Türkçe | English
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ANATOMİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
https://www.ktu.edu.tr/anatomi
Tel: +90 0462 0462 3777777
SABE
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ANATOMİ ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ANA5015Nöroanatomi2+2+0AKTS:7.5
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiYüksek Lisans(Tezli)
Yazılım ŞekliZorunlu
BölümüANATOMİ ANABİLİM DALI
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin Süresi14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 2 saat uygulama
Öğretim Üyesi--
Diğer Öğretim Üyesi
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Dersin AmaçlarıMedulla Spinalis?in yapı, komşuluk ve fonksiyonlarının öğrenilmesi
 
Öğrenim KazanımlarıPÖKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
ÖK - 1 : servikal plexus, Brakial plexus, lumbar plexus, sacral plexus fark eder ve bilir.
ÖK - 2 : medulla oblangata mesencephalon cerebellum thalamus, hypotalamus, bazal ganglionlar limbic sistem fark eder ve bilir.
ÖK - 3 : nöronların tipik sınıflandırılmaları Medulla sipinalis ve sipinal sinirler fark eder ve bilir.
ÖK - 4 : Sinir sistemi hücreleri, tipik neuron nöronların tipik sınıflandırılmaları Medulla sipinalis ve sipinal sinirler fark eder ve bilir.
PÖKK :Program öğrenim kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),ÖK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
İnsan vücudunun bütünlüğünün ve anomalilerin yapı ile filogenetik ve ontogenetik gelişim arasında bağlantı kurularak kavranması: Her bir sistemin gelişim, olgunlaşma, çoğalma, yaşlanma ve ölüm sürecindeki yapısal değişiklikleri, nörotransmitterler ve sinir bağlantıları temelinde nöroanatomiye modern yaklaşım. Endokrin bezlerin yerleşimi, Hipothalamus ve glandula pituitarita ve arteriel kanlanmaları, Thyroid ve parathyroid bezlerin anatomisi arteriel kanlanmaları, Suprarenal bez anatomisi ve arteriel kanlanmaları , thorax, abdomen ve pelviste yer alan otonomic plexuslar, Beyin yerleşimi, dış görünüşü zarları, ventricüllerin yerleşimi, BOS akımı, medulla oblangata, mesencephalon, cerebellum, thalamus, hypotalamus, bazal ganglionlar, limbic sistem, cerebral hemisferde fonksiyonel sahalar, cranial sinirler, Sinir sistemi hücreleri, tipik neuron, nöronların tipik sınıflandırılmaları, Medulla sipinalis ve sipinal sinirler, servikal plexus, Brakial plexus, lumbar plexus, sacral plexus
 
Haftalık Detaylı Ders Planı
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Sinir sistemi hücreleri, tipik neuron, nöronların sınıflandırılmaları
 Hafta 2Medulla sipinalis 1
 Hafta 3Medulla sipinalis 2
 Hafta 4sipinal sinirler 1
 Hafta 5sipinal sinirler 2
 Hafta 6kısa sınav
 Hafta 7medulla oblangata mesencephalon
 Hafta 8cerebellum
 Hafta 9thalamus, hypotalamus, bazal ganglionlar
 Hafta 10sunum
 Hafta 12Kısa sınav
 Hafta 13limbic sistem
 Hafta 14Koku beyni
 Hafta 15cortex cerebri ve fonksiyonel bölgeleri
 Hafta 16Sınav
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Lumley J.S.P, Craven J.L., Aitken J.T Essential Anatomy İnternational student edition Churchill Livingstone London
2Williams LP, Warwick R, Dyson M, et al. Gray's Anatomy, Edinburgh, Churchill Livingstone
3Snell Richard .S 1995 Clinical Anatomy for medical students Little, Brown and Company Boston
4Taner Doğan 1999 fonksiyonel nöroanatomi METU press yayınları Ankara
 
İlave Kaynak
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 8 45 25
Kısa sınav 6
12
30 20
Sunum 10 120 5
Dönem sonu sınavı 16 60 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 2 14 28
Sınıf dışı çalışma 4 14 56
Laboratuar çalışması 4 12 48
Arasınav için hazırlık 4 7 28
Arasınav 1 1 1
Uygulama 2 14 28
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 2 2 4
Proje 1 10 10
Kısa sınav 1 2 2
Dönem sonu sınavı için hazırlık 2 14 28
Dönem sonu sınavı 1 1 1
Diğer 1 0 0 0
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü234