Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON / İŞLETME YÖNETİMİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

BISY2003 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiÖn Lisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuYönetim Ve Organizasyon Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim Üyesi
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriÖĞR. GÖR. Aylin OFLUOĞLU,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemleri ile ilgili konuları kavratmak, bir iş yerinde toplam kalite yönetimi uygulayacak ve kalite yönetim sistemi kuracak donanıma sahip kılmak.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Kalitenin tanımlanması,kalitenin tarihi gelişim sürecini öğrenebilir

11

1

ÖÇ - 2 :

Toplam kalite yönetiminin tanımlanması ve temel kavramları öğrenebilir.

9,11

1

ÖÇ - 3 :

Toplam kalite yönetiminin temel ilkeleri ve etkileyen temel faktörleri öğrenebilir.

11

1

ÖÇ - 4 :

Toplam kalite yönetiminin öncülerini(Shewhart,Deming, Juran ve Ishikawa) öğrenebilir

6,11

1

ÖÇ - 5 :

Kalite maliyetleri ve kalite-maliyet ilişkisini anlayabilir

11

1

ÖÇ - 6 :

Klasik yönetim anlayışı ile toplam kalite yönetim anlayışının karşılaştırılmasını öğrenebilir

9,11

1

ÖÇ - 7 :

Dünyada ve Türkiyede toplam kalite yönetimi uygulamalarını anlayabilir

3,11

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Tarihsel süreç, kalite ve kalite yönetimi gelişmeler, temel kavramlar ve detay ve uygulamalar Türkiye'de toplam kalite yönetimi, kalite kültürü ve Kaizen (Sürekli İyileştirme), stratejik kalite yönetimi, problem çözme teknikleri, ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi yaklaşımları.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Kalitenin tanımlanması,kalitenin tarihi gelişim süreci

 Hafta 2

Toplam kaliye yönetiminin tanımlanması ve ilgili kavramlar

 Hafta 3

Toplam kalite yönetim sistemi ve Toplam kalite yönetimine duyulan ihtiyaç

 Hafta 4

Toplam kalite yönetiminin temel öğeleri

 Hafta 5

Toplam kalite yönetimini etkileyen temel faktörler

 Hafta 6

Toplam kalite yönetiminin organizasyon yapısı,uygulanması ve yararlanılan temel araçlar

 Hafta 7

Toplam kalite anlayışı ve kalite maliyetleri

 Hafta 8

Klasik yönetim anlayışı ile toplam kalite yönetim anlayışının karşılaştırılması

 Hafta 9

ara sınav

 Hafta 10

Toplam kalite yönetimin de Deming felsefesini oluşturan 14 ilke ve bu ilkelerin klasik şirket ilkeleriyle karşılaştırılması

 Hafta 11

Toplam kalite anlayışında insan faktörü ve aday toplama ve seçme

 Hafta 12

Personelin eğitimi ve geliştirilmesi Dünyada ve Türkiyede toplam kalite yönetimi uygulamaları

 Hafta 13

Personelin eğitimi ve geliştirilmesi Dünyada ve Türkiyede toplam kalite yönetimi uygulamaları

 Hafta 14

Toplam kalite yönetiminde insanı örgüte bağlama ve geliştirme yöntemleri

 Hafta 15

genel değerlendirme

 Hafta 16

final sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Mahmut TEKİN(2004),Toplam kalite Yönetimi,3.baskı,Konya.

 

İlave Kaynak

1Hasan ŞİMŞEK(2007),Toplam Kalite Yönetimi;Kuram,ilkeler,uygulamalar,seçkin yayın,Ankara.

2Said KINGIR(2006),Toplam Kalite Yönetimi,nobel yayın,Ankara.

3Ahmet YATKIN(2004),Toplam kalite Yönetimi,Nobel yayın,Ankara.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

13/11/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

10/01/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

1

14

14

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

1

8

8

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

2

14

28

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

80