Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IMB2009 GRAFİK VE MODEL ANLATIMI 2+1+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 1 saat uygulama
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Erkan AYDINTAN
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
İç Mimar adaylarının Grafik Düşünme becerilerini geliştirerek, İç Mekan Tasarımı sürecinde yüzeylerde kullanılacak Grafik Öğeleri, mekanın kimliği ve verilecek olan mesajlara göre iyi bir şekilde kompoze edebilmelerinin sağlanması.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

algı kavramı, algı özellikleri, görsel algılama ve Gestalt kavramlarını tanımlayabilecekler.

3

1

ÖÇ - 2 :

iç mekan kavramını, önemini ve iç mekan algısında yüzeyin rolünü anlatabilecekler.

5

1,3

ÖÇ - 3 :

tasarımcı ve kullanıcı arasında odak yüzeyi aracılığı ile gerçekleşen kitleye yönelik iletişim ilişkisini tartışabilecekler.

3,5,11

1,3

ÖÇ - 4 :

odak yüzeyi üzerindeki Grafik Tasarım organizasyonlarında aranan özellikleri özetleyebilecekler.

4,13

1,6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Çevre ve Çevre Algısı: Çevre Kavramı, İnsan-Çevre İlişkisi ve Çevrenin Sınıflandırılması, Algı Kavramı, Algı Özellikleri, Görsel Algılama ve Gestalt Kavramı İç Mekan ve İç Mekan Algısı: Mekan Kavramı ve Mimaride Mekan Mekan Türleri, İç Mekan Kavramı ve Önemi (İç Mekan-İnsan Etkileşimi / İç Mekan Algısı) , Yüzey Kavramı (Genel Anlamda Mimaride Yüzey Kavramı ve Yüzey Türleri / İç Mekanda Yüzey / İç Mekanda Odak Yüzeyi) , Odak Yüzeyi Aracılığı İle Kitleye Yönelik İletişim (İletişim Süreci / Grafik İletişim, Bildiri (İşaret) Kavramı / İç Mekanda Grafik İletişim) Odak Yüzeyi Üzerindeki Grafik Tasarım Organizasyonlarında Aranan Özellikler: Grafik (Görsel) Tasarım Elemanları, Grafik (Görsel) Tasarım (Düzenleme / Organizasyon) İlkeleri Odak Yüzeyinin, Yapısal ve Görsel Özelliklerine Göre GruplanmasıOdak Yüzeyinin, Amaçlarına Göre (Pragmatik Açıdan) Gruplanması

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Çevre ve Çevre Algısı: Çevre Kavramı, İnsan-Çevre İlişkisi ve Çevrenin Sınıflandırılması

 Hafta 2

Algı Kavramı, Algı Özellikleri, Görsel Algılama ve Gestalt Kavramı İç Mekan ve İç Mekan Algısı: Mekan Kavramı ve Mimaride Mekan Mekan Türleri, İç Mekan Kavramı ve Önemi (İç Mekan-İnsan Etkileşimi / İç Mekan Algısı)

 Hafta 3

Yüzey Kavramı (Genel Anlamda Mimaride Yüzey Kavramı ve Yüzey Türleri / İç Mekanda Yüzey / İç Mekanda Odak Yüzeyi) , Odak Yüzeyi Aracılığı İle Kitleye Yönelik İletişim (İletişim Süreci / Grafik İletişim, Bildiri (İşaret) Kavramı / İç Mekanda Grafik İletişim)

 Hafta 4

Grafik (Görsel) Tasarım Elemanları; Nokta, Çizgi Uygulama: Verilen mekanda Nokta, Çizgi öğelerini kullanarak bir odak yüzeyi tasarlayınız

 Hafta 5

Grafik (Görsel) Tasarım Elemanları; Biçim, Form Uygulama: Verilen mekanda Biçim, Form öğelerini kullanarak bir odak yüzeyi tasarlayınız

 Hafta 6

Grafik (Görsel) Tasarım Elemanları; Yön, Ölçü, Aralık Uygulama: Verilen mekanda Yön, Ölçü, Aralık öğelerini kullanarak bir odak yüzeyi tasarlayınız

