Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IMB1001 İÇ MİMARLIKTA TEKNİK RESİM - I 2+2+0 ECTS:8
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 2 saat uygulama
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Erkan AYDINTAN
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriDoç.Dr. Muteber ERBAY, Yrd.Doç.Dr.Şengül YALÇINKAYA
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Temel teknik çizim mantığının kavratılarak ve teknik anlatım becerilerinin kazandırılması.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

teknik yazı yazabilecekler

12

1,3

ÖÇ - 2 :

teknik çizimlerde kullanılan araç ve gereçleri tanıyıp doğru yöntem ve tekniklerle kullanabilecekler

7,8,12

1,3,4

ÖÇ - 3 :

basit izdüşüm yöntemi ile geometrik biçimleri ve formları çizebilecekler.

7,8,12

1,3,4

ÖÇ - 4 :

teknik anlatımda derinlik ifadesi verebilecekler.

7,8,12

1,3,4

ÖÇ - 5 :

ölçü ve ölçek konularını kavrayabilecekler.

3,8,12

1,3,4

ÖÇ - 6 :

izdüşüm yöntemi ile basit geometrik formları ve tekil mobilyaları ortografik olarak ifade edebilecekler.

3,6,9

1,3,4

ÖÇ - 7 :

teknik anlatımda rapido kullanabilecekler.

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Teknik yazı yazma egzersizleri. Teknik çizimlerde kullanılan araç, gereçlerinin ve kullanım yöntemlerinin tanıtılması. Basit izdüşüm yöntemi ile basit ve karmaşık geometrik biçimlerin - formların çizilmesi. Militar perspektik anlatımı. Teknik anlatımda derinlik ifadesi anlatımı ve uygulamaları. Ölçü ve ölçek kavramının anlatılması ve uygulamaları. İz düşüm yöntemi ile plan ve kesit alma tekniğinin anlatımı. Basit geometrik formlar ve tekil mobilyalar üzerinden kesit alma uygulamaları. Teknik anlatımda rapido kullanımı, malzemelerin tanıtımı ve çizgi egzersizleri.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Teknik yazı yazma egzersizleri. Uygulama: Özgeçmiş yazımı.

 Hafta 2

Teknik çizimlerde kullanılan araç ve gereçlerinin tanıtılması. Uygulama: Serbest el çizgi çalışmaları.

 Hafta 3

Teknik çizimlerde kullanılan araç gereç ve kalemlerin kullanım yöntemleri. Teknik araç gereçlerle çizgi çalışmaları.

 Hafta 4

Basit izdüşüm yöntemi ile nokta, çizgi, yüzey ve temel geometrik biçimlerin ifade edilmesi. Militar perspektif anlatımı. Ödev: Basit geometrik formların katı modellemesi

 Hafta 5

Basit geometrik formların izdüşüm yöntemi ile farklı kombinasyonlarda yeniden ifade edilmesi.

 Hafta 6

Karmaşık geometrik formların izdüşüm yöntemi ifade edilmesi. Basit geometrik formların açılı olarak ifade edilmesi.

 Hafta 7

Teknik anlatımda derinlik ifadesi. Uygulama: Basit geometrik formlar ile oluşturulmuş kompozisyonlarda derinlik ifadesi çalışmaları

 Hafta 8

Ölçü ve ölçek kavramının anlatılması ve konu ile ilgili egzersizler yapılması

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

İz düşüm yöntemi ile plan ve kesit alma. Uygulama: Basit geometrik formlar ile kesit alma egzersizleri.

 Hafta 11

Açılı yerleştirilmiş basit geometrik formlar üzerinden kesit alma egzersizleri.

 Hafta 12

Basit geometrik formlardan oluşan kompozisyonlar üzerinden kesit alma egzersizleri.

 Hafta 13

Mobilya anlatımlarında ortografik çizim egzersizleri. Uygulama: Çizim masası plan, kesit ve görünüşü çizimi

 Hafta 14

Mobilya anlatımlarında ortografik çizim egzersizleri. Uygulama: Kitaplık plan, kesit ve görünüşü çizimi Ödev: Oturma birimi, masası plan, kesit ve görünüşü çizimi

 Hafta 15

Teknik anlatımda rapido kullanımı, malzemelerin tanıtımı ve çizgi egzersizleri.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Şahinler, O. ve Kızıl, F. 1990; Mimarlıkta Teknik Resim, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul

 

İlave Kaynak

1Bankol, A. ve Bland S. 1991; Technical Drawing; Plane and Solid Geometry, Longman

2Giesecke, F., E. 1992; Principles of Technical Drawing, Prentice Hall

3Bielefeld, B. ve Skiba, I. 2006; Basics Technical Drawing (Basics), First edition, Birkhäuser, Basel

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

15/11/2016

3

30

Uygulama

1
2
3
4
7
12
13

19/09/2016
26/09/2016
03/10/2016
10/10/2016
31/10/2016
28/11/2016
05/12/2016

3
3
3
3
3
3
3
3
3

12

Ödev

5
6
11
14
15

10/10/2016
17/10/2016
21/11/2016
05/12/2016
12/12/2016

3
3
3
3
3
3

8

Dönem sonu sınavı

16

30/12/2015

3

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

4

14

56

Sınıf dışı çalışma

6

14

84

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

10

1

10

Arasınav

3

1

3

Uygulama

3

7

21

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

3

3

9

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

10

1

10

Dönem sonu sınavı

3

3

9

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

202