Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IMB1005 İÇ MİMARLIĞA GİRİŞ 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Tülay ZORLU
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
iç mimari tasarımın temellerini oluşturan bilgileri ve tasarım yaklaşımlarını öğreterek, öğrencilerin bir tasarım problemini çözebilmek için gerekli kuram, metod ve becerileri kazanmasını sağlamak
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

iç mimarlık mesleğinin sorumluluk alanlarını ve diğer disiplinlerle ilişkisini açıklayabilecekler

3,4,5,7,8

1,3

ÖÇ - 2 :

tasarım süreci ve tasarım yaklaşımlarını gelişimini ifade edebilecekler

ÖÇ - 3 :

form, mekan, işlev kavramlarını ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi özetleyebilecekler

ÖÇ - 4 :

eylem, eylem alanı kavramlarını açıklayabilecekler.

ÖÇ - 5 :

insan mekan ilişkisi bağlamında kullanıcı gereksinmeleri ve iç mekan tasarımı ilişkisini açıklayabilecekler

ÖÇ - 6 :

kullanıcıya ilişkin antropometrik boyutları öğrenerek ve bu bilgileri tasarımda kullanabilecekler

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

iç mimarlığın sorumluluk alanı, tasarı süreci ve tasarım yaklaşımları. Tasarım ve yaratıcılık temelinde form, mekân ve işlev. İç mekân tasarımında insan-mekan ilişkisi bağlamında kullanıcı gereksinmeleri ve kullanıcı boyutları.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Tanışma, iç mimarlık eğitimi, mesleği seçme nedenleri ve beklentiler. Dersin içeriğinin açıklanması.

 Hafta 2

İç Mimarlık nedir, tanımı, uygulama alanları, Projeler, örnekler, diğer disiplinlerle ilişkiler.

 Hafta 3

Tasarım kavramı, tasarım süreci, tasarım yaklaşımları.

 Hafta 4

İç mimari tasarım süreci ve yaratıcılık.

 Hafta 5

İç mimari tasarımda eskizin önemi. Bir çevre analiz yöntemi olarak eskiz. Düşünme Yöntemi olarak eskiz.

 Hafta 6

Mimarlıkta form olgusu, Form elemanları, Form oluşturma biçimleri. Ünlü tasarımcılardan örnekler.

 Hafta 7

Mekan olgusu, mekanı oluşturan öğeler, mekan türleri.

 Hafta 8

İşlev kavremı. İşlev şeması oluşturma. Uygulama

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Mekan örgütlenmesinde prensipler. Eylem, eylem alanı kavramları.

 Hafta 11

İnsan mekan ilişkisi ve kullanıcı gereksinmeleri.

 Hafta 12

İnsan- ölçü- biçim ilişkisi, insanın statik ve dinamik ölçüleri.

 Hafta 13

Konutta işlevsel dağılım, işlev şemaları örnekleri,

 Hafta 14

Uygulama

 Hafta 15

Ünlü iç mimarların tasarım anlayışlarının görsel sunumlarla irdelenmesi.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

09/11/2015

1

30

Yıl içi çalışma

13

07/12/2015

1

20

Dönem sonu sınavı

16

28/12/2015

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

15

30

Sınıf dışı çalışma

1

14

14

Arasınav için hazırlık

6

2

12

Arasınav

1

2

2

Uygulama

2

2

4

Ödev

9

1

9

Dönem sonu sınavı için hazırlık

8

1

8

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

80