Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IMB4015 İÇ MEKAN RESTORASYONU 2+2+0 ECTS:6
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Laboratuar Çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 2 saat uygulama
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Tülay ZORLU
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriÖğr.Gör.Saffet E. LÜLECİ
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Koruma kavramının hem ülkemizde hem de diğer ülkelerdeki tarihsel gelişimi, koruma türleri ve yöntemleri ile restorasyon tekniklerinin seçilen örnekler üzerinde incelenmesi; özgün işlevlerini yitiren tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesi söz konusu olduğunda izlenecek yöntem ve yaklaşımların değerlendirilmesi.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

koruma kavramı, koruma kavramının dünyada ve Türkiye'de tarihsel gelişimi, Türkiye'de korumanın yasal ve örgütsel yapısısın anlatabilecekler

ÖÇ - 2 :

yapıları korunmaya değer kılan ölçütlerin neler olduğunu açıklayabilecekler

ÖÇ - 3 :

korunması gerekli yapılara müdahale biçimleri ve restorasyon tekniklerini anlatabilecekler

ÖÇ - 4 :

korunması gerekli yapıların yeniden işlevlendirilmesinde işlev seçimini etkileyen faktörleri ve yaklaşımları açıklayabilecekler

ÖÇ - 5 :

ülkemizde ve dünyada yeniden işlevlendirilmiş tarihi yapı örneklerinin müdahale süreci ve yaklaşımlarının değerlendirebilecekler

ÖÇ - 6 :

tarihi bir yapının yeniden işlenlendilmesine yönelik bir proje yapabilecekler

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Koruma kavramı, kapsamı sınıflandırılması*Taşınır-taşınmaz kültür varlıkları, doğa varlıkları ve sit kavramıKoruma düşüncesinin ortaya çıkışı ve gelişimi Türkiye'de korumanın yasal ve örgütsel yönleriKorumayı gerekli kılan değerlerKoruma ölçütleri ve korunacak değerlerin tanımı. Tescilli yapılara müdahale biçimleri (bakım, basit onarım, esaslı onarım) Restorasyon teknikleri (sağlamlaştırma, bütünleme, yenileme, çağdaş ek, yeniden yapım, temizleme) Korunması gerekli yapıların yeniden işlevlendirilmesi ve işlev seçimini etkileyen faktörler. Hem ülkemizde hem de diğer ülkelerdeki örneklerin incelenmesi. Verilen teorik bilgiler dahilinde belirlenen bir yapı üzerinde yeniden işlevlendirmeye yönelik restorasyon uygulama projesinin gerçekleştirilmesi.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Dersin tanımı, derste kullanılacak araç ve gereçlerin tanıtımı. Öğrenci gruplarının belirlenmesi

 Hafta 2

Koruma Kavramı. Türkiye ve Dünya'da Korumayla İlgili Örgütlenme. Türkiye Korumayla İlgili Yasal Düzenlemeler. Koruma Kapsamı Sınıflandırılması ve korumaya Değer Olma Ölçütleri.

 Hafta 3

Korunması gerekli yapılara müdahale biçimleri. Tarihi yapıların yeniden kullanımları. Yeni işlev seçimini etkileyen faktörler.

 Hafta 4

Yeniden kullanılan Örnek Tarihi Yapıların Analizi. öğrenci sunumları ve tartışma

 Hafta 5

Yeniden kullanılan Örnek Tarihi Yapıların Analizi. öğrenci sunumları ve tartışma

 Hafta 6

İç mekan restorasyon uygulaması için yapının belirlenmesi, yeni işlev önerileri ve konu hakkında araştırma yapılması.

 Hafta 7

Uygulama için belirlenen yapıya yeni işlev önerilerinin tartışılması. Uygun işlevin seçilmesi.

 Hafta 8

Uygulama için belirlenen yapıya tasarım önerilerinin tartışılması

 Hafta 9

Yarıyıl içi çalışma

 Hafta 10

Uygulama için belirlenen yapıya tasarım önerilerinin tartışılması.

 Hafta 11

Uygulama için belirlenen yapıya tasarım önerilerinin tartışılması.

 Hafta 12

Uygulama için belirlenen yapıya tasarım önerilerinin tartışılması.

 Hafta 13

Uygulama için belirlenen yapıya tasarım önerilerinin sunulması.

 Hafta 14

Uygulama için belirlenen yapıya tasarım önerilerinin detaylandırılması.

 Hafta 15

Uygulama için belirlenen yapıya tasarım önerilerinin detaylandırılması.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Ahunbay, Z. 1996; Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, Yem, İstanbul

2Altınoluk, Ü. 1998; Binaların Yeniden Kullanımı, Yem Publishing House, İstanbul

 

İlave Kaynak

1Feilden, M.B. 2003; Conservation of Historic Buildings, Third Edition, Elsevier ; Architectural Press, London

2Powel, K. 1999; Architecture Reborn The Conversion and Reconstruction of Old Buildings, Laurence King Publising, London

3Latham, D. 2002; Creative Re-Use of Buildings, 1, Donhead Publishing, United Kingdom

4Broto, C. 2005; New Concepts in Renovating, Structure Publising, Barcelona

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

1

30

Uygulama

13

1

8

Ödev

5
6

Dönem sonu sınavı

16

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

1

14

14

Sınıf dışı çalışma

8

9

72

Arasınav için hazırlık

8

1

8

Arasınav

1

1

1

Uygulama

3

8

24

Ödev

8

3

24

Dönem sonu sınavı için hazırlık

10

1

10

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

154