Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IMB4021 İÇ MİMARİ PROJE - VII 4+4+0 ECTS:8
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulZ.IMB3018 - İç Mimari Proje - VI dersini geçmiş olmalı
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 4 saat teorik ve 4 saat uygulama
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. Betül AKGÜL
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu döneme kadar alınmış kuramsal ve uygulamalı derslerden edinilmiş bilgilerin ışığında iç mekan düzenlemesi ile ilgili bir problemin çözümüne yönelik projeler üretmek.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

tasarım yaklaşımları, kavramsal tasarım, mekan organizasyonu, renk, doku, malzeme gibi temel kavramları bir proje konusu bağlamında yorumlayabilecek ve uygulayabilecekler.

ÖÇ - 2 :

bir proje konusu bağlamında, projeye özgü sınırlar, vitrin tasarımları, amblem ve / veya logo konularında çözümler önerebilecekler.

ÖÇ - 3 :

kavramsal düşünme, bilgi toplama, araştırma, eleştirme, yorumlama, sorgulama, soyutlama, çözüm / seçenek üretme, aktarma, karar verme, geliştirme, sunum yapma adımlarını bir proje konusu bağlamında yeniden geliştirebilecekler.

ÖÇ - 4 :

Öğrenci, verilen speifik bir problem alanı (mekansal organizasyon, tarihi bina iç mekanı gibi), bu döneme kadar edindiği kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgileri kullanarak projelendirebilecekler.

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Üniversite ya da yakın çevresinden, kentten belirlenen mevcut mekan organizasyonlarının yeniden düzenlenmesine yönelik proje çalışmaları. Ele alınan mekan organizasyonunda renk, doku, malzeme ve işlevsel ilişkiler dikkate alınarak iç mekan düzenleme seçenekleri üretilmesi.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Proje gruplarının oluşturulması, konu tespiti

 Hafta 2

Konu ve Çalışma Programının Öğrencilere duyurulması Restoran-Bar ile ilgili senaryonun geliştirilmesi. Konu ile ilgili bilgileri toplanması

 Hafta 3

Restoran-Bar tipi ve kavramlarının irdelenmesi, senaryonun geliştirilmesi

 Hafta 4

Restoran-Bar ile ilgili örneklerin analiz paftalarının teslimi ve sunumu (50/70) İlk eskizlerin geliştirilmesi

 Hafta 5

Stüdyo Çalışması ve ilk maket istenmesi

 Hafta 6

1. Jüri (imaj konsept çalışmaların değerlendirilmesi) Stüdyo Çalışması

 Hafta 7

Stüdyo Çalışması

 Hafta 8

Stüdyo Çalışması

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Stüdyo Çalışması

 Hafta 11

Stüdyo Çalışması 2.Jüri (Tasarım Yaklaşımları Çalışmalar ve final teslimin yapılan çalışmaların değerlendirilmesi)

 Hafta 12

Stüdyo Çalışması ve malzemenin tartışılması

 Hafta 13

Stüdyo Çalışması ve rengin tartışılması

 Hafta 14

Stüdyo Çalışması ve sunum tekniklerin tartışılması

 Hafta 15

Proje teslim haftası (sınıf dışı çalışma) / Proje teslimi

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Tepecik, A. 1994; Grafik Tasarlama İlkelerine Dayalı Tasarım Yöntem ve Teknikleri, Gazi Üniversitesi, Doktora Tezi, Ankara

 

İlave Kaynak

1Derin, E. N. 2002; Grafik Tasarımda Yaratıcılığın Geliştirilmesi, Doktora Tezi

2Gyorgy, K.; Sıng, İmage and Symbol, Studio vista, London.

3Hensel, M., Menges, A., Hight C.2009; Space Reader Heterogeneous Space in Architecture, Wiley-Academy, ISBN: 0470519436

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Dönem sonu sınavı

16

3

100

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

8

12

96

Sınıf dışı çalışma

9.5

3

28.5

Dönem sonu sınavı için hazırlık

31

2

62

Dönem sonu sınavı

3

1

3

Diğer 1

5.5

11

60.5

Toplam iş yükü

250