemeler, aydınlanmanın öz yapısı, bünyesel renk kavramı; mimarlıkta simgesel estetik üzerine tartışma.

 Hafta 14

Mimarlıkta estetik değerlendirme yöntemleri: Biçimsel estetiğe giriş; kompozisyon, gestalt, düzen, oran, devinim, ritim, egemenlik, denge, birlik kavramları; mimarlıkta biçimsel estetik üzerine tartışma.

 Hafta 15

Ödev teslimi, dersin değerlendirilmesi ve tartışma.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Tunalı, İ., 1979, Estetik, Bahar Matbaası, İstanbul

2Lucas, G., 1978,1981,Estetik I-II, (Çev: Ahmet Cemal) , Payel Yayınevi, İstanbul.

 

İlave Kaynak

1Öztürk, K. , 1978, Mimarlıkta Tasarım Sürecinde Cephelerin Estetik Ağırlıklı Sayısal/Nesnel Değerlendirilmesi İçin Bir Yöntem Araştırması, Doktora Tezi, KTÜ, Trabzon

2Gençosmanoğlu Beşgen, A. , 2001, Estetik ve Mimarlıkta Kavram, Kavramsal Analiz, Kavramlaştırma / 1980 Sonrası Mimarlık Ürünleri Üzerine Örneklemeler, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

3Semra Aydınlı,1992, Mimarlıkta Görsel Analiz, İTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, İstanbul.

4Semra Aydınlı, 1993; Mimarlıkta Estetik Değerler, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

10/04/2016

1

30

Yıl içi çalışma

13

22/05/2016

3

20

Dönem sonu sınavı

16

29/05/2016

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

15

30

Sınıf dışı çalışma

2

10

20

Arasınav için hazırlık

2

1

2

Arasınav

1

1

1

Ödev

3

1

3

Dönem sonu sınavı için hazırlık

3

1

3

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

60