Türkçe | English
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK ve ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM) - %30 İngilizce
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/eee
Tel: +90 0462 3253154 , 3772906
MF
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK ve ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM) - %30 İngilizce
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

EEE3003System Dynamics and Control3+0+0AKTS:5
Yıl / YarıyılGüz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüELEKTRİK ve ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiProf. Dr. İsmail Hakkı ALTAŞ
Diğer Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Mustafa Şinasi AYAS,
Öğretim Diliİngilizce
StajYok
 
Dersin Amacı:
Bu ders kontrol sistemleri hakkında temel bilgiyi sağlar
 
Öğrenim KazanımlarıBPKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : Fiziki sistemleri ve kontrol sistem kavramlarını öğreneceklerdir.1,3,5,8,111,3,6
ÖK - 2 : Kontrol sistemleri için gerekli matematik bilgisini gözden geçirip, fiziki sistemlerim matematik modellerini çıkarabileceklerdir.1,3,5,8,111,3,6
ÖK - 3 : Transfer fonksiyonlar, blok diyagramlar ve işaret akış grafikleri ile sistem modellerini temsil edebileceklerdir.1,3,5,8,111,3,6
ÖK - 4 : Durum değişkenleri ve durum uzayı modellemesi yapabileceklerdir.1,3,5,8,111,3,6
ÖK - 5 : Simülasyon diyagramları geliştirip, sistemleri bilgisayarda inceleyebileceklerdir.1,3,5,8,111,3,6
ÖK - 6 : Farklı test işaretleri altında birinci ve ikinci derece sistemlerin zaman uzayındaki davranış özelliklerini inceleyebileceklerdir.1,3,5,8,111,3,6
ÖK - 7 : Doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerin kararlılık testini Routh-Hurwitz ile gerçekleştirebileceklerdir.1,3,5,8,111,3,6
BPKK :Bölüm program kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Fiziki sistemler ve bunların kontrollerine genel bir bakış. Kontrol sitemlerinin incelenmesi ve tasarlanması için gerekli matematik altyapı, fiziksel sistemlerin matematik modellemeleri, transfer fonksiyonlar, blok diyagramlar, işaret akış grafikleri, durum değişkenleri ve durum uzayı modelleri, test işaretleri ve zaman uzayında geçici durum performans kriterleri, Kararlılık.
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Fiziki sistem nedir, neden, niçin ve nasıl kontrol edilir? Gerçek hayattan örnekler. Kontrol Sistemleri dereken neyi kastediyoruz?
 Hafta 2Otomatik Kontrol Sistemlerinin analiz ve tasarımı için gerekli matematik (Laplace Dönüşümleri, Kompleks Değişkenler, Diferansiyel Denklemler, Matris İşlemleri, Lineer Cebir, Fark Denklemleri, z-dönüşümleri, Doğrusallaştırma).
 Hafta 3Fiziksel Sistemlerin Matematik modelleri. Mekanik, elektrik ve elektromekanik sistemlerin modellenmesi. Matlab/Simulink ortamındaki simülasyonları.
 Hafta 4Transfer fonksiyonları, blok diyagramlar, simülasyon diyagramları ve işaret akış grafikleri ve bunların birbirlerine dönüştürülmesi, karmaşık blok diyagramlarının sadeleştirilmesi, bu konularla ilgili Matlab/Simulink uygulamaları.
 Hafta 5Kısa sınav.
 Hafta 6Durum değişkenleri ve durum uzayı modeli. Transfer fonksiyondan durum değişkenlerinin, durum değişkenlerinden de transfer fonksiyonların elde edilmesi. Durum denklemlerinin analitik yöntemler ve Matlab/Simulink ortamındaki çözümleri. Simülasyon diyagramları ve durum denklemleri arasındaki ilişkiler.
 Hafta 7Değişik test işaretleri ve bu işaretler uygulandığında sistemin verdiği tepkilerin incelenmesi. Geçici durum analizi ve durum geçiş matrisi. Basamak ve darbe giriş işaretleri uygulandığında birinci ve ikinci dereceden sistemlerin verdiği basamak ve darbe tepkelerinin zaman uzayında incelenmesi.
 Hafta 8Kök yer eğrileri ve zaman uzayındaki tepkelerle ilişkisi.
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Doğrusal sistemlerin kararlılığı. Routh-Hurwitz kararlılık kriteri. BIBO kararlılığı, Bağıl kararlılık, faz ve kazanç marjinleri, Nyquist ve Bode diyagramlarının bağıl kararlılık için önemi
 Hafta 11Başlıca denetleyici türleri ve Matlab/Simulink ortamında davranışlarının incelenmesi.
 Hafta 12Kısa sınav.
 Hafta 13Kontrol edilebilirlilik ve gözlenebilirlilik.
 Hafta 14Ayrık zamanlı kontrol Sistemlerine giriş.
 Hafta 15Bilgisayar destekli kontrole giriş.
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Altaş, İ.H., Ders sunum notları, Basılmamış, KTÜ
 
İlave Kaynak
1Franklin, G.F., Powell, J.D. and Emani-Naemi, A., 2006; Feedback Control of Dynamic Systems. Prentice-Hall.
2Dorf, R.C. and Bishop, R.H., 2001; Modern Control Systems, Prentice Hall Inc.
3Ogata, K., 1997; Modern Control Engineering, Prentice Hall.
4Kuo, B.J., 1995; Automatic Control Systems, Prentice Hall.
5Nise, N.S., 2004; Control Systems Engineering, 4th Edition, Wiley.
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 2 30
Kısa sınav 5
12
1 10
Proje 14 10 10
Dönem sonu sınavı 16 2 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 3 12 36
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 2 7 14
Arasınav 2 1 2
Uygulama 0 0 0
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 0 0 0
Proje 1 10 10
Kısa sınav 1 2 2
Dönem sonu sınavı için hazırlık 1 4 4
Dönem sonu sınavı 2 1 2
Diğer 1 0 0 0
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü112