Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON / İŞLETME YÖNETİMİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

Kuruluş  
Yönetim ve Organizasyon Bölümü; 2003-2004 eğitim-öğretim döneminde öğrencilerini almaya başlayan İktisadi ve İdari Programlar Bölümü bünyesinde, 2006-2007 döneminde İşletme Programı olarak kurulmuştur. 2009-2010 eğitim öğretim yılı başında Yönetim ve Organizasyon Bölümü Başkanlığı oluşturularak İşletme Programı Yönetim ve Organizasyon Bölümü bünyesine geçmiş ve İşletme Yönetimi Programı adını almıştır.
Kazanılan Derece  
Bu bölümü bitiren öğrenciler İşletme Yönetimi Meslek Elemanı unvanı almaya hak kazanırlar.
Derecenin Seviyesi:  Ön Lisans  
Çalışma Şekli:  Tam Zamanlı
Kabul ve Kayıt Şartları  
- Lise ve dengi okul diploması - Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) 'den yeterli puan, - Meslek Liselerinin ilgili alan mezunu olmak tercih nedenidir.
Öncel Eğitim Tanımlaması  
Türk Yüksek öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersi için her dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.
Dereceye Yönelik Kurallar  
Mezuniyet için öğrenciler 4.00 üzerinden 2.00 akademik ortalamaya sahip olmalıdırlar ve her sınavı başarıyla tamamlamış olmalıdırlar.
Program Profili  
Program öğrencilere yönetim alanında geniş bilgiler kazandırmaktadır. Program 2 yıllık eğitim süresi içerisinde 4 yarıyıldan oluşan bir eğitim yapısına sahiptir. 1. Sınıf müfredatında genel kültür derslerinin yanı sıra, temel meslek (alan) dersleri de yer almaktadır. 2. Sınıf müfredatında uzmanlaşmayı amaçlayan meslek (alan) dersleri ağırlık taşır. Programda İşletme Yönetimi Mesleğine yönelik yoğunluk içerirken, muhasebe ve vergi uygulamaları, üretim, yönetim, pazarlama ve hukuk ile ilgili yetkinlikler kazandırılır. Derslerin çoğunda uygulamaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Programın 1. Sınıf sonunda 20 günlük meslek stajı, 2. Sınıf sonunda da 20 günlük meslek stajı olmak üzere toplam 40 günlük meslek stajı yer alır. Böylece teori-uygulama imkanı sağlanmış olur
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  
1 Arasınav, 1 Dönem sonu sınavı yapılır. Sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı, ödev, proje, araştırma, seminer sunum vb. şekilde olabilir. Sınavların nasıl yapılacağı her dönem başında öğrencilere bildirilir. Başarı notu; Arasınavın %50'si, dönemsonu sınavının %50'si ile belirlenmektedir.
Mezuniyet Şartları  
İki yıllık bölümde, dört yarıyılda sorumlu olduğu dersi ve 40 günlük stajı başarı ile tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalamasını elde eden öğrenciler mezuniyete hak kazanmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri  
Kamu ve özel sektör işletmelerinde işletme ve muhasebe ara elemanı olarak istihdam edilebilmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler hem girişimci hem de çalışan olarak iş hayatında bulunmaktadırlar. Mezun olan öğrenciler kendi ilgi alanları çerçevesinde başta bankacılık,sigortacılık ve muhasebe alanında çalışmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş  
Mezun olan öğrencilere ÖSYM tarafından uygulanan dikey geçiş sınav (DGS) ile ve ayrılacak kontenjanlara göre, alanlarındaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilme imkânı sağlanmıştır. Meslek yüksekokulu mezunları, dikey geçiş için örgün lisans programlarına başvurabileceği gibi açıköğretim lisans programlarına da başvurabilirler. Burada herhangi bir kontenjan sınırlaması olmayıp açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyen adayların DGS'ye girmelerine gerek yoktur. Bu adaylar, kendi alanlarındaki açıköğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkı elde ederler.
İletişim Bilgileri  
Adresi         : Vardallı Mahallesi Aydın Dumanoğlu Bulvarı No:1 61800 Beşikdüzü / TRABZON
Telefonu      : +90 462 3778552
Belge Geçer           : +90 462 871 74 24
E-Posta      : ekaroglu@ktu.edu.tr
Web Adresi : http://www.bmyo.edu.tr/
Bölüm Olanakları : 
Bölümde 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Bölümde teorik ve pratik uygulamaya yönelik projeksiyonlu sınıflar, bilgisayar laboratuarları bulunmaktadır. Yüksekokul kütüphanesi ve öğrencilerin internetten faydalanmalarını sağlamak amacıyla kablosuz bağlantı yapılabilecek çalışma alanları mevcuttur.