Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IMB3013 İÇ MİMARİ PROJE - V 4+4+0 ECTS:8
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulZ.IMB2000 - İç Mimari Proje - IV dersini geçmiş olmalı
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 4 saat teorik ve 4 saat uygulama
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Erkan AYDINTAN
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleriİlgili öğretim üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Hacmin iç mekan donatımı, sabit ve hareketli donatılar, form araştırmaları, malzeme, renk, doku etkileri, işlevsel analiz, işlevler ve ilişkiler sistemi, insan-eylem-biçim ilişkilerinin kavramsal altyapısının görsel algıya dayalı örneklerle desteklenerek verilmesi
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

iç mekan düzenlenmesinde renk, doku, yön, doluluk, boşluk, donatı yoğunluğu, aydınlatma ve malzeme özelliklerini vurgulayabilecekler, tarihsel gelişim ve sürec içinde iç mekan düzenleme ilişkilerini inceleyebilecekler.

1,11

2,3,5,6

ÖÇ - 2 :

tasarım yaklaşımları, kavramsal tasarım, mekan organizasyonu, renk, doku, malzeme gibi temel kavramları bir proje konusu bağlamında yorumlayabilecek ve uygulayabilecekler.

5,6,13

2,3,5

ÖÇ - 3 :

bir proje konusu bağlamında, projeye özgü sınırlar, vitrin tasarımları, amblem ve / veya logo konularında çözümler önerebilecekler.

3,5,6,13

2,3,5

ÖÇ - 4 :

bir grup karşısında sunum yapabilme becerisini test edebilecekler.

12

2,5

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Öğrencinin iç mekan düzenleme ile ilgili edindiği bilgilere dayanılarak; farklı işlevsel organizasyonların bir arada olduğu iç mekan düzenlemeleri üretmek. Bu yarıyılda lokanta ( mutfak ve diğer servis birimleri ile birlikte ) , sosyal merkez ( öğrenci ya da öğretim üyeleri için) , farklı birimleri barındıran satış merkezleri vb. gibi iç mekan düzenleme projeleri üretilmek.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Proje gruplarının oluşturulması, konu tespiti Çalışma Programının Öğrencilere duyurulması

 Hafta 2

Spa Merkezi ile ilgili senaryonun geliştirilmesi. Konu ile ilgili bilgileri toplanması

 Hafta 3

Spa Merkezi tipi ve kavramlarının irdelenmesi, senaryonun geliştirilmesi

 Hafta 4

Spa Merkezi ile ilgili örneklerin analiz paftalarının teslimi ve sunumu İlk eskizlerin geliştirilmesi

 Hafta 5

Stüdyo Çalışması

 Hafta 6

Stüdyo Çalışması ve ilk maket istenmesi

 Hafta 7

Stüdyo Çalışması

 Hafta 8

Stüdyo çalışması

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Stüdyo Çalışması

 Hafta 11

Stüdyo Çalışması ve malzeme önerileri

 Hafta 12

Stüdyo Çalışması

 Hafta 13

Stüdyo Çalışması ve rengin önerileri

 Hafta 14

Stüdyo Çalışması ve sunum tekniklerin önerileri

 Hafta 15

Proje teslim haftası / Proje teslimi

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Samara, T. 2007; Design Elements/A Graphic Style Manuel, Yayınevi : Rockport Publisher ISBN: 1592532616

 

İlave Kaynak

1Gordon, G. 2003; Interıor Lıghtıng for desıgners, Wıley-Academy, ISBN: 047144118X

2Genç, A., Sıpahioğlu, A. ; Görsel Algılama - Sanatta Yaratıcı Süreç, Sergi Yayınevi, İzmir

3Scott, R. G. 1951; Design Fundamentals, Mc Graw- Hill Book Company , Inc. , New York

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Dönem sonu sınavı

16

30/05/2018

3

100

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

8

14

112

Sınıf dışı çalışma

4

10

40

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

5

1

5

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

5

2

10

Proje

5

10

50

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

15

2

30

Dönem sonu sınavı

3

1

3

Diğer 1

1

11

11

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

262