Türkçe | English
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Ders Bilgi Paketi
http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html
Tel: +90 0462 +90(462)3772805
FBE
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI / TEZLİ YÜKSEK LİSANS
Katalog Ana Sayfa
  Katalog Ana Sayfa  KTÜ Ana Sayfa   Katalog Ana Sayfa
 
 

ORM5150Araştırma Deneme Modelleri3+0+0AKTS:7.5
Yıl / YarıyılBahar Dönemi
Ders DuzeyiYüksek Lisans(Tezli)
Yazılım Şekli Seçmeli
BölümüORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Ön KoşulYok
Eğitim SistemiYüz yüze
Dersin Süresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiProf. Dr. Nuray MISIR
Diğer Öğretim ÜyesiProf. Dr. Nuray MISIR
Öğretim DiliTürkçe
StajYok
 
Dersin Amacı:
Ormancılık ve ekolojik araştırmalarda uygun istatistiksel yöntemin belirlenmesi ve analiz edilmesi.
 
Program KazanımlarıBPKKÖY
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :
PK - 1 : Deneylerine ilişkin istatistiksel modeli formüle edebileceklerdir.2,3,41,3,5
PK - 2 : Belirledikleri istatistiksel modeli bilgisayarda koşturup, çıktıları sunabileceklerdir.1,2,31,3,5
PK - 3 : Model sonuçlarını analiz edebileceklerdir.31,3,5
BPKK :Bölüm program kazanımlarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje),PK : Öğrenim Kazanımı
 
Ders İçeriği
Deneyin Planlanması, Tam Tesadüfi Deneysel Düzenler, Latin Karesi Deneme Düzeni, Faktöriyel Deneme Düzeni, İç İçe Kümelenmiş Deneysel Düzenler.
 
Haftalık Detaylı Ders İçeriği
 HaftaDetaylı İçerikÖnerilen Kaynak
 Hafta 1Deneysel Modelin Temel Varsayımları, Deneysel Modellerin Kullanımı, Temel İlkeler
 Hafta 2Problemin Tanımlanması, Faktör ve Faktör Düzeylerinin Seçimi, Bağımlı Değişkenin Belirlenmesi, Deneysel Modelin Seçimi, Deneyin Gerçekleştirilmesi, Veri Analizi, Sonuçların Yorumlanması ve Öneriler
 Hafta 3Deneyde İstatistik Yöntemlerin Kullanımı, Örnekleme ve Örnekleme Dağılımları
 Hafta 4Tesadufi Deneylerde Ortalamalar Farklara İlişkin İrdeleme, Hipotez Testi, Örnek Büyüklüğünün Seçimi
 Hafta 5Eşlendirilmiş Karşılaştırmalar, Eşlendirilmiş Karşılaştırma Modelleri, Eşlendirilmiş Modellerin Yararları
 Hafta 6Tek Faktörlü Deneyler, Tek Faktörlü Varyans Analizi, Sabit Etkili Model Analizi, İşlem Ortalamalarının Karşılaştırılması, Rastgele Etkili Model
 Hafta 7Model Uygunluğu Kontrolü, Normalite Varsayımları, Farkların Grafiklendirilmesi, Varyans Homojenliğini Sağlayan Dönüşümlerin Seçimi
 Hafta 8Tek Faktörlü Bağımlı Değişkenlere İlişkin Eğrilerin Oluşturulması, Genel Regresyon Yaklaşımı, Ortoponal Polinomları
 Hafta 9Arasınav
 Hafta 10Rastlantılı Tam Blok Modeli, Latin Karesi Modeli, Greko-Latin Karesi Model
 Hafta 11Faktoriel Modellerin Temel Kavramları ve İlkeleri, İki Faktörlü Faktöriyel Modeller, Rastlantılı ve Karışık Modeller
 Hafta 12Kümelenmiş veya Hiyerarşik Modeller, İki Aşamalı Kümelenmiş Modeller, M aşamalı Kümelenmiş Modeller
 Hafta 13Rastlantılı Çok Faktörlü Deneylerin Kısıtlayıcıları, Çok Faktörlü Deneylerde Rastlantılı Bloklar, Çok Faktörlü Deneylerde Latin Karesi
 Hafta 14SPSS ile Deneysel Modellere İlişkin Analizler
 Hafta 15Kovaryans Analizi, Tek Kodeğişkenli Tek Faktörlü Model, Genel Regresyonun Anlamlılık Testi, Diğer Kovaryans Modelleri
 Hafta 16Dönem sonu sınavı
 
Ders Kitabı / Malzemesi
1Toutenburg,H.,1995, Experimental Design and Model Choice,Physica-Verlag, Germany
2Montgomery,D.C.,1976, Design and Analysis of Experiments, Wiley,New York
 
İlave Kaynak
1Searle,S.R.,G, Casella and C.E., McCullock, 2002; Varience Components,Wiley, New York
2Jones,B. and M.G, Kenward,1989, Design Analysis of Crossover Trials, Chepman and Hall, London
3Girden, E.R., 1992, ANOVA- Regeted Measures, Sage Publications, New York
4Dunn, O.J. and V.A.Clark, 1987, Applied Statistics Analysis of Variance and Regression, Wiley, New York
 
Ölçme Yöntemi
YöntemHaftaTarih

Süre (Saat)Katkı (%)
Arasınav 9 2021 2 30
Ödev 13
14
2021 2 20
Dönem sonu sınavı 16 2022 2 50
 
Öğrenci Çalışma Yükü
İşlem adıHaftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı
Yüz yüze eğitim 3 15 45
Sınıf dışı çalışma 6 10 60
Laboratuar çalışması 0 0 0
Arasınav için hazırlık 4 8 32
Arasınav 3 1 3
Uygulama 0 0 0
Klinik Uygulama 0 0 0
Ödev 3 8 24
Proje 0 0 0
Kısa sınav 0 0 0
Dönem sonu sınavı için hazırlık 6 6 36
Dönem sonu sınavı 3 1 3
Diğer 1 5 5 25
Diğer 2 0 0 0
Toplam Çalışma Yükü228