 Hafta 7

Grafik (Görsel) Tasarım Elemanları;Renk Uygulama: Verilen mekanda Renk öğesini kullanarak bir odak yüzeyi tasarlayınız

 Hafta 8

Grafik (Görsel) Tasarım Elemanları; Doku Uyguluma: Verilen mekanda Doku öğesini kullanırak bir odak yüzeyi tasarlayınız

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Grafik (Görsel) Tasarım İlkeleri; Görsel Devamlılık Uygulama: Verilen mekanda Görsel Devamlılık ilkesini kullanarak bir odak yüzeyi tasarlayınız

 Hafta 11

Grafik (Görsel) Tasarım İlkeleri; Görsel Birlik Uygulama: Verilen mekanda Görsel Birlik, ilkesini kullanarak bir odak yüzeyi tasarlayınız

 Hafta 12

Grafik (Görsel) Tasarım İlkeleri; Denge, Orantısal İlişki Uygulama: Verilen mekanda Denge ve Orantısal İlişki ilkelerini kullanarak bir odak yüzeyi tasarlayınız Ödev: KTÜ, AKM Fuaye alanındaki bir duvar, odak yüzeyi olarak tasarlanacaktır.

 Hafta 13

Grafik (Görsel) Tasarım İlkeleri; Görsel Hiyerarşi Uygulama: Verilen mekanda Görsel Hiyerarşi ilkesini kullanarak bir odak yüzeyi tasarlayınız Ödev:Seçeceğiniz herhangi işlevli bir mekanda, uygun bulduğunuz bir düşey yüzey, odak yüzeyi olarak tasarlanacaktır.

 Hafta 14

Odak Yüzeyinin Dizimsel Özellikleri Ödev:İçinde bulunduğunuz mekanda bir karma sergi gerçekleştirilecektir. Mekanın uygun bulduğunuz bir yerine, odak yüzeyi tasarlanacaktır.

 Hafta 15

Odak Yüzeyinin Amaçları Uygulama: Verilen mekanda belli bir amaç ya da amaçlar doğrultusunda bir odak yüzeyi tasarlayınız Ödev: İç Mimari Proje III kapsamında çalıştığınız mekan içerisinde uygun bulduğunuz bir yerine, odak yüzeyi tasarlanacaktır.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Aydıntan E., Sağsöz, A. 2009; Grafik Tasarım ve İç Mekan, Mimarlar Odası Trabzon Şubesi Yayınları, Trabzon

2Fikret Uçar, T. 2004; Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkılap Yayınları, İstanbul

 

İlave Kaynak

1Ching, Francıs D. K., 2002; Mimarlık, Yem yayınları, İstanbul

2Genç, A., Sıpahioğlu, A. ; Görsel Algılama - Sanatta Yaratıcı Süreç, Sergi Yayınevi, İzmir

3Gyorgy, K.; Sıng, İmage and Symbol, Studio vista, London.

4Divanlıoğlu, D. 1997; Tasar'ın Öğe ve İlkeleri, Birsen yayınevi, İstanbul

5Odabaşı, H. A. 1996; Grafikte Temel Tasarım, Cem Ofset, İstanbul

6Şenyapılı, Ö. 1996; Görsel Sanatlar ve İletişim, Sanatyapım Yayıncıllık, Ankara

7Derin, E. N. 2002; Grafik Tasarımda Yaratıcılığın Geliştirilmesi, Doktora Tezi

8Tepecik, A. 1994; Grafik Tasarlama İlkelerine Dayalı Tasarım Yöntem ve Teknikleri, Gazi Üniversitesi, Doktora Tezi, Ankara

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

13/11/2015

2

30

Proje

7
8
10

28/18/2015
04/11/2015
18/11/2015

3
3
3

6

Uygulama

4
5
6

07/10/2015
14/10/2015
21/10/2015

3
3
3

6

Ödev

11
12
13
14

25/11/2015
02/12/2015
09/12/2015
16/12/2015

8
8
8
8

8

Dönem sonu sınavı

16

31/12/2015

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2.5

10

25

Arasınav için hazırlık

5

1

5

Arasınav

1

1

1

Uygulama

3

3

9

Ödev

3

4

12

Dönem sonu sınavı için hazırlık

5

1

5

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

2

7

14

Diğer 2

1

3

3

Toplam iş yükü

75