Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IMB1006 YAPI BİLGİSİ 2+0+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Muteber ERBAY
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
Staj5 Gün
 
Dersin Amacı
Yapı ve yapı eylemine giriş, genel kavramların belirlenmesi, amaç-malzeme-biçim ilişkisinin açıklanması, yapım ve yapım sistemleri, yapı taşıyıcı sitemlerinin ve detaylarının öğretilmesi ve uygulamaya dönüştürme yeteneğinin geliştirilmesi.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

yapı ve yapı eylemine dair genel kavramları öğrenebilecekler.

4,5,11

1

ÖÇ - 2 :

yapım, yapım sistemleri, taşıyıcı sistemler ve yapı öğelerini tanıyabilecekler.

4,5,11

1

ÖÇ - 3 :

yapı dış kabuğu, iç bölmeler ve sirkülasyon alanlarını öğrenebilecekler.

4,5,11,12,13

1

ÖÇ - 4 :

ders içeriğinde öğrendikleri teknik bilgileri uygulamaya dönüştürme yeteneğini kazanabilecekler.

3,4,5,7,9,10,11

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Yapı ve yapı eylemi, amaç-malzeme-biçim ilişkisiMimari kavramlar ve detaylar, yapı öğelerinin tanıtılmasıYapının oluşma süreci ve yapıyı etkileyen etmenlerYapım sistemleri, taşıyıcı sistemler, yapı elemanları ve malzemeleri İşlevsel yapı elemanları: dış kabuk, iç bölmeler ve düşey sirkülasyon alanları

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Yapıya Giriş-Yapı-Yapım(Konstrüksiyon)-Strüktür Kavramları, Amaç-Biçim-Malzeme İlişkisi

 Hafta 2

Yapının Oluşma Süreci, Yapı Malzemeleri, Yapı Bileşenleri, Yapı Elemanları

 Hafta 3

Yapıyı Etkileyen Etmenler,Yapım Süreci ve Yapı Elemenlarının İşlevlerine Göre Yapıyı Sınıflandırmak

 Hafta 4

Yapım Sistemleri - İlkel Yapım Sistemleri ve Geleneksel Yapım Sİstemleri

 Hafta 5

Yapım Sistemleri - Gelişmiş Geleneksel ve Endüstrileşmiş Yapım Sistemleri

 Hafta 6

Mimari Kavramlar

 Hafta 7

Yapıya Etki Eden Kuvvetler, Yüklerin Taşıtılması Açısından Yapım Sistemleri(Yığma ve İskelet)

 Hafta 8

Döşemeler: Tasarımı Belirleyen Statik, Yapısal, Fiziksel, Kimyasal ve Mekanik Etmen ve Gereksinimler

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Döşemelerin Sınıflandırılması: Plak - Kirişli - Mantar - Seramik - Metal - Ahşap Döşemeler

 Hafta 11

Binadaki Yerine Göre Döşemelerin Tasarımı ve Döşeme Kaplamalarının Seçim Ölçütleri

 Hafta 12

Duvar Sistemleri

 Hafta 13

Kapı ve Pencereler

 Hafta 14

Merdivenler: İç ve Dış Merdivenler, Tasarım Ölçütleri, Boyutlandırma İlkeleri

 Hafta 15

Merdivenler: İç ve Dış Merdivenler, Tasarım Ölçütleri, Boyutlandırma İlkeleri

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Türkçü, Çetin, 2004, YAPIM-İlkeler - Malzemeler - Yöntemler - Çözümler, Birsen Yayınevi.

2Erten, Erkin, 2014, Mimarlıkta Yapı- Yapım, Birsen Yayınevi, İstanbul.

3Oymael, Sabit,2015, Yapı Bilgisi 1, Birsen Yayınevi, İstanbul.

4Oymael, Sabit,2015, Yapı Bilgisi 2, Birsen Yayınevi, İstanbul.

 

İlave Kaynak

1Ching, Francis, D., K., Adams, Cassandra, 2006, Çizimlerle Bina Yapım Rehberi, Yapı Yayın, İstanbul.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

13/04/2018

1

30

Kısa sınav

13

09/05/2018

1

20

Dönem sonu sınavı

16

31/05/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Arasınav için hazırlık

2

8

16

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Ödev

2

3

6

Dönem sonu sınavı için hazırlık

3

8

24

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

76