Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IMB1002 İÇ MİMARİ PROJE - II 4+4+0 ECTS:8
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulZ.IMB1007 - Tasarıma Giriş ve İç Mimari Proje - I dersini geçmiş olmalı
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 4 saat teorik ve 4 saat uygulama
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Tülay ZORLU
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleriİlgili öğretim üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Kavramsal düşünme, bilgi toplama, araştırma, eleştirme, yorumlama, sorgulama, soyutlama, çözüm / seçenek üretme, aktarma, karar verme, geliştirme, sunum yapma adımlarının yarıyıl kapsamına bağlı olarak, herhangi bir mekan problemini çözmeye yönelik olan bir proje konusu bağlamında sınanması; tasarım olgusunun ve mimari anlatım dilinin diğer derslerle desteklenerek aktarılması, görsel anlatım araçlarıyla sunulması.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

herhangi bir tasarım problemi karşısında insanın psikolojik, sosyolojik, fizyolojik gereksinmeleri, davranış ve eylemlerini tanımlayabilecek, ilişkilendirebilecek ve tasarlayabilecekler.

ÖÇ - 2 :

tasarım yaklaşımları, kavramsal tasarım, mekan organizasyonu, renk, doku, malzeme gibi temel kavramları bir proje konusu bağlamında yorumlayabilecek ve uygulayabilecekler.

ÖÇ - 3 :

bir proje konusu bağlamında, projeye özgü sınırlar, vitrin tasarımları, amblem ve/veya logo konularında çözümler önerebilecekler.

ÖÇ - 4 :

bir grup karşısında sunum yapabilme becerisini test edebilecekler.

ÖÇ - 5 :

eskiz, 2 / 3 boyutlu çizimler, 2 / 3 boyutlu grafik anlatımlar, katı model anlatımları gibi farklı anlatım dillerini kullanabilecekler.

ÖÇ - 6 :

kavramsal düşünme, bilgi toplama, araştırma, eleştirme, yorumlama, sorgulama, soyutlama, çözüm/seçenek üretme, aktarma, karar verme, geliştirme, sunum yapma adımlarını bir proje konusu bağlamında yeniden geliştirebilecekler.

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Mekan tasarımına yönelik kavramlar: tasarım yaklaşımları, kavramsal tasarım, mekan organizasyonu, renk, doku, malzemeMekan tasarımına yönelik kavramlar: İnsanın psikolojik, sosyolojik, fizyolojik gereksinmeleri, davranış ve eylemleriSeçilen proje konusuna yönelik değişebilir kavramlar: Sınırlar, vitrin tasarımı, amblemler / logolar, sunum teknikleriAnlatım / ifade teknikleri: Eskiz, 2 / 3 boyutlu çizimler, 2 / 3 boyutlu grafik anlatımlar, katı model anlatımları

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Tanışma, bölüm ve ders içeriği hakkında konuşma

 Hafta 2

Uygulama:Hayallerindeki odanın serbest el çizimi Ödev: Kendi odalarının serbest el çizimi Yazı yazma tekniklerinin anlatılması Uygulama:Kendi özgeçmişlerinin, yazı yazma tekniği ile anlatımı

 Hafta 3

YARATICILIK - TASARIM kavramlarının anlatılması Uygulama:Sadece iki boyutlu olarak KARŞITLIK / ZITLIK kavramının anlatılması Ödev: Sadece iki boyutlu olarak DENGE kavramının anlatılması Uygulama:Kağıt,çöp şiş, tutkal, falçata vb. malzemeler kullanılarak DENGE kavramının üç boyutlu (hacimsel) olarak anlatılması

 Hafta 4

Uygulama: 4 Element= Ateş + Su + Hava + Toprak kavramlarının yeniden tasarımı Ödev: Çöp kutusu tasarım eskizleri. Uygulama: Ateş + Su + Hava + Toprak kavramları ile, bürolar için çöp kutusu tasarımı

 Hafta 5

Soyutlama kavramının anlatılması Uygulama: iç-dış kavramlarının anlatımı. Ödev: Tek kalemde biçim ya da kavram anlatımı. Ödev: Çevrenizden üç doğal-Üç yapay obje seçerek, seçtiğiniz objeleri tanımlayınız Uygulama: Seçilen doğal ya da yapay objenin formunun araştırılması.

 Hafta 6

Uygulama: Seçilen doğal ya da yapay objenin formunun araştırılarak o formu oluşturan temel biçimin bulunması Ödev: Ulaşılan biçimin diğer tasarım disiplinlerine ait ürünler ile eşleştirilmesi

 Hafta 7

Yüzey ve Mekan kavramlarının anlatılması Uygulama : Beden dili ile mekan anlatımı. Uygulama : Ulaşılan biçimi çoğaltarak yüzey yaratılması Uygulama: Yaratılan yüzeyin, mekan hissi verecek şekilde üç boyutlu hale getirilmesi

 Hafta 8

Fractal Tasarım kavramının anlatılması Uygulama: Seçilen doğal yada yapay objenin fraktal açılımının eskiz olarak araştırılması. Daha sonra, mekan hissi verecek şekilde üç boyutlu yüzey anlatımının yapılması. Uygulama: Gruplar oluşturulacak. Her grup, bir tasarımı seçip, bu tasarımın 1/1 maketi için malzemelerini belirleyecek. ödev: Mekanın, kavramı belirlenecek. Bu kavrama bağlı olarak mekanın müziği yaratılacaktır.

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

MÜZİKTE RİTİM konusunun anlatımı Uygulama: Grup olarak, iç avluda, daha önce malzemesine karar verilen tasarımların 1/1 ölçeğinde maketini yapmak. Mekan ve Müzik sunumu Uygulama: Daha önce, oluşturulan kütlelere, işlev verilmesi

 Hafta 11

Hayalinizdeki mekanının tasarlanması (Proje etüdü - Tartışma)

 Hafta 12

Hayalinizdeki mekanının tasarlanması (Proje etüdü - Tartışma)

 Hafta 13

Hayalinizdeki mekanının tasarlanması (Proje etüdü - Tartışma)

 Hafta 14

Sınıf dışı Proje Teslim Çalışmaları

 Hafta 15

Sınıf dışı Proje Teslim Çalışmaları / Proje Teslimi

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Neufert, E., 1983, Yapı Tasarımı Genel Bilgileri, Güven Yayıncılık, İstanbul

2Şahinler, O., Kızıl, F., 1982, Mimarlıkta Teknik Resim, Yay yayıncılık Tic. Ltd. Şti, İstanbul

3Hasol, D. , 1979, Mimarlık Sözlüğü, İstanbul

 

İlave Kaynak

1Denel, B., 1981, Temel Tasarım ve Yaratıcılık, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara

2Gürer, L., 1992, Görsel Sanat Eğitimi ve Mekan / Form, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul

3Other articles that will be recommended.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Dönem sonu sınavı

16

28/05/2018

3

100

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

8

10

80

Sınıf dışı çalışma

5.5

3

16.5

Dönem sonu sınavı için hazırlık

20

2

40

Dönem sonu sınavı

3

1

3

Diğer 1

5.5

11

60.5

Toplam iş yükü

200