Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 +90(462)3772805
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ORM5140Orman.Hasılat Ve Buyume Mod3+0+0AKTS:7.5
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiYüksek Lisans(Tezli)
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Nuray MISIR
Diğer Öğretim ÜyesiProf. Dr. Nuray MISIR
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Doğal, Yapay ve karışık meşcerelerin büyüme modellerinin geliştirilmesi. Deneysel düzenler ve istatistiksel analizler hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler vermek.
 
Program KazanımlarıBPKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PK - 1 : Tek ağaç ve meşcere gelişimine ilişkin temel kavramları tanımlayabileceklerdir.1,2,31,
PK - 2 : Tek ağaç ve meşcerelerdeki büyüme sistemini istatistiksel kavramlarla formüle edebileceklerdir.2,31,
PK - 3 : Bilgisayar yardımıyla elde ettikleri tek ağaç ve meşcere büyüme modellerini koşturup, sonuçları yorumlayabileceklerdir.2,31,
BPKK :Bölüm program kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),PK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Tam Meşcere Modelleri, Çap Sınıfı Modelleri, Tek Ağaç Modelleri, Gerekli Veriler, Büyüme Modelinin Oluşturulması, Yetişme Ortamı Verim Gücü, Çap Artımı, Doğal Kuruma, Koruya Katılma, Modelin Güncelleştirilmesi, Modelin Uygulanması.
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Büyüme Modeli Tipleri, Veri Kaynakları, Geçici Deneme Alanlar, Yarı Devamlı Deneme Alanları, Devamlı Deneme Alanları
 Hafta 2Meşcere Boy Gelişiminin Modellenmesi, Bonitet Endeks Eğrilerinin Sınıflandırılması, Anamorfik Bonitet Endeks Eğrileri, Ayrık Polimorfik Bonitet Endeks Eğrileri, Ayrık Olmayan Polimorfik Bonitet Endeks Eğrileri
 Hafta 3Meşcere Boy Modellerinin Dengelenmesinde Uygulanan Yöntemler, Kılavuz Eğri Yöntemi, Cebirsel Fark Yaklaşımı (CFY), Genelleştirilmiş Cebirsel Fark Yaklaşımı(GCFY)
 Hafta 4Topografik ve Toprak Faktörlerine Bağlı Olarak Verim Gücünün Belirlenmesi, Toprak Florasına Bağlı Olarak Meşcere Verim Güçlerinin Sınıflandırılması
 Hafta 5Meşcere Sıklığının Ölçülmesi, Potansiyel Sıklığın Tahmini, Agaç Sayısının Zaman Bağlı Azalışı, Maksimum Sıklık Kavramı
 Hafta 6Aralama İşlemlerinin Tanımlanması, Aralama Yoğunluğu(Entansitesi), Aralama Tipleri, Aralama Modelleri
 Hafta 7Çap Dağılımının Modellenmesi, Weibull Dağılımı, Beta Dağılımı, Normal Dağılım, Jhonson'un SB Dağılımı, Gama Dağılımı, Negatif Exponensiyel Dağılım
 Hafta 8 Meşcere Projeksiyonları, Paramatre Tahmin Yöntemi, Parametrelerin Yeniden Hesaplanması Yöntemi, Geçiş Matrisleri, Markov Zinciri Modelleri, Doğal Kuruma ve Kuruya Geçişler
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Ürün Çeşitlerinin Tahmin Edilmesi, Hacim Oran Yöntemleri, Gövde Profili Modelleri, Polinomiyal Modeller, Bölümlü Polinomiyal Modeller, Spline Fonksiyonları, Trigonometrik Modeller, Değişen Üslü Modeller
 Hafta 11Ağaçların Konumsal Dağılımının Belirlenmesinde Kullanılan Özellikler, Çaplara Bağlı Farklılıklar, Tür Dağılım İndeksi, Türler Arası Etkileşim İndeksi, Tür Toplanma Indeksi
 Hafta 12Yarışma Endeksleri, Yarışma Endeks Tipleri, Uzaklıktan Bağımsz Yarışma İndeksleri, Uzaklığa Bağlı Yarışma İndeksleri, Ortak Tepe Alanlarının Hesaplanması
 Hafta 13Uzaklıktan Bağımsız Tek Ağaç Modelleri, Çap Artımı Modelleri, Boy Artımı Modelleri, Doğal Kuruma Modelleri
 Hafta 14Uzaklığa Bağlı Tek Ağaç Modelleri, Çap Artımı, Boy Artımı, Göğüs Yüzeyi ve Hacim Artımı, Doğal Kuruma Modelleri
 Hafta 15Model Geçerliliği, Model Performansının Belirlenmesinde Önemli Kavramlar, Model Uygunluğunun Belirlenmesinde Kullanılan İstatistiksel Modeller
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Gadow, K.V and H.Gargying, 2003; Modelling Forest Development, Kluwer Academics Publishers
 
İlave Kaynak
1Vanclay, J.K,1994, Modellling Forest Growth and Yield, CAB International, ISBN 0 85198 913 6, Wallingford
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 2021 3 30
Yıl içi çalışma 12 2021 3 20
Dönem sonu sınavı 16 2022 3 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 14 42
Sınıf dışı çalışma 5 14 70
Arasınav için hazırlık 8 6 48
Arasınav 3 2 6
Ödev 0 8 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 8 5 40
Dönem sonu sınavı 3 1 3
Toplam Çalışma Yükü209