Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
ECZACILIK FAKÜLTESİ / ECZACILIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
     5. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

ECZ4002 İLAÇ BAĞIM.SUİSTİMALİ VE DOPİNG 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuEczacılık Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim Üyesi
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriDr. Öğr. Üyesi Can Özgür Yalçın
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Madde bağımlılığı ve suistimali ile ilgili genel bilgiler, morfin, alkol, eroin, marihuana, nikotin, kokain gibi başlıca bağımlılık tipleri ve ilaç olarak kullanılan maddelere bağımlılıkla ilgili bilgiler kazandırılacaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Bağımlılıktan korunma yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olur.

ÖÇ - 2 :

İlaç olarak kullanılan ve bağımlılık yapma potansiyeli olan maddeleri öğrenir.

ÖÇ - 3 :

Madde bağımlılığının tedavisinde kullanılan ilaçları tanır.

ÖÇ - 4 :

Madde bağımlılığı tiplerini ve birbirlerinden farklarını bilir.

ÖÇ - 5 :

Madde bağımlılığı ve suistimali ile ilgili temel kavramları öğrenir.

ÖÇ - 6 :

Doping ile ilgili temel kavramları öğrenir.

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Madde bağımlılığı terminoloji ve temel kavramlar, Madde bağımlılığına giriş, bağımlılık mekanizmaları ve tipleri. Morfin bağımlılığı, Alkol bağımlılığı, Eroin bağımlılığı, Marihuana bağımlılığı, Nikotin bağımlılığı, Kokain bağımlılığı , Santral stimülanlara bağımlılık, Uçucu solvent tipi bağımlılık, İlaç olarak kullanılan maddelere bağımlılık.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

- Madde bağımlılığı

 Hafta 2

- Farmakolojik yönden ilaç ve madde bağımlılığı

 Hafta 3

- Esrar tipi bağımlılık ve sentetik kannabinoidler

 Hafta 4

- Kokain tipi bağımlılık ve tütün tipi bağımlılık

 Hafta 5

- Amfetaminler tipi bağımlılık ve halüsinojen (LSD) tipi bağımlılık

 Hafta 6

- Khat tipi bağımlılık ve morfin tipi bağımlılık

 Hafta 7

Sınav

 Hafta 8

- Alkol tipi bağımlılık ve uçucu solvent tipi bağımlılık

 Hafta 9

- Barbitürat tipi bağımlılık

 Hafta 10

- Piperazin türevlerinin kötüye kullanımı

 Hafta 11

- Zayıflama ilaçların suistimali

 Hafta 12

- Steriod hormonların (anabolik maddeler) suistimali

 Hafta 13

- İdrar söktürücüler (diüretikler) suistimali

 Hafta 14

- peptid hormonlar ve benzerlerin suistimali

 Hafta 15

- Kan ve gen doping - lokal anestezikler ve diğer ilaçlar

 Hafta 16

Final sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Addiction and the medical complications of drug abuse, Karch SB, CRS Press New York, 2008.

2Drugs of abuse, Wong RC, Tse HY, Humana Press, New Jersey, 2005

 

İlave Kaynak

1The Pharmacological Basis of Therapeutics, Louis S. Goodman, Alfred Gilman, MacMillan Publishing Co. Inc. NewYork.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

7

8/04/2018

60

50

Sözlü sınav

16

20/05/2018

60

Dönem sonu sınavı

16

20/05/2018

60

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

2

14

28

Arasınav için hazırlık

3

1

3

Arasınav

2

1

2

Ödev

1

14

14

Dönem sonu sınavı için hazırlık

3

1

3

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

3

14

42

Toplam iş yükü

122