Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IMB2001 İÇ MİMARİ PROJE - III 4+4+0 ECTS:8
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulZ.IMB1002 - İç Mimari Proje - II dersini geçmiş olmalı
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 4 saat teorik ve 4 saat uygulama
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Şengül YALÇINKAYA
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleriİlgili öğretim üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Diğer kuramsal dersler ve proje derslerinde görsel ağırlıklı anlatım araçlarıyla öğrenciye verilen bilgilerin ışığı altında bir iç mimari probleme yönelik olarak çözüm öneren projeler üretilmek.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

herhangi bir tasarım problemi karşısında insanın psikolojik, sosyolojik, fizyolojik gereksinmeleri, davranış ve eylemlerini tanımlayabilecek, ilişkilendirebilecek ve tasarlayabilecekler.

ÖÇ - 2 :

tasarım yaklaşımları, kavramsal tasarım, mekan organizasyonu, renk, doku, malzeme gibi temel kavramları bir proje konusu bağlamında yorumlayabilecek ve uygulayabilecekler.

ÖÇ - 3 :

eskiz, 2 / 3 boyutlu çizimler, 2 / 3 boyutlu grafik anlatımlar, katı model anlatımları gibi farklı anlatım dillerini kullanabilecekler.

ÖÇ - 4 :

kavramsal düşünme, bilgi toplama, araştırma, eleştirme, yorumlama, sorgulama, soyutlama, çözüm / seçenek üretme, aktarma, karar verme, geliştirme, sunum yapma adımlarını bir proje konusu bağlamında yeniden geliştirebilecekler.

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

İç mekan düzenlenmesinde renk, doku, yön, doluluk, boşluk, donatı yoğunluğu, aydınlatma vemalzeme özelliklerini vurgulamak, tarihsel gelişim ve süreç içinde iç mekan düzenleme ilişkilerini incelemek, Mevcut ya da yaratılacak bir mekan üzerinde insan gereksinimlerine, davranış ve eylemlerine yanıt verecek iç mekan düzenlemesi yaratmak, proje önerileri geliştirmek. Bu proje kapsamında ofis, mağaza, büro, muayene gibi işlevlere sahip mekanlar tasarlamak, ya da mevcut olan bu tür mekanların iç mekan düzenlemesini yapmak.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Proje gruplarının oluşturulması, konu tespiti Çalışma programının öğrencilere duyurulması

 Hafta 2

Güzellik Salonu ile ilgili senaryonun geliştirilmesi. Konu ile ilgili bilgileri toplanmas

 Hafta 3

Güzellik Salonu tipi ve kavramlarının irdelenmesi

 Hafta 4

Güzellik Salonu ile ilgili örneklerin analiz paftalarının teslimi ve sunumu İlk eskizlerin geliştirilmesi

 Hafta 5

Stüdyo Çalışması

 Hafta 6

Stüdyo Çalışması ve ilk maket istenmesi

 Hafta 7

Stüdyo Çalışması 1. Jüri

 Hafta 8

Stüdyo Çalışması

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Stüdyo Çalışması

 Hafta 11

Stüdyo Çalışması ve malzemenin tartışılması

 Hafta 12

Stüdyo Çalışması

 Hafta 13

Stüdyo Çalışması ve rengin tartışılması

 Hafta 14

Stüdyo Çalışması ve sunum tekniklerin tartışılması

 Hafta 15

Proje teslim haftası / Proje teslimi

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Ural, S., E. 1995; Mimarlıkta Renk: Yapay ortamların renklendirilmesinde renk dinamikleri, Doktora Tezi, KTÜ, FBE, Mimarlık ABD, Trabzon

 

İlave Kaynak

1San Martin, M. 2008; Interiors by Color / Kolon, Yayınevi : Loft Publication, SISBN: 8496936201

2Gyorgy, K.; Sıng, İmage and Symbol, Studio vista, London.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Dönem sonu sınavı

16

04/01/2016

3

100

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

8

10

80

Sınıf dışı çalışma

5.5

3

16.5

Dönem sonu sınavı için hazırlık

20

2

40

Dönem sonu sınavı

3

1

3

Diğer 1

5.5

11

60.5

Toplam iş yükü

200