Türkçe | English
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK ve ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
( I. ÖĞRETİM) - %30 İngilizce
Ders Bilgi Paketi
http://www.ktu.edu.tr/eee
Tel: +90 0462 3253154 , 3772906
MF
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK ve ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ( I. ÖĞRETİM) - %30 İngilizce
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

HUK4028İş Hukuku2+0+0AKTS:3
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüELEKTRİK ve ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim Üyesi--
Diğer Öğretim ÜyesiYok
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Dersin amacı, İş hukukun temel prensipleri hakkında genel bilgiler vermektir.
 
Öğrenim KazanımlarıBPKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : iş hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenebilirler.61
ÖK - 2 : iş hukukuna dair hukuki ihtilafları kavrayabilirler.61
ÖK - 3 : mevcut iş hukuku uyuşmazlıklarına hukuki kural ve ilkeleri uygulayabilirler.61
ÖK - 4 : iş hukuku ihtilaflarını analız edebilirler.61
ÖK - 5 : işyerinde çıkabilecek iş hukuku kaynaklı sorunları çözebilirler. 61
BPKK :Bölüm program kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
İş hukukunun tanımı, özellikleri, temel kavramları, iş sözleşmesi ve hukuki niteliği, iş sözleşmesinden doğan borçlar, iş sözleşmesinin sona ermesi, kıdem tazminatı, işin düzenlenmesi, toplu iş sözleşmesi özellikleri, toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi, toplu hak ve menfaat uyuşmazlıkları, grev ve lokavtın tanımı ve unsurları, sendika ve konfederasyonun tanımı, kuruluşu, organları, üyelik ve üyelik hakları.
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1İş hukuku kavramı, tarihçesi, çalışma yaşamının örgütleri.
 Hafta 2İş hukukunun özellikleri ve kaynakları.
 Hafta 3İş hukukunun uygulama alanları.
 Hafta 4İş hukukunun kapsamı ve İş sözleşmesinin unsurları.
 Hafta 5İş sözleşmesinin tarafları ve yapılışı.
 Hafta 6İş sözleşmesinin türleri ve geçersizliği.
 Hafta 7İş sözleşmesinden doğan borçlar: işçinin borçları.
 Hafta 8Arasınav
 Hafta 9İş sözleşmesinden doğan işverenin borçları.
 Hafta 10İş sözleşmesinin sona ermesi.
 Hafta 11İşçi ve işveren tarafından haklı fesih.
 Hafta 12İş sözleşmenin sona ermesinin sonuçları ve kıdem tazminatı.
 Hafta 13Çalışma süreleri, dinlenme süreleri ve iş güvenliği.
 Hafta 14Sendikalar, kuruluşu, organları, işleyişi, sendikaların faaliyetleri ve bunlardan yararlanma.
 Hafta 15Sendika üyeliği ve toplu iş sözleşmesi, toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları.
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Demircioğlu, M., Centel, T. 2009; İş Hukuku, Beya Yayınevi, İstanbul
 
İlave Kaynak
1Tunçomağ, K./Centel, T. 2008; İş Hukukunun Esasları, Beta Yayınevi, İstanbul
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 8 27/03/2011 1 30
Yıl içi çalışma 12 05/05/2011 1 20
Dönem sonu sınavı 16 01/06/2011 1 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2 14 28
Arasınav için hazırlık 3 6 18
Arasınav 1 1 1
Kısa sınav 1 1 1
Dönem sonu sınavı için hazırlık 4 8 32
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Toplam Çalışma Yükü81